Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Аутизъм

Медицинска информация

Обща информация

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човека.  Това е генерализирано разстройство на развитието от така наречения аутистичен спектър. Характеризира се със затруднения със социалното взаимодействие и комуникация с околните и с ограничено и повтарящо се поведение.

Епидемиология

В световен мащаб през 2015 г. аутизмът засяга 24,8 милиона души. През 2000-те години честотата на засегнатите хора се изчислява на 1-2 на 1000 души по света. През 2017 година в развитите страни около 1,5% от децата са диагностицирани. Заболяването се среща се от четири до пет пъти по-често при мъжете, отколкото при жените.

Причини

Съществуват разнообразни теории за етиологията на аутизма, някои от които са подкрепени и със съществени находки.

 • Смята се, че причината за Аутизма е генетична, но точният механизъм на засягане на гените е неизяснен.
 • Основните схващания за причините на разстройството в следващите десетилетия се концентрират около психоаналитични концепции, че аутизмът се причинява от студено отношение на майката към детето. В подкрепа на тази хипотеза не са събрани доказателства.
 • Счита се, че някои от нарушенията на развитието на нервната система, като аутизма потенциално може да бъдат свързани с дисбаланса на употребата на натриев глутамат

Рискови фактори

Броят на децата с диагноза Аутизъм се увеличава. Не е ясно дали това се дължи на по-добрата диагностика или реално увеличаване на броя на случаите, но са възможни и двете.  Аутизмът засяга деца от всички раси и националности, но определени фактори увеличават риска за детето. Те могат са:

 • Пол на детето. Момчетата са около четири пъти по-склонни да развият Аутизъм, отколкото момичетата.
 • Семейна анамнеза. Семействата, които имат едно дете с аутизъм, са  повишен риск да имат друго дете с това разстройство. Също така не е изключено родителите или роднините на дете с Аутизъм да имат леки проблеми със социалните или комуникативни умения или да имат определено поведение, типично за разстройството.
 • Други нарушения. Децата с определени заболявания имат по-висок риск за Аутизъм или подобни симптоми. Такива заболявания са Синдромът на чупливата X хромозома, наследствено разстройство, което причинява интелектуални проблеми, Туберкулозна склероза, Синдром на Рет и други.
 • Недоносени бебета. Бебетата, родени преди 26 гестационна седмица, могат да са с по-висок риск за Аутизъм.
 • Възраст на родителите. Може да има връзка между децата, родени от по-възрастни родители и Аутизма, но са необходими повече изследвания.

Симптоми

Някои деца показват симптомите на това разстройство още в ранна детска възраст, като например намален контакт с погледа на околните, липса на отговор за името им или безразличие към околните хора. Други деца могат да се развият нормално през първите няколко месеца или години от живота си, но след това изведнъж да станат отдръпнати или агресивни или да загубят умения за общуване, които вече са придобили. Признаците обикновено се виждат на възраст 2 години. Всяко дете с това разстройство е с вариращо по тежест отклонение в поведението – от слабо до тежко.                                                  Някои деца с това разстройство имат затруднения в ученето, а някои могат да страдат и от умствено изоставане. При други деца може да се среща нормален до висок интелект – те учат бързо, но имат проблеми с общуването и прилагането на знанията си в ежедневието си и приспособяването към социални особености. Поради уникалната комбинация от симптоми при всяко дете, понякога може да бъде трудно да се определи тежестта на заболяването. По-долу са дадени някои често срещани признаци, показвани от хора, които имат разстройство от аутистичния спектър.

Социална комуникация и взаимодействие

Дете или възрастен с Аутизъм може да има проблеми със социалното взаимодействие и комуникацията, включвайки някои от тези признаци:

 • Не реагира при произнасяне на името му или изглежда, че понякога не чува
 • Ограничава физически контакт с родителите и предпочита да бъде само, оттегляйки се в собствения си свят
 • Липсва зрителен контакт с околните и липсва изражение на лицето му
 • Не говори, има забавена реч или губи предишната способност да казва думи или изречения
 • Не може да се започне разговор или да се продължи такъв
 • Говори с необичаен тон или ритъм и може
 • Повтаря думи или фрази дословно, но не разбира как да ги използва
 • Не разбира прости въпроси или указания
 • Не изразява емоции или чувства и изглежда не осъзнава чувствата на другите
 • Не посочва и не носи предмети за изява на интерес към нещо
 • Неподходящо подхожда към социално взаимодействие, като е пасивно, агресивно или разрушително
 • Има трудности с разпознаването на невербални сигнали, като тълкуване на изражения на лицето на околните, пози на тялото или тон на гласа

Модели на поведение

Дете или възрастен с Аутизъм може да има ограничени, повтарящи се модели на поведение, интереси или дейности, включително някой от тези признаци:

 • Извършва повтарящи се движения, като люлеене, въртене или махане с ръка
 • Извършва дейности, които биха могли да причинят самонараняване, като ухапване или удари по главата
 • Разработва специфични съчетания на действия, които се нарушават при най-малката промяна
 • Има проблеми с координацията или има странни модели на движение, като несръчност или ходене на пръсти, и има странен език на тялото
 • Очаровано е от детайли на даден обект, като въртящите се колела на играчка, но не разбира общата цел или функция на обекта
 • Необичайно е чувствително към светлина, звук или допир, но може да бъде безразлично към болка или температура
 • Не участва в подражателна или измислена игра
 • Концентрира се върху определен обект или дейност с необичайна интензивност или фокус
 • Има специфични хранителни предпочитания, като ядене само на няколко храни или отказване на храни с определена текстура

Когато пораснат, някои деца с Аутизъм стават по-общителни с околните и показват по-малко отклонения в поведението. Някои, обикновено тези с леки проблеми, могат да водят нормален или почти нормален живот. Други обаче продължават да имат затруднения с общуването и социалните умения и през юношеските години. Това може да доведе до по-лоши поведенчески и емоционални проблеми.

Превенция

Не съществува начин за превенция на Аутизъм, но има възможности за лечение. Ранната диагностика и намеса са най-полезни и могат да подобрят поведението, уменията и развитието на езика. Лечението обаче е полезно при всяка възраст. Въпреки че децата обикновено не надрастват симптомите на Аутизма, те могат да придобият добри социални функции.

Диагноза

Педиатърът трябва търси признаци на забавяне в развитиетона детето при редовните прегледи. Ако детето прояви някакви симптоми на Аутизъм, най-вероятно ще бъде насочено към специалист, който лекува деца с това разстройство, като детски психиатър или психолог, детски невролог.
Тъй като Аутизмът варира значително в симптомите и тежестта си, поставянето на диагнозата може да бъде трудно. Няма специфичен медицински тест за определяне на разстройството. Вместо това специалист може:

 • Да наблюдава детето си и следи социалното му взаимодействие, как комуникативните му умения и поведение се развиват и променят с течение на времето
 • Дава на детето тестове, обхващащи слуха, речта, езика, нивото на развитие и социалните и поведенчески проблеми
 • Да използва критериите в Диагностично-статистическия наръчник на психичните разстройства (DSM-5), публикуван от Американската психиатрична асоциация
 • Да включете и други специалисти в поставянето на диагнозата
 • Да препоръча генетично изследване, за да установите дали детето има генетично заболяване като Синдром на Рет или Синдрома на чупливата Х хромозома.

Лечение

Не съществува специфично лечение за Аутизма. Целта на лечението е да увеличи максимално способността на детето да функционира чрез намаляване на симптомите на Аутизма и подпомагане на развитието и ученето. Ранната намеса през предучилищната възраст може да помогне на детето да усвои основни социални, комуникационни, функционални и поведенчески умения.

Възможностите за лечение могат да включват:

Поведенчески и комуникативни терапии. Много програми разглеждат редица социални, езикови и поведенчески трудности, свързани с Аутизма. Някои програми се фокусират върху намаляване на проблемното поведение и преподаване на нови умения. Други програми се фокусират върху обучението на децата как да реагират в социални ситуации или да общуват по-добре с другите. Приложният анализ на поведението може да помогне на децата да усвоят нови умения и да обобщят тези умения в множество ситуации чрез мотивационна система, базирана на възнаграждение.

Образователни терапии. Децата с Аутизъм често реагират добре на добре структурирани образователни програми. Успешните програми обикновено включват екип от специалисти и разнообразни дейности за подобряване на социалните умения, комуникацията и поведението. Децата в предучилищна възраст, които получават интензивни, индивидуализирани поведенчески терапии, често показват добър резултат.

Семейни терапии. Родителите и другите членове на семейството могат да се научат как да играят и да взаимодействат с децата си по начини, които насърчават уменията за социално взаимодействие, конролират проблемното поведение и преподават умения и комуникация в ежедневния живот.

