Гените BRCA 1 и BRCA 2

Медицинска информация

genite brca1 brca2

Наследственият рак на гърдата представлява серия от случаи на рак на гърдата в едно и също семейство. Около 5-10% от всички новодиагностицирани случаи на рак на гърдата са такива. Предиспозицията се предава по наследство по автозомно-доминантен начин – ако единият родител има дефектен ген, всяко от децата му има 50% шанс да го наследи. В някои от тези семейства точната генетична мутация не може да се установи, но в много от случаите се установяват изменения в гените BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, CDH1, CHEK2, BRIP1, RAD51, ATM или STK11.

Около 15-20% от жените, диагностицирани с рак на гърдата, имат сигнификантна фамилна анамнеза (двама или повече роднини от първо или второ коляно по права линия с рак на гърдата), но без установена генетична мутация. Тези клъстери от случаи вероятно се дължат на комбинация от генетични и фактори на околната среда.

Какво представляват гените BRCA1 и 2?

BRCA1

Генът BRCA1 съдържа инструкции за производството на белтък, който играе ролята на тумор-супресорен фактор. Тумор-супресорните фактори предотвратяват безконтролните растеж и делене на клетките. Белтъкът BRCA1 е свързан с поправката на увредени гени. Тези увреждания могат да се причинят от йонизиращи лъчения, различни фактори на външната среда и по време на подготовката на клетките за делене. По този начин белтъкът BRCA1 играе ключова роля в поддържането стабилността на клетъчния генетичен материал.

Мутациите в гена BRCA1 са асоциирани с повишен риск от развитие на рак на гърдата, както при жените, така и при мъжете. Хората с дефектен BRCA1 могат да развият и редица други онкологични заболявания.

Тъй като е вродена, тази мутация присъства във всички телесни клетки, включително в яйцеклетките и сперматозоидите. Това означава, че се прадава по наследство и оформя гнезда от фамилни случаи на рак. Трябва да се отбележи, че не всеки, който има мутация на BRCA1, непременно ще развие рак. Множество фактори на околната среда също играят роля в канцерогенезата.

Много от BRCA1 мутациите, които повишават риска от развитие на рак на гърдата, повишават и риска от рак на яйчника – т. нар. синдром на фамилните рак на гърдата и яйчника. Жените с BRCA1 мутация имат 35-60% шанс да развият рак на яйчника в сравнение с 1,6% шанс за общата популация.

Мутациите на BRCA1 повишават и риска от рак на простата, панкреаса, дебелото черво, жлъчните пътища.

BRCA2

Генът BRCA2, също както BRCA1, дава инструкции за производството на белтък, който е тумор-супресорен фактор. Освен ролята на стабилизатор на клетъчната ДНК, BRCA2 белтъкът помага за цитокинезата – етапът от клетъчното делене, когато цитоплазмата, заобикаляща клетъчното ядро, се разделя на две самостоятелни дъщерни клетки.

Мутациите на BRCA2 са свързани с повишен риск от рак на гърдата, както при жените, така и при мъжете. Хората с дефектен BRCA2 могат да развият и редица други онкологични заболявания. Моделът на унаследяване е същият като при BRCA1.

Много от BRCA2 мутациите, които повишават риска от развитие на рак на гърдата, повишават и риска от рак на яйчника – синдром на фамилните рак на гърдата и яйчника. Жените с BRCA2 мутация имат 12-25% шанс да развият рак на яйчника в сравнение с 1,6% за общата популация.

Мутациите на BRCA2 повишават и риска от развитие на рак на простата. Ракът, свързан с такъв дефект, обикновено се появява на по-млада от обичайната възраст и протича по-агресивно.

BRCA2 мутациите са свързани още с рака на панкреаса и жлъчните пътища, както и с малигнения меланом.

Дефект на BRCA2 може да доведе и до заболяване, наречено анемия на Фанкони – рядък вид апластична анемия с промени в костния мозък, повишен риск от ракови заболявания и резистентност на химиотерапия.

 

Мутациите на гените BRCA1 и BRCA2 повишават значително риска от развитие не само на рака на гърдата, но и на други злокачествени тумори. Не е известно защо различни хора с една и съща генетична мутация развиват рак на различни органи, но се предполага, че факторите на околната среда играят роля в това.

Изследване Цена, лв. Добави в количката
PreSENTIA наследствен BRCA1 / BRCA2 раков панел 1371

1.371,00 лв.Добави в количката

PreSENTIA наследствен рак на гърдата / гинекологичен раков панел 1515

1.515,00 лв.Добави в количката

PreSENTIA наследствен рак на гърдата с висок риск 1425

1.425,00 лв.Добави в количката

PreSENTIA наследствен рак на гърдата / гинекологичен раков панел, базиран на гайдлайните 1515

1.515,00 лв.Добави в количката

PreSENTIA – Висококачествени изследвания за наследствен рак
Всички PreSENTIA панели

ИНФО Разбери повече:

Рак на гърдата

Какво е ракът?

Наследственост на рака

Видове рак

Рак на женската полова система

Източници: