Дихателна система – Структура, функция, заболявания и изследвания

Медицинска информация

дихателна система

Дихателната система е съвкупност от органи и тъкани, които осъществяват функцията „дишане“. Мускулите на гръдната стена и диафрагмата също са част от дихателната система. Всички части на дихателната система работят в синхрон, за да придвижват кислород от атмосферния въздух до всички части на тялото и да отделят навън въглеродния диоксид – отпаден продукт на клетъчния метаболизъм.

Структура

Дихателната система може да бъде разделена на две части – горни и долни дихателни пътища. Горните дихателни пътища се намират извън гръдния кош, а долните – в него.

Горни дихателни пътища

 • Носна кухина: Лепкавата слузеста мембрана във вътрешността на носната кухина улавя прахови частици от вдишания въздух, а малки власинки по повърхността й ги избутват.
 • Синуси: Представляват въздушни кухини в костите на черепа, които го правят по-лек.
 • Фаринкс: Вдишаният въздух преминава през фаринкса, за да стигне до трахеята. Той има роля и в оформянето на речта. Фаринксът е общ орган за дихателната и храносмилателната система. При преглъщане храната също преминава от тук.
 • Ларинкс: Ларинксът е основен орган за образуването на речта.

Долни дихателни пътища

 • Трахея: Най-големият от дихателните пътища.
 • Бронхи: Трахеята се разклонява на два главни бронха, а след това всеки от тях дървовидно на още стотици по-малки бронхи, образувайки мрежа, по която въздухът се придвижва до всички части на белите дробове.
 • Бели дробове (ляв и десен): Взети заедно белите дробове представляват най-големия орган в човешкото тяло. Основната им структурна единица са алвеолите – малки мехурчета с тънки стени, през които могат да преминават много малки молекули. Тяхната функция е да осъществяват газовата обмяна – пренасянето на кислорода от въздуха до кръвта, която да го разнесе до всички части на тялото. При процеса на газова обмяна кислород преминава от алвеолите към кръвта и въглероден диоксид в обратната посока – от кръвта към алвеолите.
 • Дихателна мускулатура: Включва диафрагмата, мускулите на гръдната и коремната стена. При съкращението на тези мускули обемът на гръдния кош се увеличава и въздухът навлиза в белите дробове.

Функция

Дихателната система има пет основни функции:

 • Дишане – движение на въздуха към и от дихателните пътища;
 • Газова обмяна на кислород и въглероден диоксид;
 • Образуване на речта;
 • Обоняние;
 • Защита от проникване на прахови частици и микроорганизми.

Заболявания

Най-честите заболявания на дихателната система включват:

 • Астма;
 • Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) – честа при пушачите. Бива два вида – хроничен бронхит и емфизем;
 • Бронхиектазна болест – възпаление, което причинява задебеляване на бронхиалните стени и формиране на кухини, в които се задържа голямо количество секрети;
 • Пневмония – бактериална, вирусна или причинена от гъбички;
 • Туберкулоза – може да засегне също бъбреците, главния и гръбначния мозък;
 • Рак на белия дроб;
 • Белодробна фиброза – заместване на нормалната белодробна тъкан със съединителна тъкан, която не може да изпълнява функцията „газова обмяна“;
 • Системни заболявания на съединителната тъкан – лупус, саркоидоза, болест на Вегенер, синдром на Гуудпасчър и др.

Изследвания

Най-често провежданият тест за оценка на белодробната функция е спирометрията. Чрез нея се измерва обемът на вдишания и издишания обем въздух от белия дроб, както и скоростта на издишване (основна за оценката на ХОББ и астма). Други изследвания на функцията на дихателната система са боди плетизмографията и дифузионния капациет. От особена важност за обследването на дихателната система са образните изследвания. Те включват: рентгенография, компютърна томография, ПЕТ-скенер, ехография и белодробна ангиография. Ако при образните изследвания се появи съмнение за туморен процес, се преминава към инструментално изследване на дихателните пътища – бронхоскопия.

10% отстъпка за всички изследвания

ИНФО Разбери повече:

Рак на белия дроб

НЗОК – Здравното осигуряване в България

Източници:

 1. https://www.webmd.com/lung/how-we-breathe
 2. https://www.livescience.com/22616-respiratory-system.html
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/21205-respiratory-system
 4. https://www.healthline.com/human-body-maps/respiratory-system#2
 5. https://accessdl.state.al.us/AventaCourses/access_courses/anatomy_ua_v17/05_unit/05-01/05-01_learn.htm
 6. https://www.webmd.com/lung/breathing-diagnostic-tests
Synevo България

Synevo България