Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Изследване на гръбначномозъчен ликвор

Медицинска информация

Обща информация

Цереброспиналната течност (ликвор) е бистра, водниста течност, която тече около главния мозъка и гръбначния мозък, която ги заобикаля и ги предпазва. Изследването на ликвора се извършва, за да се оцени нивото или концентрацията на различни вещества и клетки в него, за да се диагностицират заболявания, засягащи главния и гръбначния мозък (централната нервна система).

Цереброспиналната течност се произвежда и секретира от хороидеалния сплит, специална тъкан, която има много кръвоносни съдове и която покрива малките мозъчни стомахчета (вентрикули). Общият обем на ликвора е 90-150 ml при възрастни и 10-60 ml при новородени. Ликворът непрекъснато се произвежда, циркулира и след това се абсорбира в кръвта. Всеки ден се произвеждат около 500 мл ликвор.  Ликворът се обновява изцяло на всеки няколко часа.                 

Защитна, полупропусклива бариера отделя мозъка от кръвния поток. Тази кръвно-мозъчна бариера, която позволява на някои вещества да преминават, но предотвратява преминаването на други вещества. Важното е, че възпрепятства преминаването на големи молекули, токсини и повечето кръвни клетки и по този начин те са далеч от централната нервна система. Всяко състояние, което нарушава тази защитна бариера, може да доведе до промяна в нормалното ниво или състава на ликвора.Тъй като ликворът обгражда мозъка и гръбначния мозък, изследването му може да бъде много ценно при диагностицирането на различни заболявания и състояния, засягащи централната нервна система.

Въпреки че проба от цереброспиналната течност се изолира по-трудно, отколкото например урина или кръв, резултатите от тестовете на ликвора могат да разкрият по-точно причината за състоянието на централната нервна система. Изолирането на проба от ликвор се извършва чрез лумбална пункция. 

Лумбална пункция се извършва в долната част на гръбначния стълб, в лумбалната област. По време на лумбална пункция се поставя игла между два лумбални прешлена, за да се вземе проба от цереброспиналната течност. 

Цел на провеждане на изследването

 • Изолиране цереброспинална течност за лабораторен анализ
 • Измерване на налягането с което изтича цереброспиналната течност
 • Инжектиране на упойка, лекарства за химиотерапия или други лекарства
 • Инжектиране на контраст или радиоактивни вещества за да се получат диагностични изображения на потока на гръбначната течност

Рискове и странични ефекти от провеждане на изследването

 • Главоболие след лумбална пункция. 
 • Дискомфорт или болка в гърба. 
 • Кървене. Кървене може да възникне в близост до мястото на пункцията
 • Херния на мозъчния ствол. 

Предварителна подготовка

Пациента се преоблича в специално болнично облекло. Обикновено лежи на една страна с колене, приведени към гърдите, или е седнал, наведен напред върху стабилна повърхност. Тези позиции огъват гръбначния стълб, разширяват пространствата между прешлените и улесняват въвеждането на иглата. За новородено или малко дете някой трябва да държи детето в позиция по време на процедурата. 

Извършване на процедурата

Тънка куха игла се вкарва между двата долни прешлена (лумбалната област), през твърдата мозъчна обвивка и в гръбначномозъчния канал. Измерва се налягането с което изтича цереброспиналната течност, изтегля се малко количество течност и налягането се измерва отново. Иглата се отстранява и мястото на пункцията се покрива с превръзка. Понякога ехографията може да се използва като ориентир по време на процедурата при кърмачета и малки деца. 

Резултати

 • Изтичане на ликвор под повишено налягане може да се наблюдава при различни състояния, които повишават налягането в мозъка или черепа и / или възпрепятстват потока на течността, като тумори, инфекция, необичайно натрупване на ликвор в мозъка ( хидроцефалия ) или кървене.
 • Намаленото налягане може да се дължи на дехидратация, шок или изтичане на ликвор през друг отвор (напр. друго място на лумбална пункция или фрактура на синусите).

Физически характеристики на цереброспиналната течност: 

 • Цветът  на течността – нормално е бистър и безцветен. Промените в цвета на ликвора не са диагностични, но може да сочат към наличие на допълнителни вещества в течността. Жълт, оранжев или розов ликвор може да показва разграждането на кръвните клетки поради кървене в ликвора или наличието на билирубин. Зелен ликвор може понякога да се наблюдава при билирубин или инфекция.
 • Мътност – мътна или мътновата течност може да показва наличие на бели или червени кръвни клетки,  микроорганизми или повишаване на нивата на протеин.
 • Вискозитет – нормалният ликвор ще има същата консистенция като водата. Ликворът който е „по-гъст“, може да се наблюдава при хора с определени видове рак или  менингит.

Химически характеристики на цереброспиналната течност:

Химичният анализ открива и измерва химичните вещества, открити в ликвора. Много от веществата в ликвора също са в кръвта и често се сравняват в относителните количества към тези в кръвта. Обикновено нивата на някои вещества в ликвора, като протеин и глюкоза, отразяват нивата им в кръвта.

 • Глюкоза – нормално е ниво около 2/3 от това на глюкозата в кръвта. Нивото на глюкоза може да намалее, когато клетките, които обикновено не присъстват, изразходват (метаболизират) глюкозата. Те могат да включват бактерии, бели кръвни клетки или туморни клетки. 
 • Протеин – само малко количество обикновено присъства в ликвора, тъй като протеините са големи молекули и не преминават лесно през кръвно-мозъчната бариера. Намаляването на протеина обикновено не се счита за клинично значимо. Повишаването на протеините се наблюдава най-често при: менингит и мозъчен абсцес; тумори на мозъка или гръбначния мозък; Множествена склероза; Синдром на Guillain-Barré; Сифилис

Ако резултатът от някой от първоначалните тестове е необичаен или ако Вашият лекар има основания да подозира конкретно състояние, тогава може да бъде назначено допълнително тестване. Това може да включва едно или повече от следните:

 • Протеинова електрофореза на ликвор – разделя различни видове протеини; олигоклонални ленти често се наблюдават при множествена склероза, а понякога и при други заболявания
 • Ликворен IgG (имуноглобулин G) – повишен при някои заболявания, като Множествена склероза, херпесен енцефалит, заболявания на съединителната тъкан
 • Основен протеин на миелина – открива се, когато покритието на нервите (миелин) отпадне, например при Множествена склероза
 • Ликворен лактат – често се използва за разграничаване на вирусен и бактериален менингит. Нивото обикновено е повишено при бактериален и гъбичен менингит, докато е нормално или само леко повишено при вирусен менингит.
 • Ликворна лактат дехидрогеназа (LD, LDH) – използва се за разграничаване между бактериален и вирусен менингит. Нивото обикновено се повишава при бактериален менингит, а не при вирусен менингит; може да бъде повишен при левкемия или инсулт.
 • Туморни маркери – карциноембрионален антиген ( CEA ), алфа-фетопротеин ( AFP ) и човешки хорион гонадотропин ( hCG ) могат да бъдат увеличени при ракови заболявания, които са с мозъчни метастази 
 • Амилоид бета 42 (Aß42) и тау протеин – използвани при оценката на болестта на  Алцхаймер. При пациент със симптоматика ниското ниво на АС42 CSF заедно с високото ниво на тау корелира с повишен риск от Болест на Алцхаймер.
 • Бета-2 трансферин – това е протеин, присъстващ само в ликвора. Тоза изследване може да се направи, ако се подозира, че травмата на централната нервна система е причинила изтичане на ликвор от централната нервна система. Взема се и се изследва проба от гръбначномозъчна течност, изтичаща от носа или ушите. Положителният тест за бета-2 трансферин означава, че течността е ликвор.

Брой клетки, диференциален и микроскопско анализ

Нормалният ликвор няма или има много малко клетки и изглежда бистър. Малка капка от него се изследва с помощта на микроскоп и клетките се броят ръчно (или в някои случаи се преброяват с помощта на апарат). Ако броят на наличните бели кръвни клетки е много малък, лабораторията може или не може да ги идентифицира или да извърши клетъчна диференциация. Ако белите кръвни клетки са многобройни, най-вероятно ще бъде направена диференциация, за да се определят различните видове бели кръвни клетки. 

Общ брой клетки в гръбначномозъчната течност

 • Брой на червените кръвни клетки (RBC) – обикновено в ликвора няма червени кръвни клетки. Наличието на червени кръвни клетки може да означава кървене в ликвора или може да означава „травматично кранче“ – кръв, изтекла в пробата от ликвор по време на вземането.
 • Брой на белите кръвни клетки (WBC) – обикновено присъстват много малко бели кръвни клетки. Значително увеличение на белите кръвни клетки в ликвора може да бъде причинено от инфекция или възпаление на централната нервна система.

Диференциация на белите кръвни клетки в ликвора – идентифицира и брои различните видове WBC, които присъстват. Малък брой лимфоцитимоноцити  (и, при новородени –  неутрофили ) са нормални в проба от ликвор. Може да има:

 • Увеличаване на неутрофилите с  бактериална инфекция
 • Увеличаване на лимфоцитите с  вирусна или гъбична инфекция
 • Понякога увеличаване на еозинофилите с паразитна инфекция
 • Леко увеличение на лимфоцитите с имунни нарушения на централната нервна система, като Множествена склероза
 • Наличие на анормални левкоцити при левкемия, която се е разпространила в централната нервна система
 • Присъствие на анормални клетки от злокачествени тумори; ако се наблюдават на диференциал, ще се извърши цитология на ликвора

Може да има увеличение на различните видове левкоцити при различни други състояния, включително мозъчен абсцес, след припадъци или кървене около мозъка,  метастатичен  тумор и възпалителни заболявания като  саркоидоза .

 • Цитологичен анализ на ликвор – пробата от ликвора специално се обработва, за да може да се използва микроскоп за търсене на анормални клетки. Това често се прави при съмнение за тумор на централната нервна система или метастатичен рак. Наличието на определени анормални клетки, като туморни клетки или незрели кръвни клетки, може да покаже вида на тумора.

Изследвания за инфекции

Обикновено ликворът не съдържа бактерии,  гъбички,  вируси  или  паразити. Ако има съмнение за менингит или енцефалит, могат да се извършат тестове за откриване и идентифициране на микроорганизми. Някои от най-често извършваните тестове са: 

 • Оцветяване по Грам на проба от ливкор. Този тест се извършва винаги при съмнение за инфекция. Проба от ликвор се  центрофугира и концентрираната част се поставя върху предметно стъкло и се обработва със специално оцветяване. Лабораторен лекар изследва предметното стъкло с помощта на микроскоп, за да търси бактерии или гъбички, които могат да показват бактериален или гъбичен менингит.
 • Културелно изследване. То се използва за откриване на бактерии или гъбички в пробата. Отрицателната култура не изключва инфекция, тъй като микрорганизмите могат да са в малък брой или да не могат да растат в хранителната среда поради предшестваща антибиотична терапия.
 • Молекулярно изследване на ликвор чрез полимеразна верижна реакция (PCR). То може да идентифицира нуклеинова киселина от различни патогени, които могат да присъстват в пробата. Този метод открива бактериален, вирусен, гъбичен или паразитен генетичен материал ( ДНКРНК ) и е особено полезен, ако микробът не расте в рутинни култури или ако пациентът е лекуван с антибиотици.
 • Тестовете за откриване на антитела, произведени от имунната система срещу специфични болестотворни микроорганизми, могат да бъдат полезни за диагностицирането на инфекции, при които културелното и молекулярното изследване са недостатъчни
 • Изследване на ликвор за откриване на протеини или антигени, освободени от определени микроорганизми, може също да се извърши в зависимост от възможна експозиция и наличие на симптоми 

Други изследвания за инфекциозни заболявания, които се извършват по-рядко са:

 • Изследване на ликвор за откриване на инфекция с микобактерии, като Mycobacterium tuberculosis при съмнение за туберкулоза могат да се извършват молекулярни тестове, специфични за М. tuberculosis.
 • Изследвания за паразити – паразитите могат да бъдат открити в ликвора с молекулярни тестове, културелно или микроскопско изследване. Инфекциите на централната нервна система от паразити са редки и често са бързо летални. 
 • Изследване за сифилис на централната нервна система – може да бъде положително при хора с невросифилис. Отрицателният резултат не изключва непременно инфекция на мозъка.

