TSH / ТСХ (Тироид стимулиращ хормон – Thyreotropin)

Медицински изследвания

ТSH / ТСХ (Тиреостимулиращ хормон)

Обща информация

Тиреостимулиращият хормон (TSH, тиреотропин) се произвежда от базофили клетки от предната част на хипофизата и има циркадианна (денонощна) ритмичност на освобождаване, контролирана от  TSH освобождаващия хормон, произвеждан от хипоталамуса.

Освобождаването на TSH от хипофизата представлява централен регулаторен механизъм за биологичното действие на тиреоидните хормони. TSH има стимулиращо действие върху образуването и отделянето на тиреоидни хормони от щитовидната жлеза, както и пролиферативно действие.

Определянето на тиреостимулиращ хормон е първоначалният тест за диагностициране на болестите на щитовидната жлеза. Дори малки промени в концентрацията на хормоните на щитовидната жлеза, предизвикват обратна (много по-изразена) промяна в концентрацията на TSH.

ИНФО Разбери повече:

Щитовидна жлеза

Следователно тиреостимулиращият хормон е много специфичен и чувствителен параметър за контрола на функцията на щитовидната жлеза, но също така и за откриването и изключването на заболяванията на оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза;

Нивото на TSH се повишава при първичния хипотиреоидизъм, което представлява най-чувствителният тест при това заболяване. В случай, че има ясни индикации за хипотиреоидизъм, но нивата на TSH не се повишават, се предполага вторичен хипотиреоидизъм, в рамките на хипопитуитаризъм. Ниски стойности се установяват при хипотиреоидизъм (да се махне-повтаря се).

Определянето на TSH е полезно при проследяване ефекта от  лечението при пациенти с хипотиреоидизъм: ниски нива се откриват при прекалено високи дози на заместители на тиреоидни хормони. Нормалните стойности на тиреостимулиращият хормон говорят за балансирано лечение. 

Хашимото

Препоръки за изследване на TSH – диагностика на нарушенията на щитовидната жлеза, диференциална диагноза на заболяванията на оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза

Подготовка на пациента на гладно; не се взима кръв за изследване на TSH след скорошна биопсия на щитовидната жлеза или след операция на щитовидната жлеза.

Нивото на TSH варива в различните часове на денонощието: максимумът е в 23 часа. Пробите при новородените се вземат 3-7 дни след раждането.

Взет материал венозна кръв.

Рак на щитовидната жлеза

Контейнер за събиране вакутейнер без антикоагулант, с/без гел сепаратор.

Необходима обработка след вземане на пробата серумът се отделя чрез центрофугиране; обработва се пресен серум; в случай, че това е невъзможно, серумът се съхранява при 2-8°С или при -20°C.

Обем на пробата – минимум 0,5 мл серум .

Причини от отхвърляне на пробата – силно хемолизирана проба.

Стабилност на пробата – 7 дни при 2-8° C; 1 месец при -20° C; е се размразява/замразява повторно.

Метод – имунохимичен, с определяне посредством електрохемилуминесценция (ECLIA).

Референтни стойности

ВъзрастРеферентни стойности (μUI/mL)
0-6 дни0,7 – 15,2
6 дни – 3 месеца0,72 – 11
3-12 месеца0,73 – 8,35
1-6 години0,7 – 5,97
6-11 години0,6 – 4,84
11-20 години0,51 – 4,30
> 20 години0,27 – 4,20

По време на бременност, при жените се наблюдава леко понижение на концентрацията на TSH:

  • първи триместър: 0,33 – 4,59 µUI/mL
  • втори триместър: 0,35 – 4,10 µUI/mL
  • трети триместър: 0,21 – 3,15 µUI/mL

Фактор на преобразуване: µUI/mL = mUI/L.

Граница на установяване: 0.005 μUI/mL

Гуша: Какви са симптомите, причините и лечение на гушата?

Граници и взаимодействия

Приблизително 3% от бременните жени имат ниски или неподлежащи на установяване стойности на TSH, в резултат на повишените концентрации на HCG.

При вторичен (централен) хипотиреоидизъм могат да се наблюдават нормални стойности на TSH, но неговата биологична активност е ниска.

При хоспитализирани пациенти честотата на потискане на TSH е два пъти по-висока при тези, които не страдат от заболявания на щитовидната жлеза в сравнение с това, дължащо се на хипертиреоидизъм.

  • Медикаменти

Повишаване: радиоактивни агенти, амиодарон, атенолол, калцитонин, карбамазепин, хлорпромазин, кломифен, конюгирани естрогени, фенитоин, калиев йодид, L-тироксин, литий, ловастатин, метиазол, метоклопрамид, морфин, тамоксифен, TRH (тиреотропин-освобождаващия хормон).

Понижаване: бромокриптин, карбамазепин, кортикостероиди, ципрохептадин, допамин, хепарин, (интравенозно прилагане, нивото на хепарин в хемодиализа течност е достатъчно, за да предизвика смущения), леводопа, метерголин, фентоламин, соматостатин, тироксин.

Възли на щитовидната жлеза

  • Аналитичното взаимодействие

Следните причини могат да доведат до взаимодействие с някои от компонентите на комплекса и до получаването на неубедителни резултати:

  • лечение с високи дози биотин (> 5 мг/ден); затова се препоръчва вземане на кръвна проба най-малко 8 часа след последния прием;
  • много високи титри на антитела …. стрептавидин и рутений;
  • моноклонални антитела, получени от мишка, прилагани при някои пациенти, с диагностична или терапевтична цел5
[helpful]

ИНФО Изследвания и цени, свързани с щитовидната жлеза:

Изследвания на щитовидната жлезаЦена, лв.
AT анти TSH рецепtoр (TRab)36,00
Са, серум4,40
FT3 (Trijodthyronin free)16,50
FT4 (Свободен тироксин / Thyroxin free)16,50
МАТ /anti-TPO (Микрозомални антитела)16,50
ТАТ (Тиреоглобулинови антитела)19,80
Thyroglobulin (TG)16,50
TSH / ТСХ (Thyreotropin)16,50

Можете да заявите този тест онлайн

Регистрирайте изследванията си онлайн и намалете времето за чакане в лабораторията!

лв.16,50Купи

ИНФО Разбери повече:

Щитовидна жлеза –  Скрининг

Щитовидна жлеза – Проследяване след хирургично лечение

Щитовидна жлеза – Диагностичен

4.3/5 (12 Reviews)

Уважаеми клиенти, моля, преди да направите заявка или да планирате посещение, запознайте се работното време на нашите манипулационни и се консултирайте с лаборантите за времето за изработване на изследванията (CLICK).

КОД

10SYNEVO

10% остъпка от стойността на всички тестове при заявка онлайн