АМА: Антимитохондриални антитела

Медицински изследвания

АМА (антимитохондриалните антитела) са антитела без специфичност към конкретни органи, които са насочени срещу липопротеин във вътрешната мембрана на митохондриите.

АМА е серологичен маркер за заболяването първична билиарна цироза, наречена вече първичен билиарен холангит (специфичност 90-96%), което е заболяване, характеризиращо се с прогресивно разрушаване на разклоненията на жлъчните пътища и водещо до холестаза и до чернодробна цироза. Това заболяване се среща предимно при жени с генетично предразположение.

Митохондриалните антигени, разпознати от АМА, са класифицирани в 9 подтипа (M1-M9), като М2 подтип е най-тясно свързаният подтип с първичната билиарна цироза.

Какво налага провеждането на изследването ?

Провеждането на изследването на антимитохондриални антитела се извършва при съмнение на лекуващият Ви лекар за наличието на заболяване като: първична билиарна цироза и автоимунен хепатит. Изследването се използва и за оценка на степента на активност на посочените заболявания както и за проследяване на ефекта от лечението им.

Цел на изследването

Изследването има за цел да бъде определена концентрацията на антимитохондриалните антитела във Вашата кръв.

Изследването се използва за диагностика  и оценка на болестната активност на някои автоимунни заболявания като: първична билиарна цироза и автоимунен хепатит и други

Кога е необходимо да се направи това изследване?

Провеждането на изследването е препоръчително при препоръка на лекар при наличие на някои симптоми като:тежест в дясното подребрие, наличие на жълтеница по кожата и лигавиците,  потъмняване на урината, наличието на възли по кожата на тялото в комбинация с жълтеница, сърбеж и други.

Подготовка преди изследване

Не е необходима предварителна подготовка на пациента преди провеждане на изследването. Резултатът от изследването не се повлиява от прием на храна, вода или други напитки.

Проба за изследване

  • венозна кръв

Причини за отхвърляне на пробата

  • серум с интензивна хемолиза, липемия или силно замърсен бактериално материал.

Метод

  • ELISA

Използваният реактив е силно пречистен митохондриален М2 антиген. Чрез него се откриват IgG антитела срещу компоненти на митохондриите. ИЛИ индиректна имунофлуоресценция (IIF).

Референтни стойности (норма)

  • ≤ 20 AU / mL: отрицателен резултат
  • 1 – 24.9 AU / mL: сива зона
  • ≥ 25 U / mL: положителен резултат

Резултат от сивата зона изисква ново изследване след  2-3 седмици.

Ограничения на изследването

Има много малък процент пациенти с билиарна цироза, които нямат антимитохондриални антитела. Те се наричат АМА-негативни и са около 5%. При тях може да се наблюдава наличие на т.нар. ПБЦ-специфични АНА.

АМА може да се открие от понякога и при други чернодробни заболявания като: хроничен активен хепатит, криптогенна цироза и при пациенти с клинични прояви на чернодробно заболяване, но без биохимични промени.

Също така АМА понякога може да се срещне при заболявания като: системен лупус еритематодес, ревматоиден артрит, нарушения на щитовидната жлеза, пернициозна анемия, болест на Адисон и други.

ИНФО Цена за изследване на АМА:

ИзследванеЦена, лв.
АМА25,30

Можете да заявите този тест онлайн

Регистрирайте изследванията си онлайн и намалете времето за чакане в лабораторията!

лв.25,30Купи

ИНФО Други тестове:

Хепатит: Всички видове, симптоми, лечение, изследвания

Автоимунни хепатити – автоимунни чернодробни заболявания

FibroMax тест: Изследване на черен дроб (стеатоза, фиброза)

[helpful]

Референции:

5/5 (1 Review)

Уважаеми клиенти, моля, преди да направите заявка или да планирате посещение, запознайте се работното време на нашите манипулационни и се консултирайте с лаборантите за времето за изработване на изследванията (CLICK).

КОД

10SYNEVO

10% остъпка от стойността на всички тестове при заявка онлайн