Menu
Menu

Хепатит C: Изследване анти-HCV

Медицински изследвания

Хепатит C: Изследване анти-HCV

Anti-HCV (Антитела срещу хепатитен вирус С) е изследване, при което се доказва наличие или липса на антитела срещу вируса на хепатит С (HCV).

Хепатитен вирус С е РНК-вирус, причинител на хепатит С. Вирусът се предава при контакт със заразена с вируса кръв или заразени предмети – при кръвопреливане, при използване на общи игли и спринцовки, игли за татуиране, неправилно стерилизирани хирургични и стоматологични инструменти, непочистени инструменти за педикюр и маникюр.

Предполага се предаване и по полов път. Възможно е предаване на вирус от майка на бебе по време на раждане.

Вирусът не се предава при битов контакт с болен от хепатит С.

Хепатит С протича като остра инфекция, която в над 80% от случаите преминава в хроничен хепатит С. Хроничният хепатит С уврежда прогресивно черния дроб и довежда до чернодробна цироза с всички нейни усложнения, и е една от причините за развитието на хепатоцелуларен карцином.

Какво определя изследването?

Тестът представлява серологично изследване, при което се търсят антитела срещу вируса на хепатит С в серум от пациента.

С настоящите серологични тестове антителата се откриват средно 7-8 седмици след началото на инфекцията. В случай на спонтанно ликвидиране на инфекцията, анти-HCV може да присъстват цял живот или постепенно да намалеят, докато не изчезнат в рамките на няколко години.

При пациентите с хронична HCV – инфекция, антителата се откриват неопределено дълго време.

Кога да направя това изследване?

Изследването се назначава при:

 • Пациенти с повишени чернодробни ензими (AST, ALT);
 • Диагностициране на остър или хроничен хепатит, наред с изследване за хепатит А, хепатит В, хепатит Е;
 • Лица от рискови групи – венозни наркомани (наред с изследване за хепатит В и HIV);
 • HIV-позитивни – (наред с изследване за хепатит В) – важно за назначаването на подходяща терапия;
 • Скрийнинг на донорска кръв;
 • При чернодробна цироза за изясняване на етиологията (причината);
 • Анамнеза за хепатит С инфекция;
 • Бременни.

Подготовка преди изследване

 • Не е необходима специална подготовка. Препоръчва се изследването да се направи сутрин на гладно.

Проба

 • Венозна кръв.

Метод

 • имуноензимен метод.

Референтни стойности

 • Anti-HCV (-) отрицателен.

Интерпретация на резултатите

Откриването на анти-HCV антитела не позволява да се прави разлика между текуща и минала инфекция.

За да се потвърди диагнозата на активна инфекция с вируса на хепатит С, е необходимо да се проведе изследване за HCV-RNA (количествено пределяне на вирусна РНК и вирусен товар).

Фалшиви положителни резултати, може да се появят при автоимунни заболявания (80% от случаите на хроничен автоимунен активен хепатит), нодуларен полиартрит, наличие на ревматоиден фактор, хипергамаглобулинемия, парапротеинемия и др.

Фалшиво отрицателни резултати се наблюдават при имунокомпрометирани (HIV позитивни) и др., както и при многократно замразяване и размразяване или продължително съхранение на кръвни проби.

Цени:

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Anti – HAV 26,00
Anti – HAV- IgM 29,00
Anti – HBc 22,00
Anti – HBc – Ig M 24,00
Anti – HBe 23,00
Anti – HBs (количествен) 20,00
Anti – HCV 22,00
Anti – HDV 30,80
Anti – HIV 1+2 24,20
Anti-HCV (потвърдителен тест) 190,00
Anti-HTLV (Human T cell leukemia virus) 49,50
HBeAg 30,80
HBsAg (screening) 19,00
HBsAg количествен тест 55,00
HEV – IgG, IgM (Westernblot) 336,00
HBV DNA (Хепатит В, кoличествен тест за вирусно натоварване) 214,50

Източници:

5/5 (1 Review)