Източници: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/lumbar-puncture/about/pac-20394631 

https://labtestsonline.org/tests/cerebrospinal-fluid-csf-testing 

Д-р Христо Славов

Д-р Христо Славов

Аз съм лекар със специалност по Ревматология, започнал професионалния си път в клиниката по Ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“ гр. Пловдив, където работя и към настоящия момент. Работя и в доболничната помощ в МЦ „Медикс Сърджъри“ гр. Карлово.

Квалификация:

 • Медицина, Медицински университет, Пловдив
 • Специалност по Ревматология, МУ Пловдив
 • Допълнителни квалификации:

 • 2019 г. Ултразвукова мускулно-ставна ехография, Ултразвуково измерване на костна плътност, вътреставни и периставни апликации на лечебно вещество
 • 2023 г. – Капиляроскопия и поляризационна микроскопия в ревматологичната практика.
 • Експертна дейност:

 • Член на експертна комисия за отпускане на скъпоструващи лекарства от НЗОК
 • Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по Ревматология
 • Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук
 • Подобни статии

  Всички наши медицински лаборатории:

  лаборатория синев бургас 20

  Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

  Лаборатория Пловдив Гербера

  Лаборатория Пловдив – Гербера

  Лабораторията Пловдив - Тримонциум

  Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

  Лаборатория София

  Лаборатория София – бул. България

  IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

  Лаборатория Стара Загора

  20210319 103500 1024x768 1

  Манипулационна – Дружба

  Лаборатория Асеновград

  Манипулационна Асеновград

  асеновград пазара 2

  Манипулационна Асеновград – Пазара

  лаборатория бургас бсу

  Манипулационна Бургас – БСУ

  IMG 20230120 110925370 HDR

  Манипулационна Бургас – Демокрация

  лаборатория в меден рудник

  Манипулационна Бургас – Меден рудник

  синево бургас славейков

  Манипулационна Бургас – Славейков

  лаборатория в центъра на град бургас

  Манипулационна Бургас – Шипка

  Манипулационна Димитровград 2

  Манипулационна Димитровград

  синево пазарджик

  Манипулационна Пазарджик

  Манипулационна Пазарджик – Здраве

  манипулационна пловдив васил априлов

  Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов, АГ кабинет

  манипулационна в квартал каменица пловдив

  Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

  Манипулационан Смирненски

  Манипулационна Пловдив – Смирненски

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна Пловдив – Тракия

  Лабораторията Пловдив - Георги Котов

  Манипулационна Пловдив – Георги Котов

  Лаборатория Synevo Пловдив

  Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  Манипулационна Пловдив – Остромила

  лаборатория пловдив

  Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  Манипулационна Пловдив – Рилон център

  viber image 2022 03 21 10 43 55 595

  Манипулационна Раднево

  манипулационна regina life

  Манипулационна София – Regina Life

  IMG 8815

  Манипулационна София – Банишора

  лаборатория квартал витоша

  Манипулационна София – Витоша

  лаборатория втора мбал

  Манипулационна София – Втора МБАЛ

  Синево Софиа Добрила

  Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

  DSCF1787

  Манипулационна София – Овча Купел

  манипулационна софия скобелев

  Манипулационна София – Скобелев

  синево софия черковна

  Манипулационна София – Черковна

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – Ангел Кънчев

  Манипулационна София – ИСУЛ

  Манипулационна Люлин 4

  Манипулационна София – Люлин

  Манипулационна София – Младост

  Манипулационна София – Младост

  Лаборатория София – Надежда

  Манипулационна София – Надежда

  Synevo в България

  Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

  Synevo logo FB post img

  Манипулационна Стара Загора – Гурко

  лаборатория стара загора железник

  Манипулационна Стара Загора – Железник

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Харманли

  Лаборатория Хасково

  Манипулационна Хасково, АГ кабинет

  Synevo Лаборатории България

  Манипулационна Чирпан

  Партньорска лаборатория – Ескулап – София

  Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

  мц кирм св елисавета

  Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

  Партньорска лаборатория – Статус – Варна

  Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград