Спермограма

Съдържание

Какво е спермален анализ и спермограма?

Спермалният анализ (спермограма) представлява високо информативно изследване, което показва качеството на семенната течност (сперма) и е важен диагностичен метод за оценка на оплодителната способност на мъжа – мъжки фертилитет. Спермограмата дава детайлна моментна оценка на репродуктивния статус при мъжете  и чрез нея може да се установи безплодие (инфертилитет) у мъжа при двойки с репродуктивни проблеми.

Какво представлява изследването?

Изследването се извършва в рамките на 30-60 минути след получаване на материала от обучен и оторизиран, за извършване на компютърно асистиран спермален анализ, персонал. Понякога се провежда повторно изследване (напр. след период на лечение) в следващите 12 седмици, тъй като сперматогенезата е продължителен процес (около 72 – 78 дни).

спермограма 1

Какви показатели се изследват?

Спермограмата дава информация относно обстойния физикохимичен и клетъчен анализ на еякулат:

Макроскопско определяне (физикохимични параметри)

 • Външен вид на еякулата (цвят, мирис)

Нормално втечненият еякулат има хомогененна структура и седефена опалесценция. Той може да е прозрачен в случаите, когато в еякулата не присъстват много сперматозоиди. Цветът може да варира: при наличие на еритроцити в еякулата, той може да придобие червеникаво-кафяв цвят. При прием на някои витамини или лекарства и при някои заболявания, цветът може да е жълт. Мирисът на еякулата зависи от хранителния режим и здравословното състояние на пациента.

 • Втечняване

Веднага след еякулиране, семенната проба представлява полутечна желеобразна маса. Обикновено целият еякулат се втечнява напълно в рамките на до 30 минути от отделянето. Проблем с втечняването често е причинен от небалансирана секреция или липса на такава от страна на простатната жлеза и/или семиналните везикули.В такъв случай втечняването може да отнеме 60 мин. или повече.

 • Вискозитет

Повишеният вискозитет може да е причинен от възпаление на някоя от жлезите на пикочополовата система, участващи в оформяне на крайния вид на еякулата. Приемът на алкохол също може да окаже влияние на вискозитета.

 • Обем

Обемът на еякулата се определя основно от работата на семиналните везикули и простатната жлеза, с малко участие на булбоуретралната жлеза и епидидимиса.

 • pH

pH или киселинността на семенния материал показва баланса между киселинната секреция на простатата жлеза и алкалната секреция на семенните мехурчета.

Микроскопско определяне (клетъчен анализ)

 • Концентрация на сперматозоидите в милилитър и общ брой сперматозоиди в еякулата.
 • Подвижностна сперматозоидите.
 • Виталност – процент живи сперматозоиди.
 • Морфология на сперматозоидите по стриктни критерии на Kruger.

спермограма спермален анализ

Каква подготовка е необходима преди изследването?

Метод за взимане

Вземането на пробата се прави след изпразване на пикочния мехур, щателен тоалет на гениталиите и последвало измиване на ръцете. Биологичните проби се дават посредством мастурбация и еякулиране в чист пластмасов съд с широко гърло (стерилен контейнер), който е доказано нетоксичен за човешки сперматозоиди. Цялото отделено количество еякулат трябва да попадне в контейнера, за да бъде коректно изследването.

Място на взимане

Материалът може да бъде отделен на място (в определеното за целта помещение, близо до лабораторията) или в домашни условия. В последния случай материалът трябва да бъде донесен до лабораторията в рамките на 30 мин. от еякулацията, при съхранение по време на транспорта 20-25 градуса.

Период на полово въздържание

Минимум 2 дни до максимум 7 дни полово въздържание (без полов контакт или мастурбиране). Точното определяне на периода е важно за правилно тълкуване на резултатите. Те могат да бъдат компрометирани при по-кратък период (може да повлияе върху концентрацията на сперматозоидите) или при по-дълъг период  (да се отрази негативно на тяхната подвижност).

Прием на течности

Въздържание от употреба на алкохол в рамките на периода на полово въздържание (поне 24ч. преди изследването). Добрата хидратация (вода) в деня на изследването е желателна.

Прием на антибиотици и лекарства

Две седмици е препоръчителният период преди изследването, в който НЕ трябва да се приемат антибиотици. Високата температура също може да окаже влияние на резултата от анализа, затова се препоръчва да се презапише часът за изследване при наличие на фебрилитет. При прием на лекарства и хранителни добавки, да се информира лабораторният специалист.

