Изследване за лаймска болест – LTT Borrelia (лимфобластна трансформация )

Цена на изследване: 242.00 Лева

Информацията се актуализира ..