Menu
Menu

Белтък, общ

Медицински изследвания

Обобщено, този показател се използва при диагностика и лечение на цяла палитра от заболявания, напр. на черния дроб, на бъбреците или костния мозък, както и други метаболитни и хранителни разстройства.

Какво определя изследването и каква е неговата цел?

Изследването на показателя общ белтък в серума показва цялостното количество на циркулиращи серумни протеини, които могат да претърпяват най-различни промени, както при физиологични, така и при патологични процеси.
Целта на определянето на общия белтък в множеството от случаите е свързана с оценката на хранителния статус на индивида /например, ако се търсят белези на малнутриция/ и с изследването на оточни синдроми и техните последици върху организма.

Кога да изследвам общ белтък?

Вашият лекар може да назначи това изследване при заболявания на черния дроб, на бъбреците, на костния мозък, с оглед оценка на Вашето състояние. Освен това, такова изследване е наложително при дехидратация поради неадекватен прием на течности или при ексцесивна загуба на вода с различен произход – например, тежко повръщане и/или диарен синдром, болест на Адисън, диабетна кетоацидоза, както и при някои възпалителни процеси, хематологични неоплазми и други.

Пациентите с чернодробни и бъбречни заболявания са изключително податливи на промени в протеиновата концентрация в плазмата и при тях този показател, в комбинация с още други /албумин, фибриноген, чернодробни ензими, уринно изследване и др./ са от първостепенно значение при оценката на тяхното състояние.

Подготовка преди изследване

Препоръчително е изследването да бъде извършено сутрин на гладно.

Проба

  • венозна кръв /серум/. Необходима е информация за възрастта и пола на изследвания индивид.

Метод

  • спектрофотометрия /колориметрия/.

Референтни стойности

Възраст Стойности (g/dL)
Недоносени 3,6 – 6
Новорено на термин 4,6 – 7
Първа седмица от живота- 7 месеца 4,4 – 7,6
7 месеца- 1 година 5,1 – 7,3
1 – 3 години 5,6 – 7,5
Деца > 3 години 6,0 – 8,0
Възрастни 6,6 – 8,7

Беше ли полезен този пост?

Цена за изследване

Изследване за Общ белтък Цена, лв.
Общ белтък, серум 3,30
Общ белтък, урина 4,50

Интерпретация на резултатите

Нивото на общия белтък се увеличава при дехидратация и хемоконцентрация при загуба на течности, в някои случаи на хронични чернодробни заболявания /хроничен активен хепатит, особено такъв, индуциран от хепатит С/, мултиплен миелом, различни гамапатии, саркоидоза, колагенози като лупус еритематодес и ревматоиден артрит, тропически заболявания и други състояния, свързани с хронично възпаление.

Нивото на общия белтък може да намалява при недостатъчен прием на храна /гладуване или малабсорбция/, цироза на черния дроб и хроничен алкохолизъм, гломерулонефрити и нефротични синдроми, сърдечна недостатъчност, ентеропатии със загуба на протеин, болест на Крон и улцерозен колит, тежки дерматологични заболявания и изгаряния, хипотиреоидизъм.

Източници:

ИНФО Разбери повече:

Калций (Са), серум

Калий: Референтни стойности, кога да изследвам, цени

 

 

5/5 (2 Reviews)