Какви са методите за спермален анализ?

В много лаборатории и центрове за асистирана репродукция се използват конвенционални мануални (ръчни) методи за спермален анализ.

Конвенционалната спермограма включва оценка на микроскопските характеристика на спермата като концентрация на сперматозоидите в еякулата, подвижност, морфология, виталност, а от скоро се търси и наличието на ДНК фрагментиране.

Тези показатели позволяват да се определи дали мъжът е фертилен (способен на естествена репродукция) или е нужна асистирана репродукция.

Опитен биолог извършва спермалния анализ, чрез наблюдение на пробата, като оценява цвета, мириса, pH, втечняването и други показатели, които отразява като резултати. Следва микроскопско наблюдение, при което се определя броя на сперматозоидите в обработена проба чрез хемоцитометър. Най-трудоемко е да се оцени подвижността, което изисква биологът да различи видовете движение на сперматозоидите. Ако относителният дял подвижни сперматозоиди е нисък, трябва да се анализира виталността на сперматозоидите, за да се определи дали ниската подвижност се дължи на загиването им.

Рутинно при спермограма се оценява и морфологията (външната структура) на сперматозоидите. Изследваната проба се оцветява по специален начин и се анализира размера и формата на сперматозоидите. Най-разпространена е класификацията на Световната здравна организация (СЗО) от 2010 г. (5th edition) или 2021 г. (6th edition).

Съвременните технологии позволиха да се разработи апаратура за анализ на образа – компютърно асистиран спермален анализ (CASA- Computer-aided sperm analysis), което позволява да се направи точно разграничаване между активно движещите се сперматозоиди от по-бавните, неразличими от човешкото око.

При мануалните методи на спермален анализ отговорността за интерпретацията е на извършващия изследването и неговото наблюдение, което не изключва субективния фактор, грешки при отразяването на резултатите и неточен анализ.

Компютърно асистираният спермален анализ намалява до минимум разликите в резултатите от спермограма, проведена в различни лаборатории или при различни изследващи и дава точна оценка на подвижността на сперматозоидите.

CASA позволя повторен анализ на направените изображения и по този начин се осъществява по-добър контрол на качеството. Тези предимства на компютърно асистираните методи за спермален анализ допринасят за точното диагностициране на мъжкия инфертилитет, правилното лечение, а при нужда насочване към асистирана репродукция.

Какво е компютърно асистиран спермален анализ (CASA – Computer Aided Semen Analysis)?

CASA системата представлява софтуер за спермален анализ, оборудван с автоматична система и система за визуализация, която комбинира кинетика и броене с видео микроскопия. Анализаторът има памет за съхранение на видео заснетите проби и позволява гледане в реално време през интерфейса на компютъра. Това значително съкращава времето за обработка на пробите. Системата дава информация с по-голяма достоверност и точност от ръчните методи. Компютърно асистираните методи на спермален анализ за важната първа стъпка в правилното лечение на мъжкия инфертилитет.

компютърно асистиран спермален анализ

Каква компютърно асистирана система за спермален анализ използваме в лаборатории Синево?

sca evolution

microptic

Ние използваме Sperm Class Analyzer® (SCA®), разработена от Microptic за изследване на подвижност, концентрация, морфология, фрагментация на ДНК, виталност, акрозомна реакция и левкоцити в спермата, съпоставени с параметрите на лабораторните ръководства на СЗО. Microptic се специализира в спермалния анализ над 30 години и са новатори, създали една от най-добрите CASA системи в света.

спермален анализ

Пациентите получават изчерпателни резултати и доклад с таблици, графики и изображения на пробата. Освен това получават пълeн достъп до своите резултати и анализирани видеа онлайн. Благодарение на тази система са възможни повторното наблюдение и проследяването.

