Меню
Меню

FibroMax тест: Изследване на черен дроб (стеатоза, фиброза)

Медицински изследвания

FibroMax (Фибромакс) е изследване на черен дроб, разработено от BioPredictive. То е комбинация от 5 различни неинвазивни теста: FibroTest, ActiTest, SteatoTest, NashTest и AshTest. Тя се основава на алгоритъм, който обединява резултатите от определянето на различни биохимични маркери, в комбинация с възраст, пол, тегло и височина на пациента, за оценка на степента на увреждане на черния дроб.

 • FibroTest дава точна количествена и качествена оценка на фиброзата* в черния дроб.
 • ActiTest измерва степента на некро-възпалителна активност при пациенти с хроничен вирусен хепатит В или С.
 • SteatoTest оценява чернодробната стеатоза, честа причина за повишаване нивата на аминотрансферазите ALT и GGT.
 • NashTest оценява наличието на неалкохолен стеатохепатит при затлъстели пациенти с дислипидемия, инсулинова резистентност или диабет.
 • AshTest измерва степента на чернодробно увреждане при пациенти с прекомерна консумация на алкохол.

*Фиброзата на черния дроб представлява патологично разрастване на съединителна (фиброзна), което нарушава структурата и функциите на органа. Тя се появява вследствие на инфекциозни заболявания (напр. вирусен хепатит В), злоупотреба с лекарства и алкохол, автоимунни чернодробни заболявания и други.

Fibromax резултати - FibroTest ActiTest Fibromax резултати - SteatoTest NashTest AshTest

Какво определя изследването?

FibroMax позволява гореспоменатите 5 теста да бъдат извършени в една процедура.

Проучвания демонстрират ползите от това изследване като алтернатива на чернодробна биопсия.

Кога да направя изследването Fibromax?

Препоръчваме Ви да си направите FibroMax изследване при следните случаи:

 • Ако страдате от хроничен хепатит С или хроничен хепатит B;
 • Ако имате хепатит с HIV коинфекция;
 • При наличие на чернодробни заболявания, възникнали вследствие на прекомерна употреба на алкохол (стеатоза и стеатохепатит), както и неалкохолни стеатоза и стеатохепатит;
 • Ако имате диабет, наднормено тегло, хипертриглицеридемия, хиперхолестеролемия или високо кръвно налягане.

FibroMax не е приложим, ако сте пациент с остър хепатит, например остър вирусен хепатит А, B, C, D, E; медикаментозен хепатит, екстрахепатална холестаза, рак на панкреаса, камъни в жлъчката, и при някои сърдечни заболявания.

Подготовка преди изследване

Препоръчително е пробовземането да се извърши на гладно

Проба

Венозна кръв.

Метод

В лабораторията Synevo, изследването на десетте биохимични маркера се извършва по стандартизирани методи, в съответствие с техническите препоръки, предоставени от BioPredictive:

 • имунотурбидиметричен метод за алфа-2-макроглобулин, хаптоглобин и аполипопротеин А1;
 • ензимен метод с пиридоксал фосфат, стандартизиран съгласно IFCC за ALT и AST;
 • стандартизиран ензимен метод по отношение на метода на Szasz за GGT;
 • колориметричен метод (диазореакция) за общ билирубин;
 • ензимно – колориметричен метод за холестерол, триглицериди и глюкоза.

Изследвания и цени

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Fibromax 190,00
FibroTest – ActiTest 160,00

Референтни стойности

Резултатите се отчитат по следния начин:

FibroTestActiTestSteatoTestNashTestAshTest
F0 - липса на фиброзаA0 - липса на активносS0 - липса на стеатозаN0 - Не Неш (без безалкохолен стеатохепатит)H0 - без алкохолен стеатохепатит
F1 - портална фиброзаA1 - минимална активностS1 - минимална стеатоза (<5% от стеатозните хепатоцити)N1 - Граничен Неш (неалкохолен стеатохепатит)H1 - минимален алкохолен стеатохепатит
F2 - фиброза ""отломки"" с редки сепсисА2 - умерена активностS2 - умерена стеатоза (6-32% от стеатозните хепатоцити)N2 - Неш (наличен безалкохолен стеатохепатит)H2 - умерен алкохолен стеатохепатит
F3 - остатъчна фиброза с множествен сепсисA3 - Тежка дейностS3 - тежка стеатоза (33-100% от стеатозните хепатоцити)H3 - тежък алкохолен стеатохепатит
F4 - цироза

Беше ли полезен този пост?

 

Източници:

 

 

5/5 (1 Review)