Какво е прееклампсия и защо е важно да се изследва?

Медицинска информация

Прееклампсия е състояние, специфично за бременността, което засяга повече от един орган или системи в организма. Тя се характеризира с високо кръвно налягане и признаци на увреждане на черния дроб и бъбреците. Прееклампсията обикновено започва след 20-та седмица на бременност при жени, чието кръвно налягане е било нормално, както и до 48 часа след раждането. Най-често, обаче, прееклампсията се диагностицира след 34-та гестационна седмица.

Прееклампсията е рисков фактор за живота на бременната и плода

Прееклампсията възниква при 2-8% от бременностите и води до значителна заболеваемост и смъртност при майката и плода. Състоянието е основна причина за тежка степен на недоносеност (20% от преждевременните раждания < 32 седмици) и също така е причина за 76 000 смъртни случая на родилки годишно по целия свят.

Също така, прееклампсията е рисков фактор за възникване на сърдечно-съдови и метаболитни заболявания в бъдеще.

До момента не е открито лечение. Единствено предизвикването на раждане и отстраняването на плацентата подобрява майчината симптоматика, а своевременното настаняване в специализирани болници намалява перинаталната заболеваемост и смъртност с 20%.

Диагностика на прееклампсията

Диагностицирането на преeклампсия се базира на възникване на повишено артериално налягане и на протеинурия през втория триместър от бременността 

Протеинурията представлява количеството белтък, което се изхвърля през бъбреците чрез урина. Протеинурията се диагностицира при наличие на уринна екскреция ≥ 300 мг/24 часа или съотношение протеин/креатинин ≥ 3, измерена в спонтанна проба от урина.

Изследване Цена, лв. Добави в количката
Урина – седимент 2,90

3,30 лв.Добави в количката

Урина – общо химично изследване 4,40

4,50 лв.Добави в количката

Урина – общо химично със седимент 6,60

6,90 лв.Добави в количката

Качественото изследване за протеинурия посредством тест лентички за урина има висок процент на фалшиво положителни и фалшиво-отрицателни резултати и затова следва да бъде оставено само за случаите, в които не са налични количествени измервания.

Други признаци и симптоми на прееклампсията

Бъбречни проблеми, напр. намалено отделяне на урина

 • Тежко главоболие
 • Гадене или повръщане
 • Промени в зрението, включително временна загуба на зрение, замъглено виждане или чувствителност към светлина
 • Коремна болка,  обикновено в горната дясна част, под ребрата
 • Намалени нива на тромбоцити в кръвта (тромбоцитопения)
 • Нарушена чернодробна функция
 • Задух

Проблеми в диагностиката на прееклампсията

Присъствието на двата основни симптома – повишено кръвно налягане и наличие на белтък в урината не винаги предхождат появата на усложнения и нямат прогностична стойност за развитието на прееклампсия. Тези ограничения водят до диагностициране на прееклампсията едва в напредналия стадий на заболяването, както и при тежки усложнения при майката и плода.

От друга страна, много бременни жени с признаци и симптоми на преeклампсия се хоспитализират ненужно за проследяване, като самият болничен престой представлява стресов фактор за пациентките.

Кога възниква прееклампсия?

В повечето случаи, прееклампсията възниква при жени по време на тяхната първа бременност. В допълнение, някои медицински състояния се свързват с по-висок риск от преeклампсия, като например високо кръвно налягане, диабет и бъбречни заболявания. 

Ранното възникване на заболяването (<34 седмици) е придружено от по-висока перинатална смъртност и по-голям риск за настъпване на  усложнения при майката. 

Причините за това болестно състояние могат да включват:

 • предишна преeклампсия;
 • многоплодна бременност;
 • предшестващи заболявания: високо кръвно налягане, хронични бъбречни заболявания, захарен диабет тип 1, антифосфолипиден синдром, системен лупус еритематозус;
 • първа бременност;
 • фамилна обремененост с преeклампсия (майка или сестра);
 • затлъстяване;
 • възраст ≥ 40 години;
 • предишни случаи на тромбофилия;
 • ин витро оплождане;
 • променен кръвоток при доплерово изследване на маточни артерии (след 24-та седмица).

Тежки форми на преeклампсия

Те включват някои от следните признаци и симптоми:

 • Систолично артериално налягане ≥ 160 mm Hg или диастолично налягане ≥ 110 mm Hg при две измервания, извършени в интервал от минимум 6 часа, при бременни жени, на които е била препоръчана почивка на легло;
 • Наличие на тромбоцитопения (брой на тромбоцитите <100 000/μL);
 • Наличие на признаци на многоорганно засягане

Пълна кръвна картина (ПКК): Цена, цел, стойности

Предотвратяването на състоянието

Все още не съществуват ясни стратегии за профилактика на прееклампсията. Някои проучвания съобщават за връзка между недостига на витамин D и повишения риск от прееклампсия.

Витамин Д3: Норми, референтни стойности на изследвания

Въпреки това, има някои терапии, които се използват за профилактика на състоянието:

 • Ниска доза аспирин. Ако отговаряте на определени рискови фактори – включително анамнеза за прееклампсия, многоплодна бременност, хронично високо кръвно налягане, бъбречно заболяване, диабет или автоимунно заболяване, Вашият лекар може да препоръча дневна ниска доза аспирин, започвайки след 12-та седмици от бременността.
 • Калциеви добавки. Жените, които имат недостиг на калций преди бременността, и които не получават достатъчно калций по време на бременността чрез диетата си, могат да се приемат калциеви добавки за предпазване от прееклампсия. Въпреки това е малко вероятно жените от развитите страни да имат недостиг на калций до степен, че калциевите добавки да им бъдат от полза.
Изследване Цена, лв. Добави в количката
Магнезий, серум 5,50

5,10 лв.Добави в количката

Са, серум 4,40

4,80 лв.Добави в количката

Кръвни маркери за проследяване на прееклампсия

Поради всички тези причини е изключително важно бременната да установи какъв е нейният риск за възникване на прееклампсия и да следи за възникване на обезпокоителни признаци и симптоми, характерни за това състояние.

Необходимо е да се определят маркери за прееклампсия и тяхното съотношение (sFlt-1/PlGF) с цел подобряване на възможностите за предвиждане, диагностициране и прогнозиране на развитието на прееклампсия  при бременните жени. 

Изследване Цена, лв. Добави в количката
Маркери прееклампсия 159,00

171,00 лв.Още

Изследването включва два маркера – PIGF и sFlt1, и съотношението между тях.

 • PIGF (плацентен растежен фактор) – циркулиращ проангиогенен фактор, секретиран от плацентата.
 • sFlt1 (разтворима fms-подобна тирозин киназа 1 или рецептор 1 за съдовия ендотелен растежен фактор VEGFR-1)

Значение на кръвните маркери за проследяване на прееклампсия

При бременни жени, които развиват прееклампсия, се наблюдават повишени циркулиращи нива на sFlt-1 и понижени нива на PLGF, няколко седмици преди клиничното начало на заболяването. Бременни жени, които развиват прееклампсия и/или плодът се развива неблагоприятно, имат значително увеличение на съотношението sFlt-1/PlGF, при повтаряне на теста 2-3 седмици след първоначалното изследване. 

Предимствата на съотношението sFlt-1 / PLGF

 •       Подобрява способността за прогнозиране на състоянието
 •       Увеличава диагностичната стойност
 •       Осигурява по-благоприятна прогноза за бременната
 •       Съотношението между маркерите корелира с тежестта на прееклампсията
 •       Клинична значимост, главно придавана от повишена негативна предсказваща стойност при коефициент sFlt-1 / PlGF ≤ 38
 •       Полза при триажа на бременните жени
 •       Висока чувствителност и специфичност при поставяне на диагнозата
 •       Преценяване на риска и щадене на здравната система
 •       Триаж на бременните, рискови за прееклампсия – Бременните могат да бъдат разделени на такива с нисък риск да бъдат диагностицирани с прееклампсия и които могат надеждно да бъдат изпратени вкъщи за една седмица и такива с висок риск, които ще бъдат диагностицирани с прееклампсия и трябва да бъдат хоспитализирани

Изследването на sFlt-1 /PLGF съотношението НЕ премахва риска от хипертония, която може да бъде животозастрашаваща при отсъствие на прееклампсия. В тези случаи на изолираха хипертония, трябва да се спазват болничните/ национални указания за лечение на хипертония.

В заключение, прееклапмсията е сериозно състояние за всички бременни, защото тя е…

 • … състояние, при което клиничната картина не винаги е ясна;
 • … състояние, чиято поява е непредсказуема;
 • … състояние, при което оценката на тежестта / прогнозата е трудна;
 • … състояние, при което своевременното решение може да бъде от решаващо значение както за майката, така и за плода.

Съотношението sFlt-1 / PlGF дава възможност да се прогнозира възникването на прееклампсия, което позволява на специалистите да се съсредоточат върху рисковите пациенти.

ИНФО Разбери повече:

Бременност и медикаменти

Бременност и кърмене

Промени в организма на жената по време на бременност

Здравословно хранене на жените по време на бременност

Анемия по време на бременност

Източници:

Synevo България

Synevo България