Пролактинът  е хормон, който се синтетизира, складира и секретира от предният дял на хипофизата (ендокринната жлеза разположена в основата на мозъка).

Биологичните функции на пролактина са много, сред които са най-важни следните:

 • лактогеноза  (отделяне на млечна секреция)
 • галактопоеза (поддържане образуването на мляко).

Изследванията сочат, че пролактинът не участва в пупертета при растежа на млечната жлеза (респективно на галактофорните канали), за този процес са необходими други хормони   (естрогени, кортикоиди, инсулин, соматоропин).

Как се изменя нивото на пролактина през човешкия живот ?

 • При мъжете кръвното ниво на пролактин (което обикновено е много по-ниско от това при жените), остава сравнително постоянно от зряла възраст до старост.
 • При жените нивото на пролактин в кръвта нараства от периода на пубертета (заедно с нарастване секрецията на естроген) и намалява след менопаузата (заедно с намаляване нивото на естрогена). От тук си даваме сметка, че основният фактор, който стимулира образуването на пролактин е естрогена (основно ендогенния, но и екзогенния, т.е., който е внесен в организма с медикаменти, най-вече с оралните контрацептиви).
 • По време на бременността нивото на пролактина расте, като нарастването на пролактина следва на интервал от 103 дни растежа нивото на естрогена. Нивото на пролактин в кръвта прогресивно нараства по време на бременността (когато се наблюдава c нарасване на обема на хипофизната жлеза) , достигайки до 5-10 по-високи стойности от нормалното им ниво.
 • След раждане, започването на млечната секреция се дължи от една страна на намалението на плацентарните полови хормони (преобладавайки естрогените) и от друга страна на засмукването на гръдното зърно, което предизвиква секреция на пролактин на интервал от 1-30 минути след  кърмене. Повтарящите се и чести действия на засмукване определят поддържане секрецията на пролактин. Нивото на пролактин в кръвта намалява по-бързо при жени, които не кърмят, докато при кърмещите жени нивото на пролактин е високо за период от 18 месеца след раждането. Пролактинът пречи на нормализирането на функцията на яйчниците и по този начин действа като естествен контрацептив (болшинството жени не забременяват в периода на кърмене).

Хиперпролактемиите – какво представляват и кои са причините им ?

Хиперпролактемията предствалява нарастване нивото на пролактина в кръвта над разрешеното ниво.  Няма да уточняваме с числа, тъй като те варират в различните лаборатории, в зависимост от използвания метод и мерните единици (но при предоставяне на резултата, лабораторията трябва да уточни нормалните стойности за използвания метод ).

Хиперпролактемиите се делят на две основни категории:

Функционални хиперпролактемии

 • бременност, кърмене, стимулиране на гръдните зърна, физическо усилие
 • прием на някои медикаменти: естрогени (орални контрацептиви), допаминови антагонисти (фенотиазин, халоперидол, метохлопрамид, резерпин, метилдопа), опиоиди, циметидин, верапамил,  инхибитори на моноаминоксидаза
 • периферен хипотиреоидизъм
 • хронична бъбречна недостатъчност
 • остра чернодробна недостатъчност
 • продължителен стрес

Органични хиперпролактемии

 • хипоталамусни и хипофизни лезии
 • тумори на хипофизата
 • екстрахипофизарно образуване на пролактин от ектопични тумори (бронхиален карцином,  хипернефром, кориоепителиом).

Първоначално двете категории хиперпролактемии се различават по стойностите на пролактина.  Пролакнин с четири пъти по-ниски стойности от допустимите максимални стойности, може да се причисли към функционалните хиперпролактемии.

Стойностите, надвишаващи четири пъти максимално допустимата стойност влизат в категорията на органичните  хиперпролактемии. Това обаче не е правило, тъй като се срещат органични хиперпролактемии с по-ниски стойности (обикновено в начални фази на тумори), както и по-високи стойности могат да се дължат на функционални хиперпролактемии.

Ролята на лекаря ендокринолог е да определи какви изследвания трябва да се проведат (рентгенови, компютъризирана томография, тест за стимулиране на TRH), които окончателно да изяснят диагнозата.

Симптоми на хиперпролактемиите

Симптомите се разпознават по-лесно при жените:

 • смущения в менструалния цикъл (закъснения, количествено намаляване), достигайки се до аменорея (липса на менструация)
 • безплодие
 • галакторея (появата на млечна секреция извън период на бременност или кърмене)
 • главоболие

Симптомите при мъжете обикновена са неспецифични, поради което мъжете търсят рядко или по-късно медицинска консултация:

 • смущения в сексуалната динамика (достигайки се до изчезване на сексуалната потентност)
 • спад на либидото
 • безплодие (спермограмата показва много малък брой сперматозоиди)
 • галакторея и/или гинекомастия  (увеличение на гърдите),  симптоми които се срещат особено при децата
 • главоболие

Честота на заболяваемост от  хиперпролактинемия

Дозирането на пролактин в наши дни се превърна в обичайно лабараторно изследване. Във всяка област има поне една лаборатория, в която се изследва ниво на пролактемията в кръвта.

Най-често дозиране на пролактин се извършва при жените (90%). Честотата на заболяваемостта от  хиперпролактинемия от общия брой изследвания на пролактин е между 25-27% от случаите, от които само при 2% стойностите на пролактина надвишават горната допустима граница (органични хиперпролактинемии).

74,8% от общия брой на случаите хиперпролактинемия се срещат при жени на възраст между 20-50 години. Тези пациентки търсят ендокринологична или гинекологична помощ, поради смущения в менструалния цикъл, галакторея, безплодие. 50% от жените с галакторея ползват орални контрацептиви с високо съдържание на естрогени.

Какво трябва да направите ?

 • да опознаете собствения си организъм и при първите симптоми, които привлекат вниманието Ви върху някакво смущения, да се консултирате със семейния Ви лекар
 • ако млечната секреция продължи повече от 18 месеца след раждане, да се консултирате с лекар ендокринолог или гинеколог
 • да не вземате орални контрацептиви освен, когато това се препоръчва от лекарите, а при появата на неприятни признаци след като започнете приема им, да уведомите лекаря , който Ви е предписал контрацептивите за тези признаци
 • ако желаете да имате дете, но това закъснява въпреки че не ползвате никакво контрацептивно средство, се консултирайте (двамата партньора) с лекар гинеколог и/или ендокринолог
 • в случай че при Вашето момче (под 18 години) внезапно се появи гинекомастия (увеличение на гърдите) и/или галактореа се консултирайте с лекар педиатър и/или ендокринолог
 • ако имате главоболие, което се повтаря често и което обикновено не се повлиява от болкоуспокояващи се консултирайте със семейния лекар
 • ако Ви се струва, че симптомите Ви приличат на описаните по-горе (но нямате време да се консултирате с лекар) и желаете да определите какви са стойностите на пролактина Ви , можете да го направите като се обърнете към лаборатория, която извърша такива изследвания и покажете резултатите им на лекар ендокринолог.

Внимание!

Хиперпролактинемиите трябва да бъдат лекувани дори ако са функционални (с изключение на хиперпролактинемиите по врeме на бременност или кърмене). Лечението и неговата продължителност (3-6 месеца) се определят т лекар ендокринолог.

Полезните за тези случаи медикаменти (Бромкриптин, Достинекс и др. ) са съпроводени  през периода на приема им с контрацептивно средство, за да се избегне бременност (която би наложила спиране приема на лечението, което не е желателно).