Диагностициране на алергичните болести при малки деца

Медицинска информация

Диагностициране на алергичните болести при малки деца (алергени)

Алергичните болести, които включват и бронхиалната астма, са най-често срещаните заболявания основаващи се на генетична предразположеност. Те засягат около 15-25% от населението, а броят на случаите на болестта постоянно нараства. Поради тази причина ранната диагноза е много важна за определяне на правилно терапевтично поведение   за предотвратяване на усложненията.

Общо казано, в медицинските и немедицинските среди, терминът  “алергия” се използва много често, понякога неоправдано. Алергията е анормална реакция на организма , породена от излагане на едно или повече вещества, които нормално са безвредни и са понасят от болшинството хора.  Веществата предизвикващи алергични прояви се наричат алергени. При алергиите винаги съществува доказателство за имунен механизъм, с наличието или на антитела, или на  клетки  (лимфоцити I), които са част от защитната система на организма.  Това е важно за дефиниране на алергията, тъй като много от реакциите към медикаменти или храни не се основават на имунен механизъм и нямат алергичен характер. Най-често при алергиите се констатира наличието в кръвта на засегнатите лица на специален вид антитела:  антитела IgE специфични за даден алерген. Когато голямо количество антитела  IgE  влязат в контакт със специфичния алерген, организмът отделя химични вещества, които са отговорни за симптомите на алергичната болест: ринорея (воднист носен секрет), запушен нос, сълзене, кихане, сърбеж и т.н.

Генетичната предразположеност към образуване на антитела IgE в отговор на малки количества алергени се нарича атопия. Рискът едно дете да развие медиирана алергия IgE e 40-60% ако и двамата родители са атопични. Поради това е полезно ранното откриване чрез лабораторни тестове  на наличието на атопия при деца с алергични родители.

Доказано е, че при атопичните деца първите отговори чрез антитела IgE се образуват при хранителни алергени, в последствие се констатира наличието на IgE специфични за вдишвани алергени. Изглежда откриването в серума на IgE специфични за яйчения белтък представлява най-ранния предиктивен метод за алергичните заболявания. Ранната чувствителност към хранителни алергени може да генерира кожни или стомашно-чревни прояви. По-късно, ще се развие чувствителност към вдишвани алергени със симптоми на алергичен ринит. Познавайки този профил на чувствителност, наречен още “алергия Марс” , на която се дължи появата с течение а времето на различни алергични прояви, би трябвало да се вземе предвид необходимостта от диагностични тестове за  оценка на атопичната болест.
Тези тестове откриват в серума наличието на антитела IgE специфични за един или повече алергени. За разлика от кожните тестове, които също отразяват чувствителността към различни алергени,  серологичните тестове, налични сега и при нас, имат предимството, че  се извършват с една кръвна проба, неинвазивни са (много важно за малките деца, които могат да развият алергична реакция дори при много малко количество алерген – опасност от един възможен анафилактичен шок!) и не е необходимо прекъсването на вече започнато лечение.
ВВ първия етап на диагностициране се препоръчва извършването на мултиалергенни тестове, които показват наличието в серума на антитела IgE, развити към различни алергенни смеси, избрани в зависимост от възрастта и симптомите.
Пример за подобен тест е Phadiatop Infant (Фадиатоп Инфант), препоръчан за деца на възраст между  0 и 4 години. Това е специфичен тест, който показва наличието на антитела IgE насочени срещу най-обикновени хранителни и инхалирани алергени. Този тест е полезен при скрининга, т.е. за ранното откриване на атопия при малки деца. Препоръчва се използване на този тест и при асимптоматични деца без фамилна анамнеза.
“Кандидатите” за този тест са:
  • Децата с генетично предразположение и положителна фамилна анамнеза за атопия.  Тестът предлага положителен/отрицателен отговор на наличието на атопия. Още веднъж упоменаваме, че атопията е важен рисков фактор за развитие на бронхиална астма.
  • Децата с различни симптоми и клинични прояви. Тестът предлага възможността да покаже, че тези изяви имат или не алергичен характер и така спомага за определяне на правилните мерки за профилактика и лечение. Често срещан симптом при малките деца е wheezing (“хрипове”). Не всички деца с тази проява с времето развиват бронхиална астма, а само един доста малък процент от тях. Тестът открива децата, за които рискът е повишен. Освен това, при децата се срещат различни кожни обриви съпроводени от сърбеж, но само някои от тях се основават на алергичен механизъм (атопичен дерматит). Тестът може да направи разликата между тях.
При положителен тест Phadiatop Infant се препоръчват лабораторни изследвания за определяне на  IgE специфични за отделните алергени:
  • Обикновени инхалирани алергени: тревен полен, треви и дървета, мухъл, прах, косми от коче и котка.
  • Обикновени хранителни алергени: яйчен белтък, мляко, риба, жито, ядки, соя

За деца над 4-5 годишна възраст е наличен вариант на теста Phadiatop, който предлага възможността от тестване само на вдишваните от средата алергени.

Носен секрет: Микробиологично тест на назофарингеален секрет

Лактозна непоносимост

Synevo България

Synevo България