Хепатит Б – HBV ДНК тест

Медицински изследвания

HBV ДНК тест – Количествено определяне на ДНК на хепатит Б

Въпреки наличието на ефективна ваксина срещу хепатит В, заболяването продължава да бъде широко разпространено и влиза в списъка на социално значимите заболявания. В кръвта на над 2 билиона души по света могат да бъдат открити доказателства за настояща или прекарана инфекция с вируса на хепатит Б.

Около 257 милиона от тях имат хроничен хепатит Б. Заболяването може да протече с редица тежки усложнения (напр. чернодробна цироза или рак на черния дроб), които могат до доведат до смъртен изход.

Серологичните маркери са най-често използваното изследване за диагностика на остър или проследяване на хроничен хепатит В. За съжаление някои вирусни щамове не произвеждат тези серологични маркери и инфекцията с тях може да остане неразпозната. Този недостатък на серологичния анализ се преодолява чрез количествено определяне на хепатит Б вирусна ДНК.

То е най-ефективният и директен метод за прогнозиране на изхода от заболяването при хепатит Б. Вирусната ДНК може да бъде засечена около 30 дни след контакт с вируса и е полезен за ранното диагностициране на инфекцията (преди серумните маркери да се покачат). Количественото определяне на ДНК е и част от мониторирането на терапевтичния отговор към противовирусното лечение на хепатит Б.

Цел на изследването

Наличието на ДНК от вируса на хепатит Б в серума е надежден маркер за активно делене на вирусни частици в организма. Затова откриването на вирусна ДНК и количественото определяне на вирусния товар се използват за:

 • Ранна диагностика на остър хепатит Б преди покачване на класическите серологични маркери;
 • Определяне наличието и количеството на вирусната ДНК при пациенти с диагностициран хроничен хепатит Б – разграничаване на активна от неактивна инфекция. Понякога появата на вирусна ДНК в серума е единствен маркер за активизиране на заболяването при пациенти с хроничен хепатит Б;
 • Проследяване развитието на хроничен хепатит Б;
 • Проследяване ефекта от лечението с противовирусна терапия.

ИНФО Разбери повече:

Хепатит Б: HBsAg тест (Австралийски антиген)

Кога да направя това изследване?

Количествено определяне на хепатит Б вирусна ДНК е препоръчително да се направи ако:

 • Имате наличие на рискови фактори за заразяване с хепатит Б (хомосексуална връзка, венозна употреба на наркотици, честа смяна на сексуалния партньор, наличие на друго хронично чернодробно заболяване, наличие на хронично бъбречно заболяване, възраст над 60 години и наличие на диабет и след пътуване в страни с висока честота на хепатит Б) с профилактична цел;
 • Имате жълтеница;
 • Провеждате химиотерапия или взимате лекарства, потискащи имунната система;
 • Провеждате лечение за хепатит Б;
 • Искате да си поставите ваксина против хепатит Б (за определяне на имунитета при вече ваксинирани лица или скрининг за наличие на инфекция при неваксинирани).

Количественото определяне на хепатит Б вирусна ДНК обикновено не се назначава самостоянелно, а в комбинация с класическите серологични маркери.

Подготовка преди изследване

За провеждане на изследването не е необходима специална подготовка. Препоръчва се да се извършва сутрин на гладно.

Проба

 • венозна кръв.

Метод

 • полимеразна верижна реакция.

Референтни стойности

 • При липса на инфекция с хепатит Б вирусна ДНК не може да бъде засечена.
 • Диапазонът на количествено определяне на вирусна ДНК при това изследване е от 20 до 1 000 000 000 IU/mL

Интерпретация на резултатите

Резултат „неоткриваемо“ означава, че вирусна ДНК не е засечена в серума.

Резултат от концентрация <20 IU/mL означава, че има малко количество засечена ДНК, но точното й количество не може да бъде определено чрез този метод. Ако получите такъв резултат, трябва изследването да се повтори след 1-2 месеца.

Ако количеството на ДНК е >20 IU/ml, то се изразява като съответно число от 20 до 1 000 000 000 IU/mL и определя активността на инфекцията.

Ако резултатът показва вирусен товар >1 000 000 000 IU/mL, има наличие на активна инфекция с хепатит Б и усилено делене на вирусни частици. Количеството им е толкова голямо, че не може да бъде определено колко точно над милиард IU/ml са вирусните частици чрез този метод.

Цени:

Изследвания

ЦЕНА, лв.

HBV DNA (Хепатит В, кoличествен тест за вирусно натоварване)214,50
Anti – HAV26,00
Anti – HAV- IgM29,00
Anti – HBc22,00
Anti – HBc – Ig M24,00
Anti – HBe23,00
Anti – HBs (количествен)20,00
Anti – HCV22,00
Anti – HDV30,80
Anti – HIV 1+224,20
Anti-HCV (потвърдителен тест)190,00
Anti-HTLV (Human T cell leukemia virus)49,50
HBeAg30,80
HBsAg (screening)19,00
HBsAg количествен тест55,00
HEV – IgG, IgM (Westernblot)336,00

Можете да заявите този тест онлайн

Регистрирайте изследванията си онлайн и намалете времето за чакане в лабораторията!

лв.214,50Купи

Беше ли полезен този пост?

Източници:

4.7/5 (3 Reviews)

Уважаеми клиенти, моля, преди да направите заявка или да планирате посещение, запознайте се работното време на нашите манипулационни и се консултирайте с лаборантите за времето за изработване на изследванията (CLICK).

КОД

10SYNEVO

10% остъпка от стойността на всички тестове при заявка онлайн