Menu
Menu

ХИВ тест – Антитела срещу HIV 1+2

Медицински изследвания

ХИВ

Човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ) / Human immunodeficiency virus (HIV) е етиологичният причинител на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН). HIV е ретровирус, който заразява и унищожава Т-хелперните лимфоцити. Дели се на два подвида HIV-1 и HIV-2.

ХИВ инфекцията се предава по три основни пътя – кръвен, полов и от заразена майка на бебе. Най-застрашените групи са: лица с висок промискуитет, мъже, който правят секс с мъже (MSM), хемофилици, наркозаисими и медицински персонал.

Цел на изследването

ХИВ комби тестът е четвърта генерация тест, който комбинира откриването на HIV антитела и антигени. Всички основни видове и подвидове на HIV-1 и HIV-2 могат да бъдат установени. Едновременното откриване на антитела и антигени води до повишена чувствителност в ранния стадий на сероконверсия (моментът, в който антигените в кръвта се заменят от наличието на образувани антитела срещу тях).

В допълнение тестът позволява по-добро идентифициране на пациенти в напреднал стадий на заболяването, които са с променени вирусни антигенит и образувани срещу тях антитела.

Тестът не е подходящ:

  • Като скринингов при симптоматични или асимптоматични пациенти;
  • Като скринингов тест при деца родени от ХИВ позитивна майка;
  • Като допълнителен тест при всички видове бързи ХИВ тестове.

Подготовка

Не е необходима специална подготовка. Тестът се прави на гладно.

Проба

  • венозна кръв.

Метод

  • електрохемилуминисценция.

Референтни стойности

  • Негативен резултат.

Интерпретация на резултатите

Отрицателният резултат за HIV-1 и HIV-2 антитела обикновено показва липса на инфекция. Въпреки това негативните резултати не изключват остра или ранна ХИВ инфекция при пациенти с първоначално реактивни HIV -1/-2 антигени или антитела при предишни изследвания.

Ако се предполага ранна инфекция, е препоръчително изследването на HIV-1 HIV или HIV-2 ДНК/РНК чрез PCR на базата на клиничните и епидемиологични показания на пациента.

Цени:

 

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Anti – HAV 26,00
Anti – HAV- IgM 29,00
Anti – HBc 22,00
Anti – HBc – Ig M 24,00
Anti – HBe 23,00
Anti – HBs (количествен) 20,00
Anti – HCV 22,00
Anti – HDV 30,80
Anti – HIV 1+2 24,20
Anti-HCV (потвърдителен тест) 190,00
Anti-HTLV (Human T cell leukemia virus) 49,50
HBeAg 30,80
HBsAg (screening) 19,00
HBsAg количествен тест 55,00
HEV – IgG, IgM (Westernblot) 336,00
HBV DNA (Хепатит В, кoличествен тест за вирусно натоварване) 214,50

Източници:

5/5 (1 Review)