Меню
Меню

Креатинин: Норми, стойности, цени

Медицински изследвания

Креатинът се синтезира в черния дроб и след освобождаването му се натрупва в мускулите, където се фосфорилира до креатинфосфат. Този метаболит е начин за съхранение на енергия. Когато тази енергия е необходима за нуждите на метаболитните процеси, креатинфосфатът се разцепва до креатинин.

Количеството креатинин се поддържа на постоянно ниво, което е пряко зависимо от мускулната маса на индивида. Колкото повече мускулна маса имаме, толкова по-голямо ще е количеството на съхранявания креатинфосфат и съответно на образувания краен продукт креатинин.

Около 1,5-2% от запаса от креатинфосфат се превръща ежедневно в креатинин. По-голямо количество креатинин се образува и при физическа активност.

Креатинът се приема и чрез храната (особено месото) и хранителни добавки. Намаляването на приема на протеини понижава нивата на креатинин поради липсата на важни за метаболизма ааминокиселини.

Креатининът се отделя чрез бъбреците с урината, а нивото му в кръвта е един от най-важните индикатори за бъбречната функция. Влошаването на бъбречната функция се характеризира с покачване на нивата на креатинина.

Цел на изследването:

Нарушаването на бъбречната функция намалява отделянето на креатинин, което води до повишение на серумните му нива. По този начин концентрацията на креатинин отразява и индиректно скоростта на гломерулна филтрация.

Основната полза при определяне на серумния креатинин е диагностицирането на бъбречна недостатъчност.

Серумният креатинин е по-специфичен и чувствителен показател за бъбречната функция от уреята. Въпреки това, при хронично бъбречно заболяване е полезно да се определи както креатинина, така и албумина и серумната урея (заедно с параметъра азотен карбамид BUN), тъй като съотношението BUN / креатинин дава повече информация.

Изследвеането се препоръчва при:

 • Пациенти със симптоми от страна на уринарния тракт;
 • Високо кръвно налягане;
 • Остро и хронично бъбречно заболяване;
 • Заболявания, протичащи с диария, повръщане, обилно изпотяване;
 • След операция и при пациенти, които се нуждаят от интензивно лечение;
 • При сепсис , шок, политравма;
 • Пациенти на хемодиализа;
 • Пациенти с метаболитни заболявания (диабет, хиперурикемия);
 • Бременност;
 • При заболявания с повишен протеинов метаболизъм (множествен миелом, акромегалия);
 • Лечение с нефротоксични лекарства.

 

Подготовка преди изследването:

Някои лекарства могат да повишат или да намалят нивата на креатинина, кеото да доведе до неточни резултати.

Преди да се изследвате, уведомете Вашия лекар какви лекарства приемате, особно циметидин; нестероидни противовъзпалителни средства (напр. аспирин, ибупрофен); химотерапевтици, цефалоспорини и други.

Не е желателно да консумирате над 200 g месо, особено говеждо поне 24 часа преди изследването, тъй като това може да повиши временно нивата на креатинин в кръвта. Също така трябва да избягвате тежки физически натоварвания минимум 48 часа преди изследването.

Проба

Венозна кръв.

Метод

Колориметричен кинетичен ензимен метод по Jaffe.

Референтни стойности

Варират в зависимост от възрастта и пола:

Възраст, годиниСтойности ( µmol/l)
0-315-37
3-527-42
5-928-55
9-1134-65
11-1346-70
13 -1550-77
> 15, жени44-80
>15, мъже62-106

 

Беше ли полезен този пост?

ИНФО Още кръвни и урина изследвания:

Изследване Цена
Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)  3,30 Лева
Аспартат аминотрансферазата (АСАТ / ASAT / AST / GOT) 3,30 Лева
ПКК – HB, Ht,MCV,MCH,MCHC,WBC,Pl  7,50 Лева
ПКК + 5 Диф. броене 12,00 Лева
ПКК + 5 диф. Броене + ретикулоцити 14,00 Лева
Гликиран хемоглобин – HbA1c 16,00 Лева
Витамин Д3 (1,25-(OH)2 – Vitamin D3) 49,50 Лева
Витамин Д (25-OH-Vitamin D) 33,00 Лева
Витамин Б12 19,90 Лева
Урина седимент 6,60 Лева
Пикочна киселина (серум) 3,30 Лева
Пикочна киселина (урина) 3,30 Лева
Креатинин (серум) 4,40 Лева

ИНФОИмате ли въпроси? Просто ни се обадете на:

5/5 (3 Reviews)