Наследственост на рака

Медицинска информация

rak nasledstvenost

Въведение

Ракът е често срещано заболяване, така че не е учудващо, че в едно и също семейство има по няколко души, които са били диагностицирани с рак. Понякога определени видове рак изглежда, че са характерни за семейството. В част от случаите това е така, защото членовете на едно и също семейство имат сходен начин на живот и са изложени на едни и същи рискови фактори. Но в други случаи мутирал ген може да се предава по наследство.

Какво представлява наследственият рак?

Смята се, че около 5-10% от всички случаи на рак са наследствени. Болните, при които се случва това, са наследили от единия си родител дефектен ген, а от другия – здраво копие на същия ген (всеки от нас има по две копия на гените си – едно наследено от майката и едно от бащата).

Дефектният ген не работи нормално, но здравото му копие поема ролята му и клетката остава нормално функционираща. Но здравото копие също може да се увреди по различни причини, което оставя клетката с две дефектни копия на съответния ген и тя се превръща в ракова.

Хората, които са унаследили такива дефектни гени от родителите си, имат много по-голям шанс да развият рак. Разбира се, не всеки човек, който има унаследена генетична мутация на раков ген, ще развие рак.

Дефектните гени могат да се предават, както от бащата, така и от майката. Ако единия родител има такъв ген, всяко едно от децата му има 50% шанс да го унаследи. Трябва да се отбележи, че някои ракови гени имат връзка със заболявания,характерни само за единия пол, напр. рака на яйчника или простата. Мъж с дефектен ген, предизвикващ рак на яйчника, няма да се разболее, защото няма яйчници, но може да предеда гена на дъщерите си и те да се разболеят.

Как протича наследственият рак?

Сами по себе си наследствените случаи на рак не протичат по-различно от всички останали. Съмнение за наследствен рак в дадено семейство може да и се породи, ако:

  • Двама или повече членове на семейството (от една и съща страна) имат един и същи вид рак;
  • Засегнати са няколко поколения;
  • Ракът се е появил в млада възраст при всички засегнати;
  • Има членове на семейството с повече от един вид рак;
  • Наличието в едно и също семейство на няколко вида рак, които се знае, че се предават генетично и са свързани помежду си в един и същи ген, напр. рак на гърдата и яйчника или рак на дебелото черво и матката;
  • Наличие на образувания, които се знае, че са свързани с наследствените видове рак, като бенки при меланом и полипи при рак на дебелото черво.
  • Наличие на някои редки видове рак.

Наследствен рак на гърдата и яйчника

В много семейства има жени, които развиват рак на гърдата и/или яйчника. Често тези ракови образувания се откриват при жени, чиято възраст е много под обичайната за диагнозата. Някои жени дори имат повече от един рак (тумори и на двете гърди или на гърдата и яйчника).

Най-често такъв наследствен рак се причинява от мутация в един от двата гена за наследствен рак на гърдата и яйчника, наречени BRCA1 и BRCA2. Рискът от развитие на този вид тумори е много висок при жени с мутация в който и да е от двата гена, но е по-висок при BRCA1. Освен рак на гърдата и яйчника мутацията може да предизвика рак на маточните тръби, рак на перитонеума, рак на гърдата при мъжете, рак на панкреаса и рак на простата. Ракът на гърдата при мъжете, ракът на панкреаса и на простата могат да се срещнат и при двете генетични мутации, но са по-чести при BRCA2.

Ако във Вашето семейство има много членове с рак на гърдата, вкл. мъже, можете да се тествате за мутация на един от тези гени и да разберете дали и Вие имате повишен риск от рак на гърдата. Ако знаете, че имате мутацията, можете да предприемете мерки да намалите рисковите фактори, на които сте изложени, да си правите чести профилактични изследвания с цел ранно откриване на заболяването или да предприемете по-радикални мерки след определена възраст.

Синдром на Линч

Най-често срещаният синдром, който повишава риска от развитие на рак на дебелото черво, е синдромът на Линч. Повечето от хората с този синдром развиват рак на дебелото черво преди да навършат 50-годишна възраст. Синдромът на Линч води до повишен риск от рак на дебелото черво, матката, яйчника, стомаха, тънкото черво, панкреса, бъбрека, мозъка, урутурите и жлъчните пътища.

Гените, причиняващи синдрома на Линч, се наричат MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 и PMS2. Тези гени са свързани с поправката на увредена части от ДНК. Когато те не работят, могат да се появят множество мутации, които да причинят раково израждане на клетката.

Синдром на Ли-Фраумени

Синдромът на Ли-фраумени е рядък генетичен синдром, който може да доведе до развитието на много видове рак – саркоми, левкемия, рак на главния и гръбначния мозък, рак на надбъбречната кора и рак на гърдата. Заболяванията обикновено се развиват в млада възраст и са по повече от едно. Интересното при тези пациенти е, че те по-лесно развиват рак при експозиция на йонизиращи лъчения, вкл. при лъчетерапия за друг вид рак.

Заключение

Хора, които имат много роднини с ракови заболявания може да искат да проведат генетични изследвания, с които да разберат дали имат определена генетична мутация. Тази информация може да помогне на самия човек, както и на членовете на семейството му да планират бъдещото си поведение по отношение на профилактични изследвания и действия за превенция на съответното заболяване.

PreSENTIA – Висококачествени изследвания за наследствен рак
Всички PreSENTIA панели

ИНФО Разбери повече:

Какво е ракът?

Видове рак

Рискови фактори за развитието на рак

Източници:

Synevo България

Synevo България