Какво е ракът?

Медицинска информация

kakvo e rak

Въведение

„Рак“ е общото наименование, дадено на група от заболявания. При всички видове рак механизмът на възникване е общ – група от клетки започва да се дели неконтролируемо без да може да спре и оформя тъкан, която се разраства постепенно и измества нормалните клетки. Това затруднява функцията на съответния орган, от който произхождат раковите клетки.

Какво представляват раковите клетки?

Ракът може да започне от всяка една част на тялото. Част от нормалния жизнен цикъл на клетките е да растат и да се делят, формирайки нови клетки, когато тялото се нуждае от тях. При рака този нормален процес на делене при нужда е нарушен. Старите клетки, колкото и да са повредени, не умират, а остават и нови и нови клетки се появяват. Тъканите, които тези мутирали безконтролно делящи се клетки формират, се наричат „тумори“.

Злокачествените тумори, които наричаме „рак“, се разрастват в съседните тъкани. Понякога част от тях може да се отдели от общата туморна маса и чрез кръвта или лимфата да се пренесе до друга част на тялото, където да се настани и да започне да нараства – да оформи метастаза. Независимо в кой орган се намират, метастазите имат същата характеристика като основния тумор.

С какво раковите клетки са по-различни от нормалните клетки в организма?

Раковите клетки се различават от нормалните по много показатели. Първата разлика е нивото на специализация – раковите клетки са много по-неспециализирани от нормалните. Нормалните клетки могат да се специализират в изпълнение на конкретна функция, докато раковите не могат. В добавка, раковите клетки имат способността да игнорират сигналите, които казват на нормалните клетки да спрат да се делят или да започнат процес на програмирана смърт – апоптоза – механизъм, по който организмът да се освободи от ненужните остарели клетки.

Раковите клетки могат да влияят на клетките, които ги заобикалят. Напр. те могат да накарат нормалните клетки на кръвоносните съдове да започнат да се делят и да оформят нови съдове, които да хранят тумора. Раковите клетки могат да проникнат и в имунната система. Обикновено клетките на имунната система унищожава не само бактерии и вируси, но и дефектни и ракови клетки. Някои ракови клетки обаче успяват да избегнат този защитен механизъм.

Какви са причините за възникване на ракови клетки?

Раковият процес се причинява от генетични мутации в клетки, които преди това са били нормални. Тези генетични мутации могат да бъдат унаследени от родителите ни или да възникнат при грешки в клетъчното делене, предизвикани от различни фактори на околната среда или напълно случайно. Факторите на околната среда, които предизвикват мутации, включват: тютюнопушене, радиация, ултравиолетови слънчеви лъчи и др.

Има ли лечение на рака?

Най-често прилаганото лечение за рак са: оперативното отстраняване на тумора, химиотерапията и лъчетерапията.

Операцията е свързана с премахване на целия тумор заедно с органа, от който произхожда, или част от него (при по-ранен стадий). Не всеки рак обаче е подходящ за хирургично лечение. Химиотерапията е медикаментозно лечение с химиотерапевтици, които убиват раковите клетки или забавят растеж им. Някои от тях се приемат през устата, други се влизат венозно. Химиотерапията е подходяща за рак, който вече се е разпространил. Лъчетерапията също се използва с цел забавяне растежа на раковите клетки. Може да се прилага самостоятелно или в хода на комплексно лечение с оперативна интервенция и/или химиотерапия.

Ракът е група от заболявания с общ механизъм на възникване, но много различен произход и клиничен ход. Всеки тумор има свои уникални характеристики, въпреки че имат еднакви базови характеристики. Затова при различните хора един и същи вид рак може да протече по коренно различен начин. Генетиката и съвременната онкология работя усилено, за да можем по-добре да разберем и да намерим лечение за тази голяма група социално-значими заболявания.

presentia5banner

PreSENTIA – Висококачествени изследвания за наследствен рак
Всички PreSENTIA панели

ИНФО Разбери повече:

Методи за откриване на наследствен рак

Рак на щитовидната жлеза

Източници:

Synevo България

Synevo България