Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Какво се крие зад една анемия

Медицинска информация

Какво представлява анемията?

Анемията е недостиг на червени кръвни телца и/или хемоглобин в кръвта. Това причинява намалена способност на кръвта да пренася кислород към тъканите, така причинявайки тъканна хипоксия.

Хемоглобинът е комплексен протеин (съдържащ желязо), който е най-важната съставна част на червените клетки от кръвта, наречени червени клетки или еритроцити.   Хематокритът е съотношението между обема на червените кръвни клетки и плазмения обем, изразено в проценти.

Какво се крие зад една анемия

Симптоми на анемията

Основната роля на хемоглобина е да свързва и пренася кислород от белия дроб до тъканите, за осигуряване на нормалното функциониране на клетките. Намаленото му количество, води до намалено количество на кислорода достигащ до тъканите и до развиването на хипоксия.

Първите симптоми с които се проявява са бледност, лесна уморяемост, разбитост. Други симптоми могат да са напукване на устните и плоски или дори вдлъбнати нокти (най-често показател за липса на желязо).

При хронифициране на  анемията, се появяват изстиване на крайниците, поради намаляване метаболизма на тъканите, учестено дишане и тахикардия, чрез които организмът се опитва да осигури необходимото  количеството кислород като компенсира намаленото количество хемоглобин  пренасящ кислород  с ускоряване на циркулацията.

Поради недостатъчното доставяне на кислород  нервната в мозъка е възможна появата на редица симптоми като: световъртеж, главоболие , астения.

Със задълбочаването на състоянието на хипоксия се появяват симптоми на сърдечно обременяване  – високостепенна тахикрадия, поява на сърдечни шумове, хипертрофия на лява сърдечна камера.

forlife банер синево

Причини за анемията

Анемията е признак за патологично състояние.

Причините за анемията могат да се разделят на четири основни групи:

 1. Намалена проодукция
 2. Увеличено разрушаване
 3. Кръвозагуба
 4. Хиперволемия

Анемиите след кръвоизливи се характеризират с масивен спад в броя на червените клетки и на количеството хемоглобин. Тежките форми на остра анемия се съпровождат с сърдечносъдов шок или колапс.

Хроничната анемия се появява след малки, но многократни кръвозагуби, продължаващи понякога месеци и години, които водят до изчерпване на костния мозък и на резервите желязо в организма.

Това се случва при кървяща дуоденална язва, хемороиди, улцерозен колит, рак на стомаха или на червата, кръвозагуба с урината или обилно маточно кръвотечение.

Анемия (стандард пакет)

Включени тестове: 

 ПКК
 Диф. броене на левкоцити
 Желязо
 ТЖСК
Морфология на еритроцити

24,00 лв.Добави в количката

Можете да заявите тези пакети онлайн.

Заявете изследванията си онлайн и спестете 5% от стойността им

Анемия (разширен пакет)

Включени тестове:

 ПКК
 Диф. броене на левкоцити
 Желязо
 ТЖСК
Морфология на еритроцити
+ Витамин B12
+ Феритин
+ Фолиева киселина

Желязодефицитната анемия

Желязодефицитната анемия се характеризира с намалено количество с хемоглобин в червените кръвни клетки и се появява при лица, приемащи недостатъчно количество желязо,  при лицата с неправилна абсорбция на желязо от червата, лицата, при които  разхода на желязо е завишен (бременни, момичета в пубертет и др.), както и при неправилното използване на желязото  от организма (злокачествени тумори и инфекции).

Цена за изследване на Желязо (Fe)

Изследване Цена, лв.
Желязо (Fe) 5,90

ИНФО Разбери повече:

Желязо (Fe)

Таласемията

Таласемиите са генетични болести (наследствено предавани), характеризиращи се със засягане синтеза на глобин (специфичен за хемоглобина протеин).

Преобладават минорните форми на болестта, характеризиращи се с персистентност през целия живот, на лека анемия, асимтоматична или с дискретна симптоматика. Формите на междинна и мажорна таласемия са редки и много тежки.

Пернициозна анемия

Пернициозната анемия (мегалобластна, Biermer) се характеризира с неузряване на червените клетки, поради недостатъчно количество Витамин  Б12 и/или фолиева кисеина, или на несъответстваща абсорбция (всякакво стомашно заболяване, което намалява синтеза на фактора, подсигуряващ абсорбцията на витамин Б12).

Хемолитична анемия

Хемолитичните анемии се появяват в резултат на прекомерно унищожение на червените клетки, дължащи се или на увреди в тях, или на антителата от кръвната плазма.

Химическите фактори, които могат да провокират хемолитичните анемии са:

 • Калиев хлорат;
 • бензен;
 • олово;
 • фосфор;
 • сулфонамиди;
 • фенацетин;
 • токсините на някои микроби (стрептококи, стафилококи);
 • токсините на някои паразити (например: маларията);
 • някои токсини произхождащи от гъби или отрови на змии и паяци.

