Menu
Menu

TSH / ТСХ (Тироид стимулиращ хормон – Thyreotropin)

Пакети изследвания

ТSH / ТСХ (Тиреостимулиращ хормон)

Обща информация

Тиреостимулиращият хормон (TSH, тиреотропин) се произвежда от базофили клетки от предната част на хипофизата и има циркадианна (денонощна) ритмичност на освобождаване, контролирана от  TSH освобождаващия хормон, произвеждан от хипоталамуса.

Освобождаването на TSH от хипофизата представлява централен регулаторен механизъм за биологичното действие на тиреоидните хормони. TSH има стимулиращо действие върху образуването и отделянето на тиреоидни хормони от щитовидната жлеза, както и пролиферативно действие1;2.

Определянето на тиреостимулиращ хормон е първоначалният тест за диагностициране на болестите на щитовидната жлеза. Дори малки промени в концентрацията на хормоните на щитовидната жлеза, предизвикват обратна (много по-изразена) промяна в концентрацията на TSH.

Следователно тиреостимулиращият хормон е много специфичен и чувствителен параметър за контрола на функцията на щитовидната жлеза, но също така и за откриването и изключването на заболяванията на оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза1,3;

Нивото на TSH се повишава при първичния хипотиреоидизъм, което представлява най-чувствителният тест при това заболяване. В случай, че има ясни индикации за хипотиреоидизъм, но нивата на TSH не се повишават, се предполага вторичен хипотиреоидизъм, в рамките на хипопитуитаризъм. Ниски стойности се установяват при хипотиреоидизъм (да се махне-повтаря се).

Определянето на TSH е полезно при проследяване ефекта от  лечението при пациенти с хипотиреоидизъм: ниски нива се откриват при прекалено високи дози на заместители на тиреоидни хормони. Нормалните стойности на тиреостимулиращият хормон говорят за балансирано лечение 1;4. 

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на:

Препоръки за изследване на TSH – диагностика на нарушенията на щитовидната жлеза, диференциална диагноза на заболяванията на оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза

Подготовка на пациента на гладно5; не се взима кръв за изследване на TSH след скорошна биопсия на щитовидната жлеза или след операция на щитовидната жлеза.

Нивото на TSH варива в различните часове на денонощието: максимумът е в 23 часа. Пробите при новородените се вземат 3-7 дни след раждането5.

Взет материал венозна кръв5.

Контейнер за събиране вакутейнер без антикоагулант, с/без гел сепаратор5.

Необходима обработка след вземане на пробата серумът се отделя чрез центрофугиране; обработва се пресен серум; в случай, че това е невъзможно, серумът се съхранява при 2-8°С или при -20°C5.

Обем на пробата – минимум 0,5 мл серум5 .

Причини от отхвърляне на пробата – силно хемолизирана проба5.

Стабилност на пробата – 7 дни при 2-8° C; 1 месец при -20° C; е се размразява/замразява повторно5.

Метод – имунохимичен, с определяне посредством електрохемилуминесценция (ECLIA)5.

Референтни стойности5

Възраст Референтни стойности (μUI/mL)
0-6 дни 0,7 – 15,2
6 дни – 3 месеца 0,72 – 11
3-12 месеца 0,73 – 8,35
1-6 години 0,7 – 5,97
6-11 години 0,6 – 4,84
11-20 години 0,51 – 4,30
> 20 години 0,27 – 4,20

По време на бременност, при жените се наблюдава леко понижение на концентрацията на TSH:

  • първи триместър: 0,33 – 4,59 µUI/mL
  • втори триместър: 0,35 – 4,10 µUI/mL
  • трети триместър: 0,21 – 3,15 µUI/mL

Фактор на преобразуване: µUI/mL = mUI/L.

Граница на установяване: 0.005 μUI/mL5 .

Граници и взаимодействия

Приблизително 3% от бременните жени имат ниски или неподлежащи на установяване стойности на TSH, в резултат на повишените концентрации на HCG.

При вторичен (централен) хипотиреоидизъм могат да се наблюдават нормални стойности на TSH, но неговата биологична активност е ниска.

При хоспитализирани пациенти честотата на потискане на TSH е два пъти по-висока при тези, които не страдат от заболявания на щитовидната жлеза в сравнение с това, дължащо се на хипертиреоидизъм.

  • Медикаменти

Повишаване: радиоактивни агенти, амиодарон, атенолол, калцитонин, карбамазепин, хлорпромазин, кломифен, конюгирани естрогени, фенитоин, калиев йодид, L-тироксин, литий, ловастатин, метиазол, метоклопрамид, морфин, тамоксифен, TRH (тиреотропин-освобождаващия хормон)5.

Понижаване: бромокриптин, карбамазепин, кортикостероиди, ципрохептадин, допамин, хепарин, (интравенозно прилагане, нивото на хепарин в хемодиализа течност е достатъчно, за да предизвика смущения), леводопа, метерголин, фентоламин, соматостатин, тироксин5.

  • Аналитичното взаимодействие

Следните причини могат да доведат до взаимодействие с някои от компонентите на комплекса и до получаването на неубедителни резултати:

  • лечение с високи дози биотин (> 5 мг/ден); затова се препоръчва вземане на кръвна проба най-малко 8 часа след последния прием;
  • много високи титри на антитела …. стрептавидин и рутений;
  • моноклонални антитела, получени от мишка, прилагани при някои пациенти, с диагностична или терапевтична цел5

Беше ли полезен този пост?

ИНФО Разбери повече:

ИНФО Още изследвания за тироид:

Изследване за Тироид Цена
FT4 (Свободен тироксин / Thyroxin free) 16,50 Лева
FT3 (Trijodthyronin free) 16,50 Лева
ТАТ (Тиреоглобулинови антитела) 19,80 Лева
МАТ /anti-TPO (Микрозомални антитела) 16,50 Лева
Са, серум 4,40 Лева
Thyroglobulin (TG) 16,50 Лева
AT анти TSH рецепtoр (TRab) 36,00 Лева

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на: