Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Биохимичен скрининг 2: Втори триместър изследване

Медицинска информация

Скринингът на серумните маркери в кръвта на майката се превърна във важен инструмент сред акушер-гинеколозите за идентифициране на високорискови бременности за някои фетални аномалии.

Пренаталния скрининг (Биохимичен скрининг) през второто тримесечие е необходим за:

 • оценка на риска от дефекти на невралната тръба;
 • бременни жени, които по-късно се обръщат към акушер-гинеколог за проследяване на бременността;
 • извършване на интегрален тест, който комбинира информацията, предоставена от серумните маркери, изследвани през първия и втория триместър на бременността.

Какво представлява биохимичния скрининг при бременните?

Скринингът се състои в определяне на серумните нива на някои анализирани маркери, произведени от плода и плацентата. Получените стойности за тези маркери се прилагат заедно с някои клинични данни за майката и плода (възраст на жената, гестационна възраст на плода, тегло, раса, диабет, тютюнопушене, брой фетуси, дали е приложена асистирана репродукция). Всички тези показатели се използват в сложен математически модел с помощта на валидирани и специализирани компютърни програми, за да бъде изчислен рискът.

Лабораторията определя гранични стойности за всяка аномалия; получаването на резултат „повишен риск“ показва, че получената стойност надвишава установената гранична стойност. Този риск няма диагностична стойност, т.е. не означава, че плодът носи тази аномалия. По-скоро повишеният риск показва необходимостта от извършване на допълнителни изследвания.

Какво определя биохимичния скрининг в втори триместър?

В нашата лаборатория изследването, известно като троен тест или скрининг през втори триместър на бременността, включва:

 • определяне на три серумни маркера на майката: алфа-фетопротеин (AFP), свободен бета-човешки хорион гонадотропин (free-beta HCG) и неконюгиран естриол;
 • изчисляване на MoM (кратно на медианата) за всеки маркер – получената стойност се дели на медианата, съответстваща на гестационната възраст;
 • Корекция на MoM в зависимост от ковариациите на майката (специфичните характеристики и показатели на майката);
 • Рискът от синдром на Даун при раждането (изчислен на базата на коригирания MoM, за всеки от трите маркера и възрастта на майката при раждането);
 • Риск от дефекти на невралната тръба при раждането (изчислен въз основа на коригирания MoM за AFP);
 • Рискът от тризомия 18 при раждането (изчислен на базата на коригирания MoM за всеки от трите маркера и възрастта на майката при раждането);
 • Риск от други фетални анеуплоидии (синдром на Търнър, триплоидия), в случай, че изпращащият лекар/пациентът е предоставил на лабораторията информация за наличието на предишна бременност с определен тип хромозомни аномалии;

Изчисляването на коригираното MoM за всеки серумен параметър и рисковете за анеуплоидия в плода при раждането, се извършва с помощта на програмата LifeCycle версия 3.23.

ИНФО Разбери повече:

VERAgene пренатален тест

Можете да заявите VERAgene тест онлайн с 10% отстъпка

Заявете изследванията си онлайн и спестете 5% от стойността им

1.170,00 лв.Добави в количката

Период на извършване на биохимичния скрининг

Тройният тест може да бъде извършен между 15та – 20та седмици от бременността (оптимален период: 16-18 седмици).

В 14та седмица не може да бъде определен рискът от дефекти на невралната тръба.

Подготовка на пациентката за биохимичния скрининг

Препоръчва се изследването да се направи на гладно или след хранене. Трябва да бъдат попълнени всички данни за майката, ехографските измервания и гестационната възраст, определена при ехографския преглед на плода.

Преди извършване на теста на пациентките задължително се предоставя информация за двойния тест, както и за риска от фалшиво-положителни и фалшиво-отрицателни резултати.

Предразположения за повишен риск от аномалии на плода

Винаги се взимат предвид възрастта на майката, телесно тегло, тютюнопушене, расова принадлежност, патологии при предишни бременности, данни за асистирана репордукция и многоплодна бременност.

Рискови фактори

 • Възраст на майката – Рискът от тризомия на фетуса (13, 18, 21) нараства с възрастта на майката. Началният риск („prior risk”) за възникване на фетална аномалия се отнася до преобладаването на съответния дефект, характерен за дадена възраст на майката. Рискът се изчислява въз основа на формула, която отчита възрастово-специфичното разпространение при различните популации. При дефекти на невралната тръба началният риск не е свързан с възрастта на майката.
 • Предишни бременности, засегнати от фетална анеуплоидия или дефекти на невралната тръба – Рискът от тризомии при жена с анамнеза за плод или дете с тризомия, е по-висок от риска, характерен за съответната възраст на майката.
 • Ако аномалия, открита в предишна бременност, настъпи de novo (поради ненастъпило мейотично деление), възрастовият риск се коригира с конфигурируем адитивен фактор. За синдрома на Даун факторът е предварително конфигуриран в програмата LifeCycle и е получен в резултат на мета-анализ на комбинирани данни от голям брой бременности.

ИНФОПрочетете още:

Биохимичен скрининг 1: Първи триместър изследване

Фактори, които повлияват резултата от теста

Тегло на майката

Концентрацията на серумните маркери се влияе от теглото на майката. Жените с по-високо тегло имат повишен кръвен обем, който разрежда концентрацията на търсените показатели. Теглото на майката се използва за математическо коригиране на концентрацията на маркера, спрямо разликите в кръвния обем.

Предположението, че варирането на МоМ спрямо теглото е пропорционално, както при засегнатите, така и при незасегнатите бременности, е подкрепено от проучвания. Стойността на МоМ за дадено тегло е получена в резултат от регресионен анализ на жени, явили се за рутинни изследвания. Корекционният фактор е специфичен за определена популация, тъй като зависи от разпределението на теглото при дадена популация.

Теглото на майката се използва също за коригиране на MoM за AFP при скрининг за дефекти на невралната тръба.

Инсулин-зависим захарен диабет

Средните концентрации на трите серумни маркера са по-ниски при жените с диабет. Наличието на инсулин-зависим захарен диабет е свързано с 10-кратно по-голям риск от дефекти на невралната тръба. Поради комбинацията от повишен риск от дефекти на невралната тръба и понижаване на серумните нива на AFP, във връзка с осигуряване на еднаква степен на откриваемост, програмата коригира МоМ в зависимост от наличието или липсата на диабет.

Тютюнопушене

Тютюнопушенето влияе върху концентрацията на серумните маркери и може да повлияе върху точността на скрининга. При жените пушачки концентрациите на AFP са с 5% по-високи, нивата на естриол са по-ниски с 4%, а концентрациите на бета-ЧХГ са по-ниски с 20%. Поради тази причина програмата коригира МоМ в зависимост от това дали става дума за пушачи/непушачи.

Етнически произход (раса)

Има различия в медианите на един или повече серумни маркери в зависимост от етническата група, към която принадлежи майката, следователно програмата ще вземе под внимание тази информация.

Биохимичния скрининг: Кога се налага консултация с доктор

Първата и най-важна превенция е доброто гинекологично здраве на жената, т.е. редовните профилактични прегледи и проследяване. Към препоръките могат да се добавят и въздържание от тютюнопушене, наркотици и алкохол, а ежедневен прием на фолиева киселина от жените в репродуктивна възраст (400 микрограма на ден), с оглед превенция на дефектите на невралната тръба.

След извършване на асистирана репродукция, редовно проследяване от лекуващия акушер-гинеколог.

При резултати от теста за наличие на риск за дадена аномалия на плода, необходимо е да се извърши консултация с лекуващия лекар, който да прецени какво да се предприеме допълнително.

Включени тестове и цени

Изследвания

ЦЕНА, лв.

ПКК – HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl 7,50
Rh фактор 13,00
Кръвна група OAB (Beth Vincent, Simonin) 11,00
Пикочна киселина, серум 3,30
 GPT/ALAT/ALT 3,30
Креатинин, серум 4,40
Cl, серум 4,40
Калий, серум 5,50
Натрий, серум 5,50
Глюкоза, серум 3,90
Урина – общо химично изследване 4,40
Урина – седимент 2,90
ОГТТ при бременни (75 g) 26,40
Anti – HIV 1+2 24,20
HBsAg (screening) 19,00
АТ – Treponema pallidum (TPHA) 11,00
AFP (алфа-фетопротеин)

Free Beta-HCG

Естриол неконюгиран

Пренатален риск, оценка

74,80
Chlamydia trachomatis RNAr + N. gonorrhoeae RNAr – endocervix 104,50
Микробиологичен секрет за микроскопия 8,80
Toxoplasma gondii – IgG 23,10
Toxoplasma gondii – IgM 23,10
Rubella Virus – IgG 21,00
Rubella Virus – IgM 24,00
Cytomegalovirus – IgG 24,00
Cytomegalovirus – IgM 24,00
Virus herpes simplex тип 1 (HSV1) – IgG

Virus herpes simplex тип 2 (HSV2) – IgG

40,70
Virus herpes simplex тип 1 (HSV1) – IgM

Virus herpes simplex тип 2 (HSV2) – IgM

40,70
Mycoplasma hominis+U.urealyticum 35,00

СПЕЦИАЛНА ЦЕНА ЗА ПАНЕЛ

398,00

398,00 лв.Още

ИНФО Разбери повече:

Хромозоми: Аномалии на половите хромозоми

Синдром на Даун: Симптоми, причини, превенция, скрининг

Източници

5/5 (4 Reviews)

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград