Menu
Menu

Креатинкиназа (СК) / Креатинфосфокиназа (CРK)

Медицински изследвания

Креатинкиназа (СК) или Креатинфосфокиназа (CРK) е ензим, вземащ активно участие в енергетичните процеси на клетката. В човешкият организъм се срещат три подтипа на ензима:

  • CK-MM – мускулна форма;
  • CK-MB – миокардна форма и CK-BB – форма.

Цел на изследването

Нивата на креатинкиназата в здравия индивид са относително ниски. Повишаване се отчита при цитолиза – разрушаване на клетки, в които ензима има активно участие, в най-голяма степен мускулна тъкан – напречнонабраздена и сърдечна мускулатура.

Изследването се препоръчва при всички случаи на разграждане на мускулна тъкан. Особена стойност има MB фракцията, която е строго специфична за сърдечния мускул и се позитивира при всички видове сърдечно увреждане.

Кога да направя това изследване?

Най-честите случаи, в които се прави изследването са:

  • мускулни дистрофии;
  • инфаркт на миокарда;
  • травми;
  • интоксикации;
  • малигнена хипертермия.

Подготовка преди изследване

Обикновено се прави на гладно. Желателно е да не е имало тежко физическо натоварване преди изследването.

Проба

  • венозна кръв.

Метод

  • спектрофотометрия.

Цена за изследване на Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа)

Изследване Цена, лв.
Креатинфосфокиназа (CРK) 4,40

Референтни стойности

Пол Стойности (U/L)
Жени 26 – 192
Мъже 39 – 308

Интерпретация на резултатите

Увеличените нива на ензима най-често показва разграждане на мускулна тъкан. Изследването е особено полезно за ранна диагностика на миокарден инфаркт, особено MB фракцията. При различни форми на мускулни заболявания, увеличаване на ензима показва влошаване на състоянието, а намаляването му -подобрение.

Източници:

ИНФО Разбери повече:

Исхемична болест на сърцето: PLAC тест

5/5 (2 Reviews)