Много тежка хемолитична анемия се появява при кръвопреливане на несъвместима кръв.

Анемиите с неправилно генериране на червените клетки се наричат хипопластични или апластични и са резултат от  невъзможността на костния мозък да произвежда червени клетки. Тези анемии се появяват най-вече при злокачествени заболявания на кръвта  (остри или хронични левкимии) и са свързани с намаляване броя на тромбоцитите, поради което освен анемията се наблюдават и кръвоизливи, засилващи анемията.

ИНФО Изследвания за анемия:

Изследване за анемияЦена, лв.
Пълна кръвна картина ПКК - 8 показателя7,50
Желязо5,90
ТЖСК 7,70
ЛДХ - изоензими75,90
Феритин19,00
Фолиева киселина (витамин B9)19,90
Витамин Б1219,90

Ролята на лабораторията при диагностициране на анемиите

В случаи на съмнения за анемии, те лесно могат да се проверят от лабораторията.

Извършването на пълна кръвна картина е първото задължително изследване, към което се добавя в някои случаи (определени от лабораторния лекар, в зависимост от вида на кръвната картина) , изследване на кръвна намазка. Пълната кръвна картина (която в модерните лаборатории се извършва за 1-5 минути , благодарение на свръхефикасна апаратура), включва:

 • броя на червените клетки  – който при анемията може да бъде занижен, нормален или висок, в зависимост от давността на анемията и способността на костния мозък да компенсира анемията.
 • хематокрит  – който при анемиите е най-често нисък
 • хемоглобин  – който също е нисък
 • средният обем на еритроцитите (MCV) ни дава информация за големината на червените клетки – при желязодефицитните анемии и таласемиите е малък, при анемиите след кръвоизливи е нормален и висок при пернициозната анемия
 • среден еритроцитен хемоглобин – който е нисък при желязодефицитните анемии и при други анемии, съпроводени от спад в синтеза на хемоглобин (таласемии), нормален при скорошни  следкръвоизливни  анемии, и висок при пернизиозната анемия.
 • концентрация на средния еритроцитен хемоглобин (MCHC),  която е ниска при желязодефицитните и при други анемии, съпроводени от спад в синтеза на хемоглобин и е нормална при другите видове анемии

Останалите параметри на кръвната картина (брой тромбоцити, среден тромбоцитен обем, тромбоцитокрит, броя на левкоцитите и левкоцитната формула), показват в много от случаите , полезна информация, която може да ни предупреди за причината на дадената анемия (левкимии, тромбоцитопении и др.).

Микроскопското изследване на кръвна намазка (препарат получен чрез разпростиране на капка кръв върху предметно стъкло, последвано от оцветяване), е начин за изследване  морфологията на кръвните клетки, за оценка количеството хемоглобин от червените клетки, на броя левкоцити и тромбоцити в кръвта, допълнителна информация, която спомага за определяне вида на анемията.

За потвърждаване на временната диагноза, определена след клиничния преглед и първичните изследвания, са необходими и други изследвания като:  определяне на серумните нива желязо, общата способност за свързване на желязото, феритин, хаптоглобин, трансферин, билирубин, лактатхидрогеназа,  тестът Coombs, електрофореза на хемоглобина и др. В някои случаи може да се стигне до гръбначна пункция за изследване на костния мозък.

При лечението на анемии е много важно освен пълната кръвна картина да се проследи и броя на ретикулоцитите  (те предхождат червените клетки) , който ни дава информация за ефикасността на лечението.

Принципи на лечение

Лечението на анемиите зависи от причината, която ги е породила и тъй като тези причини са многобройни е добре да се обърнете към лекар.

При тежките анемии, причинени от големи кръвоизливи, най-доброто лечение е бърза подмяна на загубената кръв (след спиране на кръвоизлива), чрез кръвопреливане.

При анемиите, причинени от липсата на елементите, необходими за образуването на червени клетки и на хемолобин (анемии при липса на желязо, липса на витамини), се приемат според случая необходимите липсващи количества желязо или витамини.

При анемиите, причинени от увеличена хемолиза се приемат кортикостероидни хормони или оперативно се отстранява далака.

При анемиите, провокирани от инфекции се прилага съответстващото антиинфекциозно лечение (с антибиотици или други препарати), а при причинените от рак анемии се лекува основната болест.

Най-доброто лечение обаче е превенцията. Много голямо внимание трябва да се обръща на хранителния режим, на който се подлагаме ежедневно и който трябва да съдържа адекватни количества минерали и витамини.

Освен това, при минорните таласемии лекарят трябва да обясни на пациента  естеството на болестта и риска наследниците му да бъдат засегнати от нея, при двойките при които един или и двамата партньори страдат от това заболяване. Ако и двамата партньори имат това заболяване е налице риска, наследниците им да страдат от тежка форма на болестта и тук е видна важността на генетичния съвет. Прилаганото в този случай лечение не може да излекува причината , а само симптомите и усложненията причинени от генетичните поражения.

Анемия, свързана с дефицит на витамини

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград