Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Обща информация

Антигенът HLA-B27 се открива при 90-95% от пациентите с Анкилозиращ спондилит, играейки важна роля в патогенезата на заболяването, докато честотата му в общата популация е около 8%. Съществува молекулярна мимикрия между HLA-B27 и протеин на инфекциозния агент Klebsiella pneumoniae, което може да означава съществуването на бактериална патогенеза на Анкилозиращ спондилит. Възможно е това антигенно сходство да води до възникването на „кръстосан“ имунен отговор с атакуване от CD8 + Т-лимфоцити срещу клетките, експресиращи ба повърхността си HLA-B27 антигена.

Цел на изследването

Изследването има за цел да определи дали левкоцитите (белите кръвни клетки) представят антигена HLA-B27, за да се оцени възможността за автоимунно заболяване, свързано с този маркер.

Кога се препоръчва това изследване ?

Извършването на изследване на HLA-B27 антигена се препоръчва, когато Вашият лекар има съмнения за наличие на някое от следните заболявания:

Изследването се препоръчва при наличие на следните симптоми:

Подготовка преди изследване

Не е необходима предварителна подготовка на пациента преди извършване на изследването.

Материал за изследване – венозна кръв

Метод – полимеразна верижна реакция (PCR) с колориметрично откриване след хибридизация със специфични сонди върху ленти; тестът открива следните подтипове HLA-B27: 02-17, 19-21, 24, 25, 27, 28, 30, 32-36.

Референтни стойности

Отрицателен резултат за HLA-B27 антиген.

Интерпретация на резултатите:

Приблизително 8% от здравата популация носи HLA-B27 антиген.

HLA-B27 присъства при приблизително 89% от пациентите с Анкилозиращ спондилит, 79% от пациентите със Синдром на Райтер и 42% от пациентите с Ювенилен ревматоиден артрит. Липсвайки други клинични данни обаче, положителният резултат не е достатъчен за диагностициране на някое от тези заболявания.

ИНФО Заяви тест и вземи 5% отстъпка:

ИзследванеВреме за резултати (делнични дни)ЦенаПоръчай

ИНФО Разбери повече:

Възпаление на червата: Болестта на Крон, улцерозният колит

Ревматоиден артрит: Анти-CCP антитела тест

 

Източници: https://www.synevo.ro/shop/hla-b27/

https://www.mayocliniclabs.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/9648