Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Енцефалит

Медицинска информация

Резюме

Енцефалитът е възпаление на мозъчното вещество на главния мозък, причинено от вирусни, бактериални, гъбични инфекции, паразитози или автоимунен процес.

Енцефалитът е рядко заболяване, според статистика от Съединените щати от енцефалит боледуват 1 на 200 000 души в Америка. Уязвими са крайните възрасти – децата и старците, както и лицата с понижени защитни сили на организма. Енцефалитът може да е самостоятелно заболяване (първичен енцефалит) или да се развие вторично в хода на инфекциозно, автоимунно или онкологично заболяване.

Енцефалитът е животозастрашаващо заболяване, което често протича тежко и налага своевременното разпознаване, диагностициране и лечение.

Нерядко при излекуване може да останат трайни увреждания на различни функции (зрение, слух, говор, обоняние и други).

Видове/типове

Видовете енцефалити се класифицират въз основа на различен критерии:

Според причината (етиологията):

Инфекциозен енцефалит – енцефалит, причинен от инфекциозен агент:

 • Вирусен енцефалит – причинява се от вируси;
 • Бактериален енцефалит – причинява се от бактерии;
 • Други инфекциозни енцефалит – причинява се от патогенни гъбички и паразити;

Автоимунен енцефалит – енцефалит, дължащ се на автоантитела, насочени към структури на невроните:

 • Паранеопластичен енцефалит – автоантителата са насочени към протеини на невроните;
 • Други – идиопатични (неизвестна етиология); постинфекциозни (възникнали няколко седмици след прекарано инфекциозно заболяване);

Според анатомичната локализация:

 • Лимбичен енцефалит – засяга лимбичната система;
 • Церебелит – засяга малкия мозък (церебелум);
 • Ромбенцефалит – енцефалит, засягащ мозъчния ствол;
 • Менингоенцефалит –засегнати са главният мозък и мозъчните обвивки (менингите);
 • Енецефаломиелит – засегнат е главният мозък и гръбначният мозък (миелон);

Причини

Най-честите причинители на инфекциозен енцефалит са вирусите, следвани от бактеритеиите, по-рядко патогенните гъбички и паразитите.

Вируси, причиняващи енцефалит:

 • Херспесни вируси – Herpes simplex virus 1 (HSV1) причинява енцефалит предимно при възрастни, а Herpes simplex virus 2 (HSV2, причиняващ генитален херпес)– предимно при новородени. По-рядко енцефалит причиняват и другите херпесни вируси – Varicella-Zoster virus (VZV, причинител на варицела и херпес зостер при възрастни); Cytomegalovirus (CMV, причинява инфекциозни заболявания и енцефалит основно при имунокомпрометирани лица и HIV-позитивни); Epstein-Barr virus (EBV) – рядко, също при лица с нарушен имунитет;
 • Енцефалити, предизвикани от векторно-предавани вируси –вируси пренасяни от различни вектори – членестоноги. Заразяването става при ухапване от заразено комар или кърлеж. В света има много векторно-преносими вируси, причиняващи енецефалит. В България се среща Западнонилска треска, която може да протече с енцефалит – причинява се West Nile virus. Има и единични описани случаи на кърлежов енцефалит преди 2017 г. (също вирусен енцефалит).
 • Ентеровируси– голяма група вируси, които могат да поразят всички органи и системи, включително и нервната система с развитието на менингит/менингоенцефалит; към ентеровирусите се отнасят и Polioviruses – вирусите, причиняващи полиомиелит – сериозно инвалидизиращо ваксинопредотвратимо заболяване, което поразява предимно гръбначния мозък, но може да засегне и мозъчния ствол, ядра на черепно-мозъчни нерви и да доведе до животозастрашаващи усложнения и тежки двигателни дефицити.
 • Бяс – заразяването става при ухапване от бясно животно. Вирусът на беса поразява сивото мозъчно вещество и води до фатален енцефалит с тежки психични симптоми, последвани от кома и смърт. Въведената противобясна ваксинация доведе до намаляване на случаите на бяс в световен мащаб, макар че все още се среща в развиващи се азиатски страни.
 • Други вируси – енцефалит може да се развие в хода на т.нар. детски инфекциозни заболявания – морбили, паротит, рубеола, които се причиняват също от вируси. С въвеждането на ваксините срещу тези заболявания доведоха до значително намаляване на заболелите, както и на наблюдаваните неврологични усложнения. Енцефалит може да се развие и като усложнение на грип.
 • HIV – вирусът на човешкия имунен дефицит – може да предизвика различни невро-когнитивни нарушения при HIV позитивни лица.

Бактериални енцефалити – предизвикват се от различни бактерии:

 • Listeria monocytogenes – може да засегне нервната система с развитието на енцефалит/менингоенцефалит – най-често при новородени, алкохолици, лица с нарушен имунитет, възрастни над 50 години.
 • Borrelia burgdorferi – причинител на Лаймската болест – в късните стадии на заболяването може да се развие невроборелиоза;
 • Treponema pallidum – причинител на сифилиса. В късните стадии се развива невросифилис;
 • Други бактериални причинители – често бактериалните невроинфекции протичат като менингоенцефалит – напр. пневмококов, стафилококов менингоенцефалит и др.

Гъбички и паразити

По-рядко се диагностицират енцефалити, причинени от гъбички и паразити – предимно при имунокомпрометирани лица и лица, пътували до екзотични дестинации.

Автоимунните енцефалити

Те се дължат на образуваните в организма автоантитела, които реагират срещу структури на нервните клетки. Такива автоантитела се образуват при автоимунни заболявания (напр. лупус), тумори на различни органи, лимфом и др.

Рискови фактори

Рискови фактори за развитието и тежко протичане на енцефалит се коментират:

 • Възраст – новородените и лицата в напреднала възраст;
 • Нарушен имунитет – имунокомпрометирани са лицата от крайните възрасти (новородени и лица в напреднала възраст); HIV – позитивни лица; лица на имуносупресивна терапия;
 • Придружаващи заболявания – диабет; сърдечно-съдови заболявания;
 • Алкохолизъм;
 • Географски регион – има значение за разпространението на векторите – кърлежи и комари и пренасяните от тях патогени;
 • Сезон – свързва се с активността на векторите. Напр. случаите на западнонилски енцефалит са най-много в топлите месеци от годината.

Симптоми

Симптомите при енцефалит може да започнат остро – клиничната картина се развива в рамките на часове, или подостро – клиничната карантина се развива в рамките на дни и седмици. Независимо от разнообразните етиологични причинители, симптоматиката е сходна и включва:

Неспецифични симптоми:

 • Треска;
 • Повишена температура;
 • Гадене;
 • Повръщане;
 • Обриви;

Неврологична симптоматика:

 • Количествени промени на съзнанието – пациентът е сънлив, разбужда се лесно или по-трудно; реагира на различни по интензитет раздрази или не реагира на болка (кома);
 • Нарушена памет – пациентът е неориентиран за време, място; не може да си спомни прости неща; не може да разпознае близките си;
 • Огнищен дефицит – зависи от засегнатата зона;
 • Нарушена сетивност;
 • Парези на черепно-мозъчни нерви;
 • Хиперрефлексия – засилени рефлекси;
 • Патологични рефлекси – установяват се при прегледа;
 • Нарушен говор;
 • Нарушен слух;
 • Нарушено обоняние;
 • Гърчове;

Психотична симптоматика:

 • Халюцинации;
 • Психоза;
 • Ажитираност;
 • Агресивно поведение;

Диагноза

Поставянето на диагноза винаги е комплексен процес. За поставянето на диагнозата енцефалит важно значение имат анамнезата – снета от пациента и близките му; вземат се предвид придружаващите заболявания, приемани лекарства, пътуване до тропични региони. Наред с рутинните кръвни изследвания (пълна кръвна картина, диференциална кръвна картина, биохимични и хемостазни показатели и урина) се провеждат образни изследвания – компютърна томография, магнитно-резонансна томография (по-информативна е, но метода не е достъпен навсякъде). Диагнозата се поставя при изследване на гръбначно-мозъчна течност (ликвор) получен при лумбална пункция. Изследва се броят на белите кръвни клетки в ликвора, разпределението им (сегментоядрени/мононуклеарни клетки), количество глюкоза и белтък в ликвора и др. Ликворът се изследва и с други методи за откриване на вирусни/бактериални нуклеинови киселини, специфични антитела, вирусни/бактериални антигени; както и чрез култивиране – за изолиране на причинител. От помощ е също и електроенцефалографията.

Превенция

Неспецифични мерки:

 • Спазване на добра хигиена;
 • Използване на репеленти – предпазване от ухапване от комари и кърлежи;

Специфични мерки:

Ваксинация – налична е комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, включена в Имунизационния календар на РБългария, което доведе до намаляване на случаите и наблюдаваните усложнения, вкл. неврологичните. Налична е и ваксина срещу варицела, която е достъпна и в България, като все още е препоръчителна.

Лечение

Енцефалитът е сериозно, животозастрашаващо заболяване, което налага лечение в лечебно заведение.

Прилагат се симптоматични и патогенетични средства (средства, които подпомагат възстановяването на хомеостазата). Към момента са налични антивирусни препарати, активни срещу Herpes simplex virus 1&2, Varicella- Zoster virus и Cytomegalovirus, както и срещу грипни вируси. Достъпни са и медикаменти, които контролират и забавят прогресията на HIV-инфекцията. Антибиотици, антигъбични и антипаразитни медикаменти се прилагат според резултатите от изследванията и преценката на лекара.

Лечението на всяко заболяване се преценява от лекуващия лекар, като се взема предвид състоянието на пациента, резултатите от изследвания и прогресията на заболяването.

Източници

Picture of Д-р Станислав Коцев

Д-р Станислав Коцев

Доктор Коцев завършва медицина в Медицински факултет на Софийски университет "Свети Климент Охридски" през 2017 г. От април 2018 г специализира в Инфекциозно отделение на МБАЛ- Пазарджик АД, където работи и до днес. Придобива специалност по Инфекциозни болести през май 2022г. Има интерес върху острите вирусни хепатити, хепатит Е вирусната инфекция, векторно-преносимите инфекции и невроинфекциите. От 2019 г е автор на материали за сайта на лаборатория Synevo.

Подобни статии

Всички наши медицински лаборатории:

лаборатория синев бургас 20

Лаборатория Бургас – ж.к. Изгрев

Лаборатория Пловдив Гербера

Лаборатория Пловдив – Гербера

Лабораторията Пловдив - Тримонциум

Лаборатория Пловдив – МБАЛ Тримонциум

Лаборатория София

Лаборатория София – бул. България

IMG 02fc71955900dda873fab76132a70b33 V

Лаборатория Стара Загора

20210319 103500 1024x768 1

Манипулационна – Дружба

Лаборатория Асеновград

Манипулационна Асеновград

асеновград пазара 2

Манипулационна Асеновград – Пазара

лаборатория бургас бсу

Манипулационна Бургас – БСУ

IMG 20230120 110925370 HDR

Манипулационна Бургас – Демокрация

лаборатория в меден рудник

Манипулационна Бургас – Меден рудник

синево бургас славейков

Манипулационна Бургас – Славейков

лаборатория в центъра на град бургас

Манипулационна Бургас – Шипка

Манипулационна Димитровград 2

Манипулационна Димитровград

синево пазарджик

Манипулационна Пазарджик

Манипулационна Пазарджик – Здраве

манипулационна пловдив васил априлов

Манипулационна Пловдив – ВМИ Васил Априлов

манипулационна в квартал каменица пловдив

Манипулационна Пловдив – Каменица, АГ кабинет

Манипулационан Смирненски

Манипулационна Пловдив – Смирненски

Синево Софиа Добрила

Манипулационна Пловдив – Тракия

Лабораторията Пловдив - Георги Котов

Манипулационна Пловдив – Георги Котов

Лаборатория Synevo Пловдив

Манипулационна Пловдив – Кючук Париж

Манипулационна Пловдив – Остромила

Манипулационна Пловдив – Остромила

лаборатория пловдив

Манипулационна Пловдив – очна болница Луксор

Манипулационна Пловдив – Рилон център

Манипулационна Пловдив – Рилон център

viber image 2022 03 21 10 43 55 595

Манипулационна Раднево

манипулационна regina life

Манипулационна София – Regina Life

IMG 8815

Манипулационна София – Банишора

лаборатория квартал витоша

Манипулационна София – Витоша

лаборатория втора мбал

Манипулационна София – Втора МБАЛ

Синево Софиа Добрила

Манипулационна София – Добрила, АГ кабинет

DSCF1787

Манипулационна София – Овча Купел

манипулационна софия скобелев

Манипулационна София – Скобелев

синево софия черковна

Манипулационна София – Черковна

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – Ангел Кънчев

Манипулационна София – ИСУЛ

Манипулационна Люлин 4

Манипулационна София – Люлин

Манипулационна София – Младост

Манипулационна София – Младост

Лаборатория София – Надежда

Манипулационна София – Надежда

Synevo в България

Манипулационна София – Оскар Клиник (бул. Черни връх)

Synevo logo FB post img

Манипулационна Стара Загора – Гурко

лаборатория стара загора железник

Манипулационна Стара Загора – Железник

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Стара Загора – Медицински Център Сано

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Харманли

Лаборатория Хасково

Манипулационна Хасково, АГ кабинет

Synevo Лаборатории България

Манипулационна Чирпан

Партньорска лаборатория – Ескулап – София

Партньорска лаборатория – Здраве 99 – Русе

мц кирм св елисавета

Партньорска лаборатория – МЦ КИРМ „Св. Елисавета“ – Плевен

Партньорска лаборатория – Статус – Варна

Партньорска лаборатория – Унидиамед – Благоевград