Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Какво е прееклампсия и защо е важно да се изследва?

Медицинска информация

Прееклампсия е състояние, специфично за бременността, което засяга повече от един орган или системи в организма. Тя се характеризира с високо кръвно налягане и признаци на увреждане на черния дроб и бъбреците. Прееклампсията обикновено започва след 20-та седмица на бременност при жени, чието кръвно налягане е било нормално, както и до 48 часа след раждането. Най-често, обаче, прееклампсията се диагностицира след 34-та гестационна седмица.

Прееклампсията е рисков фактор за живота на бременната и плода

Прееклампсията възниква при 2-8% от бременностите и води до значителна заболеваемост и смъртност при майката и плода. Състоянието е основна причина за тежка степен на недоносеност (20% от преждевременните раждания < 32 седмици) и също така е причина за 76 000 смъртни случая на родилки годишно по целия свят.

Също така, прееклампсията е рисков фактор за възникване на сърдечно-съдови и метаболитни заболявания в бъдеще.

До момента не е открито лечение. Единствено предизвикването на раждане и отстраняването на плацентата подобрява майчината симптоматика, а своевременното настаняване в специализирани болници намалява перинаталната заболеваемост и смъртност с 20%.

Диагностика на прееклампсията

Диагностицирането на преeклампсия се базира на възникване на повишено артериално налягане и на протеинурия през втория триместър от бременността 

Протеинурията представлява количеството белтък, което се изхвърля през бъбреците чрез урина. Протеинурията се диагностицира при наличие на уринна екскреция ≥ 300 мг/24 часа или съотношение протеин/креатинин ≥ 3, измерена в спонтанна проба от урина.

ИзследванеЦенаПоръчай

Качественото изследване за протеинурия посредством тест лентички за урина има висок процент на фалшиво положителни и фалшиво-отрицателни резултати и затова следва да бъде оставено само за случаите, в които не са налични количествени измервания.

Други признаци и симптоми на прееклампсията

Бъбречни проблеми, напр. намалено отделяне на урина

 • Тежко главоболие
 • Гадене или повръщане
 • Промени в зрението, включително временна загуба на зрение, замъглено виждане или чувствителност към светлина
 • Коремна болка,  обикновено в горната дясна част, под ребрата
 • Намалени нива на тромбоцити в кръвта (тромбоцитопения)
 • Нарушена чернодробна функция
 • Задух

Проблеми в диагностиката на прееклампсията

Присъствието на двата основни симптома – повишено кръвно налягане и наличие на белтък в урината не винаги предхождат появата на усложнения и нямат прогностична стойност за развитието на прееклампсия. Тези ограничения водят до диагностициране на прееклампсията едва в напредналия стадий на заболяването, както и при тежки усложнения при майката и плода.

От друга страна, много бременни жени с признаци и симптоми на преeклампсия се хоспитализират ненужно за проследяване, като самият болничен престой представлява стресов фактор за пациентките.

Кога възниква прееклампсия?

В повечето случаи, прееклампсията възниква при жени по време на тяхната първа бременност. В допълнение, някои медицински състояния се свързват с по-висок риск от преeклампсия, като например високо кръвно налягане, диабет и бъбречни заболявания. 

Ранното възникване на заболяването (<34 седмици) е придружено от по-висока перинатална смъртност и по-голям риск за настъпване на  усложнения при майката. 

Причините за това болестно състояние могат да включват:

 • предишна преeклампсия;
 • многоплодна бременност;
 • предшестващи заболявания: високо кръвно налягане, хронични бъбречни заболявания, захарен диабет тип 1, антифосфолипиден синдром, системен лупус еритематозус;
 • първа бременност;
 • фамилна обремененост с преeклампсия (майка или сестра);
 • затлъстяване;
 • възраст ≥ 40 години;
 • предишни случаи на тромбофилия;
 • ин витро оплождане;
 • променен кръвоток при доплерово изследване на маточни артерии (след 24-та седмица).

Тежки форми на преeклампсия

Те включват някои от следните признаци и симптоми:

 • Систолично артериално налягане ≥ 160 mm Hg или диастолично налягане ≥ 110 mm Hg при две измервания, извършени в интервал от минимум 6 часа, при бременни жени, на които е била препоръчана почивка на легло;
 • Наличие на тромбоцитопения (брой на тромбоцитите <100 000/μL);
 • Наличие на признаци на многоорганно засягане

Пълна кръвна картина (ПКК): Цена, цел, стойности

Предотвратяването на състоянието

Все още не съществуват ясни стратегии за профилактика на прееклампсията. Някои проучвания съобщават за връзка между недостига на витамин D и повишения риск от прееклампсия.

