Сърдечно-съдова система – Структура, функция и изследвания

Медицинска информация

сърдечно съдова система

Сърдечно-съдовата система е транспортната система на човешкия организъм. Тя има три компонента: сърцето, кръвоносните съдове и кръвта. Сърцето е помпата, задвижваща кръвта, а съдовете са пътищата, по която тя тече и достига до всички части на тялото. Кръвта е течност, в която са разтворени различни вещества, а с помощта на специализирани клетки се пренасят кислород, хранителни вещества и отпадни продукти на клетъчния метаболизъм. В настоящата тема ще разгледаме сърцето и кръвоносните съдове.

Структура

Сърцето е мускулест орган, който се намира в гръдния кош между двата бели дроба, предимно вляво. То има две функционално различни половини – лява и дясна. Всяка една от тях има по две кухини – камера и предсърдие. Камерите и предсърдията са свързани помежду си с клапи, които са отворени по различно време на сърдечния цикъл. През лявата половина на сърцето протича кръв, богата на кислород – артериална а през дясната – кръв, бедна на кислород – венозна.

Кръвоносните съдове са магистралите, по които кръвта се пренася от сърцето до всички органи и тъкани в организма и обратно. Има три вида кръвоносни съдове: артерии – носят кръв от сърцето към периферията, вени – събират кръв от периферията и я носят към сърцето, капиляри – малки кръвоносни съдове, свързващи вените и артериите, в които се осъществява транспортът на кислород и други вещества между кръвта и всички клетки на организма.

Сърцето е централният орган на кръвообращението. През него преминават двата кръга на кръвообращението – големият и малкият. Малкият кръг започва от дясното предсърдие. В него се влива венозната кръв от цялото тяло. След това венозната кръв преминава през дясната камера, която я изпомпва в съдовете на белия дроб, където се обогатява с кислород – става артериална, и преминава в лявото предсърдие. От тук започва големия кръг на кръвообращението. Артериалната кръв преминава последователно през лявото предсърдие, лявата камера, аортата и по артериалните съдове достига до всички части на тялото, за да ги снабди с кислород. След като е отдала кислорода си и е събрала отпадните вещества на клетъчния метаболизъм, кръвта се връща по венозните съдове обратно до дясното предсърдие.

Функция

Сърдечно-съдовата система има три основни функции: транспортна, защитна и регулаторна:

 • Транспортна: Сърдечно-съдовата система пренася кръв до всички органи и тъкани в човешкото тяло. Кръвта носи кислород и хранителни вещества до клетките, събира отпадните продукти на техния метаболизъм и ги пренася до органите, които ги преработват. Хормоните също се пренасят чрез кръвта;
 • Защитна: Осъществява се от кръвта;
 • Регулаторна: Регулира телесната температура, рН на телесните течности, както и количеството и разпределението им.

Заболявания

Сърдечно-съдовите заболявания засягат структурата или функцията на сърцето и/или кръвоносните съдове, напр.:

 • Аритмии – нарушения на сърдечния ритъм;
 • Вродени сърдечни малформации;
 • Клапни пороци – стеноза или регургитация;
 • Артериална хипертония (повишено кръвно налягане);
 • Атеросклероза, исхемична болест на сърцето и остър миокарден инфаркт;
 • Сърдечна недостатъчност;
 • Дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбемболизъм;
 • Заболявания на перикарда (сърдечната торбичка).

LDH (лактат дехидрогеназа) – изоензими

 

Изследвания

Електрокардиограмата (ЕКГ) е най-популярното изследване на сърдечно-съдовата система. На ЕКГ могат да се диагностицират различните аритмии, да се види инфарктът, ако се случва в момента, както и да се предположи за наличието на други заболявания. ЕКГ-то може да се използва за диагностициране на исхемичната болест на сърцето, ако се направи с натоварване (на бягаща пътечка или медикаментозно). За 24-часово изследване на ЕКГ се използва портативно устройство, наречено холтер. Холтерът се използва за регистриране на ритъмни нарушения, които се появяват от време на време и могат да се пропуснат при стандартното ЕКГ изследване.

Друго стандартно изследване е ехографията. При него лекарят оглежда сърцето и някои периферни съдове на ехограф. Полезно е за диагностициране на промени в сърдечните клапи и движението на сърдечния мускул (променено при случващ се в момента или прекаран инфаркт), както и за установяване на дълбока венозна тромбоза.

ИзследванеЦенаПоръчай

Лабораторните изследвания също имат роля при заболяванията на сърдечно-съдовата система. Липидният профил трябва да се изследва редовно от всички здрави хора като скрининг за атеросклероза. При съмнение за инфаркт се изследват тропонин, креатин-киназа (по-специално нейната МВ фракция) и мозъчният натриуретичен пептид. Нивата на серумните електролити също не трябва да се пренебрегват, защото те могат да бъдат причина за редица ритъмни нарушения.

Високочувствителен тропонин (hsTroponin T)

10% отстъпка за всички изследвания

ИНФО Разбери повече:

Исхемична болест на сърцето: PLAC тест

LDH / ЛДХ (Лактат дехидрогеназа), серум

НЗОК – Здравното осигуряване в България

Източници:

 1. https://healthengine.com.au/info/cardiovascular-system-heart
 2. https://www.innerbody.com/image/cardov.html
 3. https://www.webmd.com/heart-disease/guide/diseases-cardiovascular#1
 4. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-disease/diagnosis-treatment/drc-20353124
 5. https://labtestsonline.org/conditions/heart-disease
Synevo България

Synevo България