Бърз антиген тест за коронавирус

antigen covid
„СМДЛ Синево България“ ЕООД няма сключен договор с Министерство на здравеопазването за предоставяне и извършване на бързи антигенни тестове. Лаборатории Синево НЕ работят с безплатно предоставени от Министерството на здравеопазването тестове.

Бърз антиген тест за коронавирус

Новият коронавирус SARS-CoV-2 е едноверижен РНК коронавирус, който семейството на бета-коронавирусите, и причинява заболяването COVID-19. Коронавирусите се състоят от четири вирусни протеина, наречени шипчест – spike (S), обвивка – envelope (E), мембранен – membrane (M) и нуклеокапсид nucleocapsid (N). Те са и основните вирусни антигени, срещу които се образуват антитела.

Резултатът трябва да се анализира от лекуващия лекар или друг специалист, като тестът е само помощно средство при диагностициране на инфекция SARS-COV-2 наред с клиничната картина, история за контакт с болен/заразоносител и тестове за потвърждаване на текуща инфекция.

Какво определя изследването?

Изследването определя наличие на вирусни антигени в носоглътката на човек. Ако тестът е положителен, то с много голяма вероятност пациентът се е срещал с вируса, който го е инфектирал и се е размножил.

Положителният резултат предполага текуща инфекция, но тя трябва да бъде потвърдена чрез златния стандарт RT-PCR в контекста на клиничната картина, история за контакт с болен/заразоносител и други лабораторни и образни изследвания.

Кога да направя това изследване?

Изследването е полезно, когато:

 • Имате данни за инфекция – характерни симптоми;
 • Имате контакт с болен/заразоносител;
 • След пътуване в чужбина или район с висок процент на заразени.

Положителният резултат изисква потвърждаване с друг метод, както и консултация с общо-практикуващия Ви лекар или друг специалист. Отрицателният резултат от теста не може да изключи скорошна инфекция, но с голяма вероятност я отхвърля.

Подготовка преди изследване

Препоръчва се да не са консумирани напитки или храна 30 мин преди взимане на пробата, както и да не са употребявани цигари.

Проба

 • назофарингеална проба

Пробата се взима с тампон, който внимателно се поставя в носната кухина, натрива се задната повърхност на назофаринкса няколко пъти. След завъртане тампонът се изважда, като той трябва да е мокър.

Метод

 • имунохроматографски анализ с латерален поток с двойна цветна система

Референтни стойности

 • Положителен/отрицателен

Цена на изследването

ИзследванеСъдържаниеЦенаПоръчай

Интерпретация на резултатите от бърз тест за коронавирус антиген

Положителният тест показва наличие на някой от антигените на вируса в назофаринкса. Този резултат трябва да се анализира от лекуващия лекар или друг специалист, като тестът е само помощно средство при диагностициране на инфекция SARS-COV-2 наред с клиничната картина, история за контакт с болен/заразоносител и тестове за потвърждаване на текуща инфекция.

Отрицателен резултат може да се появи, ако количеството коронавирус, присъстващо в пробата, е под границите на откриване на анализа или не присъстват по време на стадия на заболяване, в който се събира проба. Отрицателният резултат от теста не може да изключи скорошна инфекция.

Чувствителност на теста: 95.5%
Специфичност: 100%

Не са установени кръстосани реакции с други микроорганизми, вкл. вируси, с изключение на много слаба кръстосана реакция със SARS-коронавируса. Не са установени ендогенни или екзогенни вещества, вкл. лекарства, които да повлияват резултатите от теста.

Синево издава цифрови COVID сертификати на Европейския съюз

Шведски медицински лаборатории Синево България са част от лабораториите, които предоставят достъп до цифрови COVID сертификати на Европейския Съюз след извършване на антигенен или PCR тест за COVID-19 в някоя от нашите манипулационни. Процедурата е много лесна и удобна, като след излизане на резултата от антигенен или PCR тест, клиентът получава SMS с линк към своя сертификат, откъдето може да го изтегли или разпечата, както и НРН номер, чрез който можете да изтеглите сертификата си по всяко време от Националната здравно-информационна система.

Услугата е напълно безплатна. Ако до 1 час, след като сте видели в нашата система отрицателния си резултат, не получите SMS с линк, може да дойдете в някой от нашите обекти, за да го вземете на хартия.

Какво представлява цифровият COVID сертификат на ЕС?

Всички граждани на ЕС, които са

 • ваксинирани,
 • получили отрицателен резултат от направено изследване,
 • преболедували COVID-19

могат да го докажат с цифров сертификат, наречен цифров COVID сертификат на ЕС.

Сертификатът се издава безплатно от националните органи и се признава от всички 27 държави – членки на ЕС, както и от Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

Синево България издава цифрови сертификати само в случая на получаване на отрицателен резултат от направено изследване. Синево България не издава цифрови сертификати при ваксинация или преболедуване.

Основни характеристики на сертификата

 • цифров формат и/или на хартия;
 • с QR код;
 • безплатен;
 • на бъглгарски и на английски език;
 • безопасен и сигурен;
 • валиден във всички страни от ЕС.

Моля, проверявайте коректното изписване на имената Ви при регистрацията в нашите обекти. Издадени сертификати не могат да бъдат коригирани. При неправилни данни е възможно сертификатът да не може да бъде издаден.

Необходимо е всеки пациент да провери изискванията за валидност на тестовете и документите за пътуване и пребиваване на страната, за която пътува.

covid електронен сертификат
Antigen Result EN FillableForm NEG

При необходимост от резултат на английски език, за да спестите време, можете да попълните и свалите бланката, като натиснете на бутона „Попълни тук„, след което я разпечатайте и посетете манипулационна на Синево България, за да бъде подписана.

If you need a result in English, to save time, you can fill in and download the form by clicking on the „Fill in here“ button, then print it out and visit a Synevo Bulgaria blood drawing point to be signed.

3.4/5 (42 Reviews)

Важно съобщение

Уважаеми клиенти,

От 3-ти декември, 2022 г., при взета проба за антигенен тест за COVID-19 в събота и неделя, резултатът от изследването ще излезе в понеделник.

Натиснете тук, за да видите часовете за пробовземане за антигенен тест за COVID-19 на всяка от нашите манипулационни.