Витамин Д3: Норми, референтни стойности на изследвания

Въпреки това, има някои терапии, които се използват за профилактика на състоянието:

 • Ниска доза аспирин. Ако отговаряте на определени рискови фактори – включително анамнеза за прееклампсия, многоплодна бременност, хронично високо кръвно налягане, бъбречно заболяване, диабет или автоимунно заболяване, Вашият лекар може да препоръча дневна ниска доза аспирин, започвайки след 12-та седмици от бременността.
 • Калциеви добавки. Жените, които имат недостиг на калций преди бременността, и които не получават достатъчно калций по време на бременността чрез диетата си, могат да се приемат калциеви добавки за предпазване от прееклампсия. Въпреки това е малко вероятно жените от развитите страни да имат недостиг на калций до степен, че калциевите добавки да им бъдат от полза.
ИзследванеЦенаПоръчай

Кръвни маркери за проследяване на прееклампсия

Поради всички тези причини е изключително важно бременната да установи какъв е нейният риск за възникване на прееклампсия и да следи за възникване на обезпокоителни признаци и симптоми, характерни за това състояние.

Необходимо е да се определят маркери за прееклампсия и тяхното съотношение (sFlt-1/PlGF) с цел подобряване на възможностите за предвиждане, диагностициране и прогнозиране на развитието на прееклампсия  при бременните жени. 

Изследването включва два маркера – PIGF и sFlt1, и съотношението между тях.

 • PIGF (плацентен растежен фактор) – циркулиращ проангиогенен фактор, секретиран от плацентата.
 • sFlt1 (разтворима fms-подобна тирозин киназа 1 или рецептор 1 за съдовия ендотелен растежен фактор VEGFR-1)

Значение на кръвните маркери за проследяване на прееклампсия

При бременни жени, които развиват прееклампсия, се наблюдават повишени циркулиращи нива на sFlt-1 и понижени нива на PLGF, няколко седмици преди клиничното начало на заболяването. Бременни жени, които развиват прееклампсия и/или плодът се развива неблагоприятно, имат значително увеличение на съотношението sFlt-1/PlGF, при повтаряне на теста 2-3 седмици след първоначалното изследване. 

Предимствата на съотношението sFlt-1 / PLGF

 •       Подобрява способността за прогнозиране на състоянието
 •       Увеличава диагностичната стойност
 •       Осигурява по-благоприятна прогноза за бременната
 •       Съотношението между маркерите корелира с тежестта на прееклампсията
 •       Клинична значимост, главно придавана от повишена негативна предсказваща стойност при коефициент sFlt-1 / PlGF ≤ 38
 •       Полза при триажа на бременните жени
 •       Висока чувствителност и специфичност при поставяне на диагнозата
 •       Преценяване на риска и щадене на здравната система
 •       Триаж на бременните, рискови за прееклампсия – Бременните могат да бъдат разделени на такива с нисък риск да бъдат диагностицирани с прееклампсия и които могат надеждно да бъдат изпратени вкъщи за една седмица и такива с висок риск, които ще бъдат диагностицирани с прееклампсия и трябва да бъдат хоспитализирани

Изследването на sFlt-1 /PLGF съотношението НЕ премахва риска от хипертония, която може да бъде животозастрашаваща при отсъствие на прееклампсия. В тези случаи на изолираха хипертония, трябва да се спазват болничните/ национални указания за лечение на хипертония.

В заключение, прееклапмсията е сериозно състояние за всички бременни, защото тя е…

 • … състояние, при което клиничната картина не винаги е ясна;
 • … състояние, чиято поява е непредсказуема;
 • … състояние, при което оценката на тежестта / прогнозата е трудна;
 • … състояние, при което своевременното решение може да бъде от решаващо значение както за майката, така и за плода.

Съотношението sFlt-1 / PlGF дава възможност да се прогнозира възникването на прееклампсия, което позволява на специалистите да се съсредоточат върху рисковите пациенти.

ИНФО Разбери повече:

Бременност и медикаменти

Бременност и кърмене

Промени в организма на жената по време на бременност

Здравословно хранене на жените по време на бременност

Анемия по време на бременност

Източници:

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград