Меню
Меню

Хлор (Cl), серум

Медицински изследвания

Хлорът е най-важният анион (отрицателно зареден йон) в извънклетъчното пространство.

Заедно със серумния натрий, той е от изключителна важност за поддържане на водно-солевия баланс в организма, нормалното количество на водата в организма, кръвноto налягане и киселинността (рН) на кръвта и телесните течности.

Изследването на серумен хлор обикновено е част от панел от изследвания на серумните електролити (минерални соли), който включва определянето на концентрациите на серумния натрий, калий, хлор и бикарбонати.

Балансът на тези електролити е важен за нормалното функциониране на мускулите, нервната система и сърцето.

Изслевания и цени

Изследвания

ЦЕНА, лв.

Хлор (Cl), серум 4,40
Хлор (Cl), урина 5,50
Хлор (Cl), пунктат 8,80

Какво определя изследването?

Изследването на серумен хлор отчита отклонения в нормалните му стойности, които могат да бъдат диагностични за различни заболявания.

Най-често това са състояния на твърде висока или твърде ниска киселинност на кръвта.

Изследването може да бъде полезно също при проследяването на пациенти със заболявания, оказващи влияние върху баланса на минералните соли в организма – високо кръвно налягане, сърдечна недостатъчност, бъбречни и чернодробни заболявания.

Уместно е серумният хлор да не се изследва самостоятелно, а да се разглежда като част от панела на серумните електролити (натрий, калий, хлор, бикарбонати).

Кога да направя това изследване?

Повечето хора с нарушения в серумния хлор не подозират за съществуването им, защото симптомите на отклоненията в серумния хлор са оскъдни и почти невъзможни за идентифициране:

 • лесна уморяемост;
 • мускулна слабост;
 • проблеми с дишането;
 • често повръщане;
 • продължителна диария;
 • ексцесивна жажда;
 • високо кръвно налягане.

Лекарите обикновено откриват нарушенията в серумния хлор при рутинни изследвания на серумните електролити при провеждането на профилактични изследвания.

Периодично изследване на серумния хлор е редно да се прави от хора, които имат хронично бъбречно или чернодробно заболяване, сърдечна недостатъчност, високо кръвно налягане, надбъбречна недостатъчност, муковисцидоза и проблеми с храненето.

При съмнение за диабет, изследването на серумен хлор може да се съчетае с уринен тест.

Много хлор може да се загуби при упорито повръщане и диария, което налага неговото изследване при тези състояния, особено ако са съчетани с някои от описаните по-горе симптоми.

В състояния на спешност хлорът е най-маловажният от серумните електролити, но понякога се оказва от ключово значение.

Подготовка преди изследване

 • Изследването се извършва на гладно.

Проба

 • венозна кръв

Метод

 • потенциометрия (йон-чувствителен електрод)

Референтни стойности

Референтните стойности на серумния хлор зависят от възрастта:

Възраст Референтна стойност (mmol / L)
0 – 1 месеца 95 – 116
2 месеца – 1 година 93 – 112
1 – 65 години 98 – 106
Възрастни над 65 години 94 – 110

Най-малка стойност, която може да бъде отчетена чрез този метод:

 • 1.5 mmol / L

Критично ниска стойност:

 • <70 mmol /L

Критично висока стойност:

 • > 120 mmol/L

Беше ли полезен този пост?

Интерпретация на резултатите

Нивата на серумния хлор се повишават при:

 • Дехидратация;
 • Много висок прием на готварска сол с храната;
 • Бъбречна тубулна ацидоза (ацидоза – състояние на висока киселинност на кръвта);
 • Остра бъбречна недостатъчност;
 • Продължителна диария;
 • Безвкусен диабет;
 • Хиперфункция на надбъбречните жлези;
 • Хиперфункция на паращитовидните жлези;
 • След травма на главата;
 • Еклампсия (тежко заболяване по време на бременност);
 • Интоксикация със салицилати (аспирин);
 • Прием на някои лекарства.

Нивата на серумния хлор се понижават при:

 • Хиперхидратация (прекомерен прием на вода);
 • Хронични белодробни заболявания;
 • Сол-губещ нефрит (бъбречно заболяване);
 • Състояния, при които се наблюдава ниска киселинност на кръвта;
 • Застойна сърдечна недостатъчност;
 • Болест на Адисон;
 • Упорито повръщане;
 • Синдром на Къшинг;
 • Тумори, произвеждащи адренокортикотропен хормон;
 • Синдром на неадекватната секреция на антидиуретичен хормон;
 • Порфирия;
 • Прекомерна употреба на диуретици;
 • Интоксикация с бром.

ИНФО Разбери повече:

Калий: Референтни стойности, кога да изследвам, цени

Натрий: Кога да изследвам, стойности, цена

Източници:

5/5 (1 Review)