Ревматоиден артрит: Анти-CCP антитела тест

Медицински изследвания

Ревматоидният артрит (RA) е системно автоимунно заболяване, което засяга около 0,5-1% от възрастното население, характеризиращо се с хронично възпаление на ставите и разрастване на синовиалната ставна мембрана, с производство на автоантитела, с разрушаване на хрущялите и костите, с деформации на ставите с прогресиращо нарушение на функцията им и извънставни прояви:

  • сърдечно-съдови
  • белодробни
  • кожни
  • неврологични.

Единодушно е прието, че ранното стартиране на лечение е жизненоважно за предотвратяване на необратимо разрушаване на ставите и затова е много важно тази болест да бъде диагностицирана в началните етапи.

Диагностицирането на ревматоиден артрит се основава на клиничните симптоми, резултатите от лабораторните изследвания и имунологичните изследвания (ревматоиден фактор и антитела срещу циклични цитрулинирани пептиди, ССР). Антителата срещу цикличните цитрулинирани пептиди имат роля в протичането на патологичния процес на заболяването.

Те имат диагностична роля и са включени в диагностичните критерии за серопозитивния ревматоиден артрит. Тези антитела имат и прогностична роля за хода на протичане на заболяването.

Тези антитела имат висока чувствителност (80%), но са с много по-висока специфичност (> 95%). Също така, анти-CCP антителата имат по-висока прогнозна стойност от ревматоидния фактор при ставните ерозии на ревматоидния артрит.

Какво налага провеждането на изследването

Съмнение за серопозитивен ревматоиден артрит, както и проследяването на болестната активност и ефекта от лечението при пациенти с вече диагностицирано заболяване.  

Цел на изследването за ревматоиден артрит

Целта на изследването е да се определи концентрацията на антитела срещу циклични цитрулинирани пептиди (анти-ССР антитела) във Вашата кръв.

Изследването се използва предимно за диагностика на заболяването серопозитивен ревматоиден артрит, както и за проследяване на болестната му активност и ефекта от лечението му.

Кога е необходимо да се направи това изследване

Провеждането на изследването е препоръчително при препоръка на лекар при наличие на някои симптоми като: слабост и отпадналост, болка и отоци по ставите, болка по мускулите, сутрешна скованост на ставите и други.

Подготовка преди изследване

Не е необходима предварителна подготовка на пациентите преди провеждане на изследването. Резултатите от изследването не се повлияват от приемане на храна, вода или други напитки.

Проба за изследване

венозна кръв

Метод

ECLIA (анализ на анти-CCP2 от второ поколение)

ИНФО Цена за изследване на AT анти-CCP:

ИзследванеЦена, лв.
AT анти-CCP52,80

Можете да заявите този тест онлайн

Регистрирайте изследванията си онлайн и намалете времето за чакане в лабораторията!

лв.52,80Купи

Референтни стойности / Норма

Изследването на аnti-CCP антитела е качествен скринингов тест. Резултатите се изразяват като индекс със следните референтни стойности:

  • <17 U/ml : отрицателен резултат
  • > 17 U/mL: положителен резултат

Интерпретация на резултатите

Положителният резултат от изследването показва, че имате повишени нива на антитела срещу циклични цитрулинирани пептиди. Това може да е важен диагностичен критерий при съмнение за серопозитивен ревматоиден артрит.

Резултатът може да се използва за определяне на болестната активност при вече диагностицирано заболяване и оценка на ефективността на провежданото лечение.

ИНФО Други тестове:

CRP

СУЕ: Скорост на утаяване на еритроцитите

Референции:

5/5 (1 Review)

Уважаеми клиенти, моля, преди да направите заявка или да планирате посещение, запознайте се работното време на нашите манипулационни и се консултирайте с лаборантите за времето за изработване на изследванията (CLICK).

КОД

10SYNEVO

10% остъпка от стойността на всички тестове при заявка онлайн