Описания на видовете спермограма

Основен спермален анализ

При компютърно асистирания спермален анализ (CASA) се използва автоматизирана диагностична система – SCA (Sperm Class Analyzer), разработена от водещия в областта производител Microptic (EU). Тя се отличава с висока прецизност, точност и бързина на изследването, в сравнение с конвенционалния метод на анализ, при който субективният елемент зависи от познанията и опита на специалиста, който го осъществява. Макроскопското определяне на пробата включва основни физикохимични параметри, като обем, pH, вискозитет, втечняване, коагулация и външен вид на еякулата. Двата най-важни микроскопски показателя, които биват проверени с основната спермограма са концентрация (брой сперматозоиди на милилитър и в целия еякулат) и подвижност (разграничаване на типовете движение на сперматозоидите). Освен това се отчита наличието на агрегация, аглутинация, както и присъствието на други клетки в еякулата (напр. кръгли клетки, епителни клетки). Референтните стойности за всеки изследван параметър са определени от актуалното издание на Световната здравна организация (СЗО) от 2021 г. (WHO 6th edition).

ИзследванеЦенаПоръчай

Разширен спермален анализ

При компютърно асистирания спермален анализ (CASA) се използва автоматизирана диагностична система – SCA (Sperm Class Analyzer), разработена от водещия в областта производител Microptic (EU). Тя се отличава с висока прецизност, точност и бързина на изследването, в сравнение с конвенционалния метод на анализ, при който субективният елемент зависи от познанията и опита на специалиста, който го осъществява. Макроскопското определяне на пробата включва основни физикохимични параметри, като обем, pH, вискозитет, втечняване, коагулация и външен вид на еякулата. Трите най-важни микроскопски показателя, които биват проверени с разширената спермограма са концентрация (брой сперматозоиди на милилитър и в целия еякулат), подвижност (разграничаване на типовете движение на сперматозоидите) и морфология (оценка на правилната форма на сперматозоидите по стриктни критерии на Крюгер). Освен това се отчита виталност (определя се процентът на живи сперматозоиди) и се следи за наличието на агрегация, аглутинация и присъствието на други клетки в еякулата. Референтните стойности за всеки изследван параметър са определени от актуалното издание на Световната здравна организация (СЗО) от 2021 г. (WHO 6th edition).

ИзследванеЦенаПоръчай

Морфология по стриктни критерии на Крюгер

При това изследване се оценява формата на сперматозоидите по стриктни критерии на Kruger. Разграничават се сперматозоидите с правилна (нормална) форма, от патологичните форми. Дава се информация за типовете дефекти в структурата на сперматозоидите:

 • Сперматозоиди с дефекти на глава;
 • Сперматозоиди с дефекти на средна част (шийка);
 • Сперматозоиди с дефекти на опашка;
 • Сперматозоиди с остатъчна цитоплазма (цитоплазмени остатъци);

Освен това се определя броя сперматозоиди с множество дефекти, тъй като един сперматозоид може да има едновременно два, три или четири дефекта. На тази база,  се изчислява тератозооспермален индекс (TZI). Референтните стойности са определени от актуалното издание на Световната здравна организация (СЗО) от 2021 г. (WHO 6th edition).

ИзследванеЦенаПоръчай

Къде може да дадете проба за спермограма?

Изследване на семенна течност в гр. София

В гр. София Синево разполага със специално подготвена за целта стая за предоставяне на проба семенна течност.

Адресът на нашата андрологична лаборатория в гр. София е ж.к. „Младост“, ул. „Димитър Моллов“ № 24 (срещу Окръжна болница), а работното ѝ време е от понеделник до четвъртък от 8:00 до 11:00 ч. и петък от 11:30 до 14:00 ч. Повече информация можете да откриете, натискайки тук.

Изследване на семенна течност в гр. Пловдив

Адресът, на който можете да заявите спермален анализ в гр. Пловдив, е ж.к. „Тракия“, ул. „Недялка Шилева“ № 4, а работното време за регистриране на проби за спермален анализ е:

понеделник – петък: 10:00 – 14:00 ч.

❗Моля, обърнете внимание, че в гр. Пловдив можете да заявите спермален анализ само с предварително отделен материал, донесен в пункта до 30 минути след даване на пробата.

Повече информация можете да откриете, натискайки тук.

Изследване на семенна течност в гр. Бургас

В гр. Бургас Синево разполага със специално подготвена за целта стая за предоставяне на проба семенна течност.

Адресът на нашата андрологична лаборатория в гр. Бургас е ж.к. „Изгрев“, бл. 192, а работното ѝ време е от понеделник до петък от 10:00 до 14:00 ч. Повече информация можете да откриете, натискайки тук.

4.6/5 (15 Reviews)