Търсене
Close this search box.
Търсене
Close this search box.

Биохимия

Стотици медицински статии на едно място

Биохимичните изследвания са особено важни са оценка и проследяване на пациентите в различни области на медицината, основно вътрешни болести.

ImageTitleSummaryВиж повече
CRP тест
CRP

С-реактивният протеин (CRP) е цикличен, острофазов протеин, синтезиран от черния дроб при наличието на възпаление. …

Виж
Synevo icon
FibroMax™ и FibroTest™

Безопасната алтернатива на чернодробната биопсия (FibroTest ™ и FibroMax ™) Основнни данни за приложение FibroTest™ …

Виж
hsCRP изследване
hsCRP тест (високочувствителен CRP)

Тестът за hsCRP (high-sensitivity-CRP), или т.нар. високочувствителен CRP е по-чувствителен от този за CRP, защото …

Виж
Лактат дехидрогеназа (LDH) - изоензими
LDH (лактат дехидрогеназа) – изоензими

Лактат дехидрогеназата (LDH) е вътреклетъчен ензим, важен за производството на енергия в почти всички клетки …

Виж
LDH / ЛДХ (Лактат дехидрогеназа)
LDH / ЛДХ (Лактат дехидрогеназа), серум

Лактат дехидрогеназа (LDH) е вътреклетъчен ензим важен за производството на енергия в почти всички клетки …

Виж
АЛАТ АЛТ СГПТ
Аланинаминотрансфераза (ALT / ALAT / SGPT)

Аланинаминотрансфераза (ALT, ALAT, SGPT / АЛТ, АЛАТ, СГПТ) е ензим, който се отнася към групата …

Виж
Албумин
Албумин

Албуминът е негликозилиран протеин, произвеждан от чернодробните клетки със скорост около 14 g/ден. Той е …

Виж
Алкална фосфатаза
Алкална фосфатаза

Алкална фосфатаза е ензим, който в организма се среща като четири подтипа – чернодробна, костна, …

Виж
Амилаза
Амилаза, серум

Амилазата е един от основните ензими на храносмилането. Тя разгражда големите въглехидрати на по-малки фрагменти, …

Виж
Амоняк

Обща информация Амонякът е основният продукт от разграждането на аминокиселините в организма. Той се синтезира …

Виж
Аполипопротеин А1
Аполипопротеин А1 (АпоА) и Аполипопротеин Б (АпоБ)

Аполипопротеините са част от липопротеините и играят роля за оценка на риска от коронарна болест …

Виж
АСАТ / ASAT / AST / GOT
АСАТ (ASAT, AST, GOT) – Аспартат аминотрансферазата

Аспартат аминотрансферазата (АСАТ / ASAT / AST / GOT) е ензим, принадлежащ към групата на …

Виж
Общ белтък
Белтък, общ

Обобщено, този показател се използва при диагностика и лечение на цяла палитра от заболявания, напр. …

Виж
Общ билирубин
Билирубин, общ

Показателят общ билирубин определя нивата на билирубин във Вашата кръв. Билирубинът е оранжево-жълтеникава субстанция, която …

Виж
Високочувствителен тропонин (hsTroponin T)
Високочувствителен тропонин (hsTroponin T)

Тропонин Т е протеин с молекулно тегло 39,7 kDa, който участва в механизма на регулиране …

Виж
ГГТ - GGT изследване
ГГТ / GGT – Гамаглутамил трансфераза изследване

ГГТ / GGT изследване ГГТ ( ГТП, GGT, гамаглутамилтрансептидаза, гамаглутамилтрансфераза) е ензим, който се открива …

Виж
Гликиран хемоглобин
Гликиран хемоглобин – HbA1c: Изследване на диабета

Изследването на нивата на глюкоза в кръвта е възможност да се определи моментният метаболизъм на …

Виж
Глюкоза, серум
Глюкоза, серум

Глюкозата е най-важният монозахарид в кръвта. Често наричана “кръвна захар”, тя се получава от разграждането на въглехидрати и превръщането на гликогена в глюкоза в черния дроб. Глюкозата е незаменим източник на енергия, който поддържа клетъчната активност. Разграждането на глюкозата за нуждите на метаболизма се постига чрез процеса на гликолиза.

Виж
Директен билирубин
Директен билирубин

Билирубинът е пигмент, който се съдържа в човешкото тяло. Около 80% от него произхожда от …

Виж
biliar2
Жлъчни киселини в серум

Жлъчните киселини са стероидни киселини, които се намират предимно в жлъчния сок на човека. В черния дроб се синтезират различни жлъчни киселини. Жлъчните киселини в …

Виж
Креатинин
Креатинин: Норми, стойности, цени

Креатининът се синтезира в черния дроб и след освобождаването му се натрупва в мускулите, където …

Виж
Креатинкиназа (СК) / Креатинфосфокиназа (CРK)
Креатинкиназа (СК) / Креатинфосфокиназа (CРK)

Креатинкиназа (СК) или Креатинфосфокиназа (CРK) е ензим, вземащ активно участие в енергетичните процеси на клетката. …

Виж
Липаза
Липаза

Липазата е ензим, който в присъствието на жлъчни киселини и колипаза разгражда мазнините до мастни …

Виж
Липиден профил
Липиден профил: Норма, цена и обща информация

Липиден профил Липидният профил включва изследването на следните показатели: триглицериди, общ холестерол, нископлътностни и високоплътностни …

Виж
ОГТТ при бременни (75 g)
ОГТТ при бременни (75 g) – Орален глюкозо-толерансен тест

Оралният глюкозо-толерансен тест (ОГТТ) измерва отговора на тялото към натоварване със захар (глюкоза). При здрави …

Виж
Пикочна киселина
Пикочна киселина, серум

Пикочната киселина е краен продукт от разграждането на пурините в организма. Пурините представляват азотсъдържащи съединения, …

Виж
Изследване на триглицериди
Триглицериди: Норми, референтни стойности

Триглицеридите са вид мазнини (липиди), които се откриват в кръвта ни. Те се натрупват в …

Виж
Урея изследване
Урея: Причини за повишена урея, стойности, цена (Урея BUN)

Урея Уреята е крайният продукт от обмяната на белтъците. Произвежда се основно в черния дроб, …

Виж
Хомоцистеин
Хомоцистеин: Цел на изследването, норма, цена

Хомоцистеинът е аминокиселина, образуваща се при деметилирането на метионина. В кръвта е основно свързан с …

Виж
ЧХГ: Кръвен тест за бременност
ЧХГ: Кръвен тест за бременност

ЧХГ: изследване за бременност Човешкият хорионгонадотропин (ЧХГ) е хормон, който се произвежда естествено от плацентата, …

Виж