Menu
Menu

ГГТ / GGT – Гамаглутамил трансфераза изследване

Медицински изследвания

ГГТ / GGT изследване

ГГТ ( ГТП, GGT, гамаглутамилтрансептидаза, гамаглутамилтрансфераза) е ензим, който се открива главно в бъбреците, черния дроб, панкреаса и в по-малко количество в други тъкани.

Серумната ГГТ е основно с чернодробен произход и е специфичен за черния дроб и жлъчните пътища ензим.

Високи нива на ГГТ се откриват при възпалителни заболявания на черния дроб и жлъчните пътища – остри и хронични, нарушен отток на жлъчния сок, чернодробна цироза, автоимунни заболявания и новообразувания на черния дроб и жлъчните пътища, хронична консумация на алкохол, продължителен прием на някои лекарства и др.

Леко повишаване на ГГТ може да се наблюдава при затлъстяване, бъбречни заболявания, сърдечни заболявания, следоперативни състояния.

Какво определя изследването?

ГГТ е диагностичен маркер за увреждане на хепатобилиарната система (черен дроб, жлъчни пътища). Изследва се при:

 • Остри вирусни хепатити, причинени от хепатитни вируси А, В, С, Е;
 • Остри хепатити, причинени от други вируси – напр. EBV, CMV;
 • Хронични хепатити;
 • Чернодробна цироза;
 • Жлъчно-каменна болест;
 • Холецистит и холангит;
 • Жълтеница – важен показател за изясняване на причината за пожълтяването- чернодробно заболяване или обструкция на жлъчните пътища от конкремент (камък), тумор на черния дроб, жлъчните пътища или панкреаса;
 • Автоимунни заболявания на черния дроб;
 • Автоимунни заболявания на жлъчните пътища – първична билиарна цироза, първичен склерозиращ холангит;
 • Хронична алкохолна злоупотреба – ГГТ е най- чувствителният индикатор при продължителен прием на алкохол, като при алкохолици серумното ниво на ГГТ може да се увеличи многократно;
 • Продължителна терапия с медикаменти като фенобарбитал, фенитоин и други.
 • Обикновено наред с ГГТ се изследват още алкална фосфатаза (ALP), аланин аминотрансфераза (ALT), аспартат аминотрансфераза (AST), обща и директна фракция на билирубина. Стойността на ГТП е по-информативна за заболяване на жлъчната система (холецистит, холангит, обструктивна жълтеница) от ALP, тъй като се повишава по-рано и се задържа по-продължително.

Кога да направя това изследване?

Изследване на ГГТ се назначава при остри и хронични чернодробни увреждания, жълтеница, чернодробна цироза, жлъчно-каменна болест, заболявания на жлъчната система, хронична злоупотреба с алкохол и продължителен прием на лекарства, които увреждат черния дроб.

Динамичното проследяване на ГГТ в хода на лечение дава информация за ефекта от терапията. Може и да се изследва като контролен показател при хронични заболявания на жлъчната система, цироза на черния дроб и алкохолизъм.

Подготовка преди изследване

 • Не е необходима специална предварителна подготовка. Препоръчва се изследването да се прави сутрин на гладно.

Проба

 • венозна кръв.

Метод

 • спектрофотометричен.

Референтни стойности

ПолСтойности (U/L)
Мъже8 - 61
Жени5 - 35

ИНФО Цени за ГГТ изследвания:

Изследване Цена, лв.
Гама-глутамил трансфераза (ГГТП / GGTP) 5,50

Интерпретация на резултатите:

При остри вирусни хепатити ГТП нараства в по-малка степен, в сравнение с другите чернодробни ензими (AST, ALT).

Обикновено повишението на ГГТ и ALP е паралелно. Значително увеличаване на ГГТ се установява при обструкция на жлъчната система.

При чернодробна цироза показателя може да се повиши между 2 и 10 пъти. По-високи стойности се регистрират също при чернодробна стеатоза (омазняване на черния дроб), хронични хепатити, първична билиарна цироза и първичен склерозиращ холангит.

Степента на нарастване на ГГТ при алкохолизъм зависи от продължителността на злоупотреба и приетите количества. Стойностите на ензима намаляват постепенно след преустановяване на алкохолната консумация, но се задържат дълго време над нормата.

Други причини за растежа на ГГТ са състояния като:

 • остър панкреатит;
 • остър миокарден инфаркт;
 • остра бъбречна недостатъчностзахарен диабет (леко повишен);
 • тумори и мозъчни кръвоизливи (леко повишаване).

 

Източници:

5/5 (3 Reviews)