Изследване на кърлеж

Медицински изследвания

Съществуват около 800 вида кърлежи. Те притежават изключителна адаптивност, издръжливост на глад, устойчивост към дезинфекционни препарати, както и много добра способност за размножаване. Местата, които обитават са обичайно с висока влажност- гористи и тревисти, сенчести области.

В периода на топлите летни дни, разходките сред природата носят приятни емоции, но и опасност от ухапвания от различни насекоми и кърлежи.

Изследване на кърлеж

Какво се случва, ако имам кърлеж?

Веднъж попаднал върху тялото, кърлежът търси да се прикрепи с помощта на хоботче върху топла, влажна, или окосмена част. Във всеки етап от развитието си, той смуче кръв от жертвата, като за целта изпуска антикоагулант от жлезите си. Този секрет спомага също и за прикрепването му към повърхността на тялото. След нахранване, секретът се разгражда, освобождава кърлежа и той пада.

Жизненият цикъл на кърлежа преминава през четири периода. Трите стадия на развитие (след стадий яйце) в различните гостоприемници продължава от 20 седмици до 4 години.

Разпространение и видове

В България са разпространени кърлежи, принадлежащи към родовете:

 • Ixodes (I. ricinus, I. canisuga, I. hexagonus);
 • Hyalomma (H. anatolicum, H. marginatum);
 • Dermacentor marginatus;
 • Haemophysalis (H. leachi, H. parva, H. punctata);
 • Rhipicephalus (R. bursa, R. sanguineus);
 • Boophilus annulatus.

Те са носители на няколко патогенни бактерии (напр. Borrelia burgdorferi) или вируси (напр. вируса на кърлежовия енцефалит). В Европа, в зависимост от района на обитаване, от 5 до 50 % от кърлежите са заразени с Borrelia.

Известни са над 20 разновидности на Borrelia burgdorferi като основно три от тях са отговорни за  Лаймската болест – B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii и B. garini.  Заболяването се причинява при ухапване от заразен кърлеж. Засяга както хора, така и някои животни. Регистрираната заболеваемост от Лаймска болест в последните 10 години е между 4.05% и 11.60%.

Какви са признаците на Лаймската болест?

Клиничните проявления на Лаймската болест могат да бъдат:

 • Erythema migrans – зачервяване която се появява на мястото на ухапване от заразения кърлеж;
 • ранна дисеминирана инфекция – поява на кожни или органни поражения от няколко дни, до няколко седмици след ухапването;
 • късна инфекция – развитие на артрит или редки неврологични проявления в рамките на 4 дни до 2 години, при нелекувани с антибиотици пациенти;
 • хронична инфекция.

ИНФО Разбери повече:

Лаймската болест: Новото ЛТТ изследване

Експресният тест, който предлагаме, е предназначен за диагностициране на заразеността на самия кърлеж с Borellia (B. garini, B.afzellii, B. burgdorferi sensu stricto).

Принципът на теста се базира на реакцията антиген – антитяло. При наличие на антиген, на мястото на реакционната зона се получава червено оцветяване. Оцветяване в контролната зона е доказателство за валидността на теста.

Какво определя изследването на Ag в кърлеж?

 • Бързо откриване (за няколко минути) на заразеността на кърлежа;
 • Възможност за насочване на пациента за допълнителна диагностика и стартиране на своевременно подходящо антибиотично лечение, минимизиране на органните поражения и хронифициране на болестта.

Беше ли полезен този пост?

ИНФО Изследвания и цени за лаймската болест:

Изследване за лаймска болест

ЦЕНА, лв.

Borrelia burgdorferi – ДНК152,90
Borrelia – серология (IgM, IgG)30,80
Borrelia – серология – в серум и цереброспинална течност341,00
Borrelia LTT242,00

Източници:

 • Баймакова М., Цачев И., Попов Г., ЛАЙМСКА БОЛЕСТ ОБЗОР НА НАУЧНАТА ЛИТЕРАТУРА, списание МЕДИНФО -08/2018-42-49
5/5 (2 Reviews)

Уважаеми клиенти, моля, преди да направите заявка или да планирате посещение, запознайте се работното време на нашите манипулационни и се консултирайте с лаборантите за времето за изработване на изследванията (CLICK).

КОД

10SYNEVO

10% остъпка от стойността на всички тестове при заявка онлайн