Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Обща информация

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човека.  Това е генерализирано разстройство на развитието от така наречения аутистичен спектър. Характеризира се със затруднения със социалното взаимодействие и комуникация с околните и с ограничено и повтарящо се поведение.

Епидемиология

В световен мащаб през 2015 г. аутизмът засяга 24,8 милиона души. През 2000-те години честотата на засегнатите хора се изчислява на 1-2 на 1000 души по света. През 2017 година в развитите страни около 1,5% от децата са диагностицирани. Заболяването се среща се от четири до пет пъти по-често при мъжете, отколкото при жените.

Причини

Съществуват разнообразни теории за етиологията на аутизма, някои от които са подкрепени и със съществени находки.

Рискови фактори

Броят на децата с диагноза Аутизъм се увеличава. Не е ясно дали това се дължи на по-добрата диагностика или реално увеличаване на броя на случаите, но са възможни и двете.  Аутизмът засяга деца от всички раси и националности, но определени фактори увеличават риска за детето. Те могат са:

Симптоми

Някои деца показват симптомите на това разстройство още в ранна детска възраст, като например намален контакт с погледа на околните, липса на отговор за името им или безразличие към околните хора. Други деца могат да се развият нормално през първите няколко месеца или години от живота си, но след това изведнъж да станат отдръпнати или агресивни или да загубят умения за общуване, които вече са придобили. Признаците обикновено се виждат на възраст 2 години. Всяко дете с това разстройство е с вариращо по тежест отклонение в поведението – от слабо до тежко.                                                  Някои деца с това разстройство имат затруднения в ученето, а някои могат да страдат и от умствено изоставане. При други деца може да се среща нормален до висок интелект – те учат бързо, но имат проблеми с общуването и прилагането на знанията си в ежедневието си и приспособяването към социални особености. Поради уникалната комбинация от симптоми при всяко дете, понякога може да бъде трудно да се определи тежестта на заболяването. По-долу са дадени някои често срещани признаци, показвани от хора, които имат разстройство от аутистичния спектър.

Социална комуникация и взаимодействие

Дете или възрастен с Аутизъм може да има проблеми със социалното взаимодействие и комуникацията, включвайки някои от тези признаци:

Модели на поведение

Дете или възрастен с Аутизъм може да има ограничени, повтарящи се модели на поведение, интереси или дейности, включително някой от тези признаци:

Когато пораснат, някои деца с Аутизъм стават по-общителни с околните и показват по-малко отклонения в поведението. Някои, обикновено тези с леки проблеми, могат да водят нормален или почти нормален живот. Други обаче продължават да имат затруднения с общуването и социалните умения и през юношеските години. Това може да доведе до по-лоши поведенчески и емоционални проблеми.

Превенция

Не съществува начин за превенция на Аутизъм, но има възможности за лечение. Ранната диагностика и намеса са най-полезни и могат да подобрят поведението, уменията и развитието на езика. Лечението обаче е полезно при всяка възраст. Въпреки че децата обикновено не надрастват симптомите на Аутизма, те могат да придобият добри социални функции.

Диагноза

Педиатърът трябва търси признаци на забавяне в развитиетона детето при редовните прегледи. Ако детето прояви някакви симптоми на Аутизъм, най-вероятно ще бъде насочено към специалист, който лекува деца с това разстройство, като детски психиатър или психолог, детски невролог.
Тъй като Аутизмът варира значително в симптомите и тежестта си, поставянето на диагнозата може да бъде трудно. Няма специфичен медицински тест за определяне на разстройството. Вместо това специалист може:

Лечение

Не съществува специфично лечение за Аутизма. Целта на лечението е да увеличи максимално способността на детето да функционира чрез намаляване на симптомите на Аутизма и подпомагане на развитието и ученето. Ранната намеса през предучилищната възраст може да помогне на детето да усвои основни социални, комуникационни, функционални и поведенчески умения.

Възможностите за лечение могат да включват:

Поведенчески и комуникативни терапии. Много програми разглеждат редица социални, езикови и поведенчески трудности, свързани с Аутизма. Някои програми се фокусират върху намаляване на проблемното поведение и преподаване на нови умения. Други програми се фокусират върху обучението на децата как да реагират в социални ситуации или да общуват по-добре с другите. Приложният анализ на поведението може да помогне на децата да усвоят нови умения и да обобщят тези умения в множество ситуации чрез мотивационна система, базирана на възнаграждение.

Образователни терапии. Децата с Аутизъм често реагират добре на добре структурирани образователни програми. Успешните програми обикновено включват екип от специалисти и разнообразни дейности за подобряване на социалните умения, комуникацията и поведението. Децата в предучилищна възраст, които получават интензивни, индивидуализирани поведенчески терапии, често показват добър резултат.

Семейни терапии. Родителите и другите членове на семейството могат да се научат как да играят и да взаимодействат с децата си по начини, които насърчават уменията за социално взаимодействие, конролират проблемното поведение и преподават умения и комуникация в ежедневния живот.

Други терапии. В зависимост от нуждите на детето логопедията за подобряване на комуникативните умения, трудовата терапия за преподаване на ежедневни дейности и физическата терапия за подобряване на движението и баланса могат да бъдат от полза. Психолог може да препоръча начини за справяне с проблемното поведение.

Лекарства. Никое лекарство не може да подобри основните признаци на разстройство от аутистичния спектър, но специфични лекарства могат да помогнат за контролиране на симптомите. Например, някои лекарства могат да бъдат предписани, ако детето е хиперактивно. Антипсихотичните лекарства понякога се използват за лечение на тежки поведенчески проблеми. Антидепресантите могат да бъдат предписани при тревожност.

 

Референции:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/diagnosis-treatment/drc-20352934

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928

https://en.wikipedia.org/wiki/Autism

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC#%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

https://www.autismspeaks.org/what-autism