Други терапии. В зависимост от нуждите на детето логопедията за подобряване на комуникативните умения, трудовата терапия за преподаване на ежедневни дейности и физическата терапия за подобряване на движението и баланса могат да бъдат от полза. Психолог може да препоръча начини за справяне с проблемното поведение.

Лекарства. Никое лекарство не може да подобри основните признаци на разстройство от аутистичния спектър, но специфични лекарства могат да помогнат за контролиране на симптомите. Например, някои лекарства могат да бъдат предписани, ако детето е хиперактивно. Антипсихотичните лекарства понякога се използват за лечение на тежки поведенчески проблеми. Антидепресантите могат да бъдат предписани при тревожност.

 

Референции:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/diagnosis-treatment/drc-20352934

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928

https://en.wikipedia.org/wiki/Autism

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC#%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

https://www.autismspeaks.org/what-autism

 

 

 

Picture of Д-р Христо Славов

Д-р Христо Славов

Аз съм лекар със специалност по Ревматология, започнал професионалния си път в клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, където работя и към настоящия момент. Работя и в доболничната помощ в МЦ „Медикс Сърджъри“ гр. Карлово.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, Пловдив
 • Специалност по Ревматология, МУ Пловдив
 • Допълнителни квалификации:

 • 2019 г. Ултразвукова мускулно-ставна ехография, Ултразвуково измерване на костна плътност, вътреставни и периставни апликации на лечебно вещество
 • 2023 г. – Капиляроскопия и поляризационна микроскопия в ревматологичната практика.
 • Експертна дейност:

 • Член на експертна комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства от НЗОК
 • Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Ревматология
 • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук
 • Подобни статии

  Всички наши медицински лаборатории:

  лаборатория синев бургас 20

  Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

  Лаборатория Пловдив Гербера

  Лаборатория Пловдив – Гербера

  Лабораторията Пловдив - Тримонциум

  Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

  Лаборатория София

  Лаборатория София – бул. България

  IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

  Лаборатория Стара Загора

  20210319 103500 1024x768 1

  Манипулационна – Дружба

  Лаборатория Асеновград

  Манипулационна Асеновград

  асеновград пазара 2

  Манипулационна Асеновград – Пазара

  лаборатория бургас бсу

  Манипулационна Бургас – БСУ

  IMG 20230120 110925370 HDR

  Манипулационна Бургас – Демокрация

  лаборатория в меден рудник

  Манипулационна Бургас – Меден рудник

  синево бургас славейков

  Манипулационна Бургас – Славейков

  лаборатория в центъра на град бургас

  Манипулационна Бургас – Шипка

  Манипулационна Димитровград 2

  Манипулационна Димитровград

  синево пазарджик

  Манипулационна Пазарджик

  Манипулационна Пазарджик – Здраве

  манипулационна пловдив васил априлов

  Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

  манипулационна в квартал каменица пловдив

  Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

  Манипулационан Смирненски

  Манипулационна Пловдив – Смирненски

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна Пловдив – Тракия

  Лабораторията Пловдив - Георги Котов

  Манипулационна Пловдив – Георги Котов

  Лаборатория Synevo Пловдив

  Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  лаборатория пловдив

  Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  viber image 2022 03 21 10 43 55 595

  Манипулационна Раднево

  манипулационна regina life

  Манипулационна София – Regina Life

  IMG 8815

  Манипулационна София – Банишора

  лаборатория квартал витоша

  Манипулационна София – Витоша

  лаборатория втора мбал

  Манипулационна София – Втора МБАЛ

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

  DSCF1787

  Манипулационна София – Овча Купел

  манипулационна софия скобелев

  Манипулационна София – Скобелев

  синево софия черковна

  Манипулационна София – Черковна

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – ИСУЛ

  Манипулационна Люлин 4

  Манипулационна София – Люлин

  Манипулационна София – Младост

  Манипулационна София – Младост

  Лаборатория София – Надежда

  Манипулационна София – Надежда

  Synevo в България

  Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

  Synevo logo FB post img

  Манипулационна Стара Загора – Гурко

  лаборатория стара загора железник

  Манипулационна Стара Загора – Железник

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Харманли

  Лаборатория Хасково

  Манипулационна Хасково, АГ кабинет

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Чирпан

  Партньорска лаборатория – Ескулап – София

  Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

  мц кирм св елисавета

  Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

  Партньорска лаборатория – Статус – Варна

  Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград